Tư vấn pháp luật thuế cho công ty có vốn nước ngoài

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài luôn được nhà nước quan tâm, nhất là nghĩa vụ nộp thuế. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong các vấn đề thuế này thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn pháp luật thuế.

Tham khảo ngay bài viết dưới đây mà chúng tôi trình bày các loại thuế cần phải nộp.

Thuế giá trị gia tăng

– Góp phần làm cho các cá nhân, tổ chức phải đảm bảo tuân thủ các quy định về hóa đơn, chứng từ

– Tránh tình trạng trốn thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh

– Bảo vệ hoạt động kinh tế ổn định, cạnh tranh chân chính, công bằng

– Các phương thức áp dụng thuế:

+ Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp = số thuế giá trị gia tăng đầu ra – số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ

+ Phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng: Thuế giá trị gia tăng phải nộp = giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ bán ra x thuế suất thuế giá trị gia tăng

– Thuế suất bao gồm: Mức thuế suất 0%; 5%; 10% tùy theo lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ theo Luật giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp có tác dụng:

– Nhằm duy trình tính cân bằng kinh tế – xã hội

– Nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong vấn đề quyết toán, kê khai thuế

– Duy trì và phát triển nền kinh tế không có sự phân biệt giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước

– Phương pháp tính thuế được áp dụng bằng thu nhập tính thuế x với thuế suất

– Thuế suất bao gồm:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%.

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Tư vấn pháp luật thuế tiêu thụ đặc biệt

– Nhà nước điều chỉnh hướng sản xuất và tiêu dùng

– Hạn chế các hàng hóa, dịch vụ ảnh hưởng đến chính trị, xã hội

– Phương pháp tính thuế:

+ Hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra;

+ Hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu

+ Hàng hóa gia công là giá tính thuế của hàng hóa bán ra của cơ sở giao gia công hoặc giá bán của sản phẩm cùng loại

– Thuế suất đối các đối tượng:

+ Thuế hàng hóa

+ Thuế dịch vụ

Thuế bảo vệ môi trường

– Khuyến khích doanh nghiệp bảo vệ môi trường

– Hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường

– Phương pháp tính thuế được áp dụng: Thuế bảo vệ môi trường phải nộp = Lượng đơn vị hàng hóa chịu thuế x với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa.

Tư vấn pháp luật thuế môn bài

– Thu dựa trên hoạt động kinh doanh

– Mức thu phí:

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

+ Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

Tài liệu tham khảo tư vấn pháp luật thuế:

1. Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

2. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008

3. Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008

4. Luật Thuế tài nguyên năm 2009

5. Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788