Điều kiện, thủ tục, cơ sở pháp lý thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TRẺ TỰ KỶ

 1. Nghị định số 55/2012/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
 2. Thông tư liên tịch số 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định điều kiện và thủ tục thành lập, hoạt động, đình chỉ hoạt động, tổ chức lại, giải thể Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.

Điều kiện thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

Khác với thành lập nhóm trẻ hay trường mầm non tư thục, thành lập trung tâm trẻ tự kỷ cần phải đảm bảo đủ điều kiện cần thiết để thành lập và đủ điều kiện để hoạt động.

Điều kiện thành lập

Theo Điều 7 Thông tư liên tịch 58/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH quy định điều kiện thành lập trung tâm đào tạo trẻ tự kỷ, cụ thể như sau:

 • Có đề án thành lập Trung tâm, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ;
 • Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu hỗ trợ giáo dục người khuyết tật của địa phương;
 • Có trụ sở làm việc hoặc đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp xây dựng trụ sở mới); trang thiết bị cần thiết ban đầu; nguồn nhân sự và kinh phí hoạt động theo quy định của pháp luật.
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.
Tư vấn thành lập trung tâm trẻ tự kỷ
Tư vấn thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

Điều kiện hoạt động của nhóm trẻ tự kỷ

 • Có Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;
 • Cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị và dịch vụ hỗ trợ phù hợp với đặc điểm trẻ tự kỷ:
 • Trụ sở, phòng làm việc của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên;
 • Phòng học, phòng chức năng tương ứng để thực hiện các hoạt động của Trung tâm;
 • Khu nhà ở cho học sinh đối với Trung tâm có trẻ tự kỷ nội trú;
 • Phương tiện, thiết bị, công cụ sử dụng cho đánh giá, can thiệp, dạy học;
 • Tài liệu chuyên môn, tài liệu hỗ trợ bảo đảm thực hiện các hoạt động của Trung tâm.
 • Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hỗ trợ giáo dục có trình độ chuyên môn phù hợp với các phương thức giáo dục trẻ tự kỷ.
 • Giám đốc Trung tâm phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, có hiểu biết về đặc điểm phát triển của trẻ tự kỷ, về nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục cho trẻ tự kỷ;
 • Giáo viên có trình độ trung cấp trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ giáo dục người khuyết tật (trong đó có trẻ tự kỷ);
 • Nhân viên hỗ trợ giáo dục được tập huấn về giáo dục trẻ tự kỷ.
 • Nội dung chương trình giáo dục và tài liệu bồi dưỡng, tư vấn phù hợp với các phương thức giáo dục trẻ tự kỷ, gồm:
 • Nội dung chương trình, tài liệu về giáo dục cá nhân đối với trẻ tự kỷ;
 • Nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng về giáo dục trẻ tự kỷ;
 • Tài liệu tư vấn về việc lựa chọn các phương thức giáo dục phù hợp với dạng và mức độ tật của trẻ tự kỷ.

Sau khi nhận thấy đơn vị, cá nhân đủ điều kiện thành lập trung tâm trẻ tự kỷ, người đại diện pháp lý cần chuẩn bị hồ sơ và nắm rõ trình tự thủ tục đăng ký đúng luật như sau:

Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

Chuẩn bị hồ sơ thẩm định

 • Đề án thành lập Trung tâm (theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP);
 • Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập Trung tâm (theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Nghị định số 55/2012/NĐ-CP);
 • Dự thảo Quyết định thành lập hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm;
 • Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm;
 • Các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực (bằng cấp, chứng chỉ năng lực của cán bộ, giáo viên);
 • Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập Trung tâm (bằng cách gửi Đề án thành lập đến các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật để lấy ý kiến bằng văn bản đối với việc thành lập Trung tâm) ;
 • Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.
Chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm trẻ tự kỷ
Chuẩn bị hồ sơ thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

Hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập Trung tâm (đối với hồ sơ này tổ chức, cá nhân thành lập phối hợp với cơ quan thẩm định để hoàn thiện):

Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;
Dự thảo Quyết định thành lập Trung tâm hoặc dự thảo Quyết định cho phép thành lập Trung tâm đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.

