Tư vấn thành lập trường mầm non uy tín

Tiếp thu trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo, mầm non, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em lớp 1, góp phần quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của đất nước, đáp ứng nhu cầu xã hội. Thủ tục thành lập trường mẫu giáo tư thục hiện đang được quan tâm. Cuộc sống làm việc bận rộn, dân số ngày càng tăng và nhu cầu ngày càng tăng của cha mẹ gửi con cái của họ đến trường mầm non. Để đáp ứng nhu cầu xã hội và nắm bắt cơ hội kinh doanh có lợi nhuận này, nhiều đơn vị đã thực hiện các tư vấn thành lập trường mầm non uy tín hiện nay.
Tuy nhiên, điều kiện và đơn xin mở trường mầm non tư thục hoặc trường mẫu giáo không đơn giản, đòi hỏi phải hiểu các điều kiện để mở trường mẫu giáo tư thục. Vậy điều kiện để thành lập trường mẫu giáo tư thục là gì? Quy trình và đơn xin giấy phép kinh doanh mẫu giáo là gì? Bài viết sau đây của LuậtVN sẽ cung cấp cho khách hàng muốn biết về vấn đề này để cung cấp thông tin tư vấn về việc mở một trường mầm non.

Điều kiện thành lập trường mẫu giáo tư thục

Điều kiện thành lập

Bước đầu tiên trong quy trình kinh doanh trường mẫu giáo tư thục là nộp đơn xin giấy phép thành lập trường mẫu giáo tư thục. Các quy định cụ thể như sau:
 • Việc thành lập và hoạt động của trường mầm non tư thục phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 và Điều 5 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Một số điều của Nghị định số 135/2018/NĐ-CP).
 • Việc thành lập các trường mầm non tư thục phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án điều hành trường. Các dự án được phê duyệt phải đảm bảo các yếu tố sau:
 • Phương án thành lập trường mầm non theo quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Công trình xây dựng trường mầm non xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, dự án, nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm xây dựng trường học; cơ cấu tổ chức, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Tư vấn thành lập trường mầm non uy tín

Điều kiện hoạt động giáo dục

Trường mầm non tư thục sau khi thành lập để thực hiện các hoạt động giáo dục phải nộp đơn xin giấy phép hoạt động trường học. Quá trình này cũng đòi hỏi một số điều kiện nhất định, như sau:
 • Có quyết định thành lập trường mầm non hoặc quyết định phê duyệt thành lập Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Có đất đai, tòa nhà trường học, cơ sở vật chất và thiết bị đáp ứng các yêu cầu để duy trì và thực hiện các hoạt động giáo dục
 • Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có số lượng đầy đủ, cơ cấu hợp lý, đáp ứng các tiêu chuẩn để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non và các hoạt động giáo dục. Có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo duy trì và phát triển các hoạt động giáo dục.
 • Việc tổ chức và hoạt động của trường mầm non, mầm non, mẫu giáo đều được quy định.

>>>> Xem thêm: Điều kiện hồ sơ trình tự và thủ tục mở nhóm trẻ >>>>

Quy trình mở trường mẫu giáo tư thục

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2018/NĐ-CP), quyết định cho phép thành lập trường mầm non tư thục chỉ có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định. Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày cấp giấy chứng nhận, nếu hết thời hạn nhưng trường mầm non vẫn không đủ điều kiện hoạt động thì sẽ bị thu hồi. Do đó, để một trường mầm non tư thục chính thức đi vào hoạt động, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện hai thủ tục sau:
 • Làm thủ tục thành lập trường mầm non tư thục
 • Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận trường mầm non tư thục.
 • Quá trình thành lập một trường mẫu giáo tư nhân sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh bao gồm các tài liệu sau:
 • Đề xuất thành lập cơ quan chủ quản trường mầm non tư thục
 • Tuyên bố nêu rõ sự cần thiết phải thành lập, tên trường học, địa điểm được đề xuất tại trụ sở của tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 • Xây dựng trường mẫu giáo, mầm non, mẫu giáo.
 • Trong dự án, cần nêu rõ tổng kinh phí dự kiến cần thiết để thực hiện kế hoạch, đảm bảo các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục trong 3 năm đầu tiên và những năm tiếp theo, nêu rõ bản chất của giáo dục trẻ em. Tính khả thi và khả thi. Tính hợp pháp của nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non qua các thời kỳ.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký của bạn

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các văn bản nêu trên, cơ quan quản lý sẽ nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân nơi có trường mầm non tư thục.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và thời gian thực hiện

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thẩm định điều kiện mở trường mầm non; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chính, tham mức ý kiến thẩm định với các phòng chuyên môn có liên quan và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Lưu ý: Sau 02 năm kể từ ngày quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập có hiệu lực, trường mẫu giáo, trường mầm non hoặc nhà trẻ không được thực hiện các hoạt động giáo dục do quyết định thành lập của trường. Giấy phép bị hủy bỏ nếu quá thời gian xử lý. Hãy lắng nghe tư vấn thành lập trường mầm non uy tín của Luatvn.vn để loại bỏ các rủi ro.