Trình tự thủ tục đăng ký thành lập trung tâm trẻ tự kỷ

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi xin đề cập tới thủ tục về đăng ký xin cấp giấy phép thành lập trung tâm trẻ tự kỷ. Đồng thời sau khi đã được cấp giấy phép cần phải tiếp tục thủ tục để đăng ký cho trung tâm hoạt động. 

Thủ tục đăng ký xin cấp giấy phép thành lập

Trình tự nộp hồ sơ

 • Nộp 01 (một) bộ hồ sơ thành lập Trung tâm đến cơ quan thẩm định để thẩm định;
 • Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục), cơ quan thẩm định phải có văn bản thẩm định;
 • Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan thẩm định có văn bản thẩm định, Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ

 • Cơ quan thẩm định: Sở Nộ vụ của tỉnh nơi đặt Trung tâm;
 • Chủ tịch UBND cấp tỉnh của tỉnh nơi đặt Trung tâm ra Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

Thủ tục đưa Trung tâm trẻ tự kỷ vào hoạt động

Hồ sơ đề nghị hoạt động

 • Văn bản đề nghị cho phép hoạt động của Trung tâm;
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập Trung tâm.

Trình tự, thủ tục

 • Giám đốc Trung tâm gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định;
 • Trong thời hạn 25 (hai mươi lăm) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và yêu cầu của Giám đốc Trung tâm, cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và quyết định cho phép Trung tâm hoạt động.

Thẩm quyền giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh nơi đặt Trung tâm
Thời hạn giải quyết: 40 (bốn mươi) ngày làm việc kể từ ngày được cung cấp đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Vì sao quý bạn cần tìm tới dịch vụ thành lập trung tâm trẻ tự kỷ?

Giáo dục nói chung, giáo dục trẻ tự kỷ nói riêng là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do vậy việc đáp ứng những điều kiện pháp luật là cần thiết nếu trung tâm muốn đi vào hoạt động lâu dài. Các bạn có thể thấy hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm trẻ tự kỷ tương đối phức tạp với nhiều quy định.

Nếu trung tâm chưa có người đại diện am hiểu chuyên môn, có kinh nghiệm trông lĩnh vực này thì chắc chắn việc xin giấy tờ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vậy mà tìm tới đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập trung tâm nuôi dạy trẻ tự kỷ là điều cần thiết.

Luatvn là lựa chọn số 1 của quý khách hàng

Luatvn là đơn vị chuyên hỗ trợ tư vấn thành lập trường mầm non tại khắp các tỉnh thành phố trên cả nước. Đội ngũ luật sư tại Hà Nội của Luatvn luôn cập nhật các quy định, thủ tục pháp lý liên quan tới hoạt động thành lập trường mầm non mới nhất nhằm tư vấn hỗ trợ cho doanh nghiệp một cách chuẩn xác với chi phí giá thành rẻ nhất.

xin cap giay phep mo truong mam non tu thuc

Dịch vụ Tư vấn thành lập trường mầm non mà Luật Minh Anh cung cấp cho quý khách hàng

 • Tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của Khách hàng liên quan đến thủ tục thành lập trường mầm non tư thục;
 • Thông báo cho khách hàng về các tài liệu cần thiết;
 • Dự thảo các tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Trao đổi với khách hàng trong việc soạn thảo các tài liệu;
 • Điều chỉnh hồ sơ dựa trên ý kiến của khách hàng;
 • Tiếp thu ý kiến của các cơ quan có thẩm quyền;
 • Hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở nhận xét của cơ quan có thẩm quyền;
 • Nộp hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
 • Theo dõi hồ sơ trong quá trình nhận sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Làm việc với cơ quan chức năng đề giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung thể hiện trong hồ sơ xin cấp phép;
 • Cập nhật cho khách hàng về tiến trình cũng như những yêu cầu thêm (nếu có) và hỗ trợ Khách hàng trong việc xin cấp phép thành lập trường mầm non;
 • Nhận kết quả và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

Quý bạn đang có nhu cầu tư vấn thành lập trung tâm trẻ tự kỷ nhanh chóng, dễ dàng. Hãy liên hệ ngay với Luatvn.vn; đội ngũ luật sư của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc giúp quý khách hàng hoàn tất thủ tục nhanh chóng, đưa trung tâm vào hoạt động ổn thỏa.

Hotline: 076 338 7788
Email hỗ trợ: luatvn@luatvn.vn

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788