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động trường mầm non tư thục

Sau khi được Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quyết định thành lập trường mầm non tư thục, tổ chức, cá nhân phải tiếp tục làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh – CP (sửa đổi tại Nghị định số 135/2018/NĐ-CP) theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Đơn xin giấy phép kinh doanh bao gồm:
 • Yêu cầu bằng văn bản về giấy phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao mẫu tử, bản sao xác nhận bản gốc hoặc bản sao kèm theo được sử dụng để so sánh với quyết định thành lập hoặc cấp phép thành lập trường mẫu giáo;
 • Danh sách các chức danh lãnh đạo chủ chốt như hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, ghi rõ trình độ chuyên môn đã qua đào tạo; danh sách giáo viên nêu rõ trình độ chuyên môn của mình; hợp đồng làm việc giữa trường mầm non và từng cán bộ quản lý, giáo viên;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Danh sách số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định;
Văn bản quy phạm pháp luật: Giấy xác nhận quyền sử dụng đất tối thiểu 5 năm hoặc hợp đồng thuê văn phòng; xác nhận quản lý quỹ hiện có của trường mầm non, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết chỉ được sử dụng để đầu tư xây dựng trường học và chi phí sinh hoạt hàng ngày sau khi được cấp phép hoạt động. Kế hoạch huy động vốn và cân đối nguồn vốn tiếp theo để đảm bảo hoạt động ổn định của các trường mầm non trong vòng 5 năm kể từ ngày nhập học;

Bước 2: Nộp đơn đăng ký của bạn

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ theo quy định nêu trên và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bước 3: Xác minh hồ sơ của bạn

 • Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nội dung cần sửa đổi, bổ sung phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non; trường hợp đáp ứng quy định thì thông báo phương án đánh giá thực tế của trường mầm non;
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo phương án đánh giá thực tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính và sẽ phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức đánh giá thực tế.

Bước 4: Quyết định cho phép hoạt động

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu trường mầm non, mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục; trường hợp không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì phải thông báo bằng văn bản cho trường mầm non biết lý do.

Hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục

Hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục bao gồm:
 • Bản sao giấy chứng nhận quyết định thành lập trường mầm non tư thục;
 • Mẫu đơn xin giấy phép kinh doanh (theo mẫu);
 • Báo cáo chi tiết về tình hình tài chính, đất đai, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ các hoạt động nuôi dạy con cái, chăm sóc và giáo dục; cán bộ quản lý và giáo viên (theo mẫu);
 • Danh sách các hồ sơ của người quản lý, giáo viên và nhân viên đi kèm với cơ sở bao gồm:
 • Sơ yếu lý lịch cá nhân;
 • Bản sao chứng chỉ văn bằng, chứng chỉ hợp lệ;
 • Hợp đồng làm việc giữa doanh nghiệp và từng cá nhân;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ do các cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp.
 • Quy định về tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của cơ quan (theo hình thức);
 • Bảo đảm an toàn và thực hiện các cam kết bằng văn bản về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em (theo mẫu đơn) theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Hồ sơ pháp lý chứng minh quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê cơ sở có thời hạn tối thiểu là 5 năm.

Tư vấn thành lập trường mầm non uy tín

Tư vấn pháp lý cho dịch vụ tư vấn giáo dục mầm non tư thục của Luatvn.vn

Nếu bạn có nhu cầu thành lập một nhóm trẻ em tư nhân, một trường mẫu giáo tư nhân. Luatvn.vn sẽ giúp bạn điều hành các trường mẫu giáo tư thục theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất có thể. Chúng tôi sẽ tiến hành toàn bộ quá trình từ việc chuẩn bị tài liệu đến quyết định trả lại quyết định thành lập một trường mẫu giáo tư thục. Quy trình tư vấn thành lập trường mầm non của chúng tôi như sau:
 • Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo, kế hoạch và điều lệ theo quy định
 • Soạn thảo hợp đồng lao động
 • Hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy trình thành lập trường mầm non.
 • Nộp đơn xin thành lập trường mẫu giáo tư thục và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nếu Quý khách hàng quan tâm đến tư vấn thành lập trường mầm non uy tín năm 2021. Hãy liên hệ LuậtVN hotline/zalo: 0763387788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết tận tâm nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788