Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài

Việc chuyển vốn đầu tư cho nước ngoài hiện là khu vực mà nhiều doanh nghiệp trong nước và nước ngoài quan tâm đến. Theo đó, khi các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, điều kiện và yêu cầu nào phải được đáp ứng? Chúng tôi sẽ tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài. Giúp người đọc tìm hiểu về việc chuyển vốn đầu tư cho người nước ngoài thông qua điều sau.

Chủ sở hữu là người nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo luật nước ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Các nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài làm thành viên hoặc cổ đông.

Trường hợp nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, vốn góp

Các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn cho công ty Việt Nam hoạt động đầu tư có điều kiện, ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

Đóng góp vốn, mua cổ phần, vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ các khoản vốn điều lệ của công ty Việt Nam trong các trường hợp sau đây: tăng tỷ lệ vốn điều lệ của nhà đầu tư trong các trường hợp sau đây.

than lap cty 8

Trong trường hợp khác

Công ty Việt Nam có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần hoặc vốn góp thực hiện thủ tục thay đổi thành viên hoặc cổ đông tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Nam.

Hình thức góp vốn vào công ty Việt Nam

 • Mua cổ phần lần đầu hoặc thêm cổ phiếu của công ty cổ phần;
 • Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp danh;
 • Góp vốn cho các công ty Việt Nam khác không thuộc hai trường hợp nêu trên.
 • Điều kiện chuyển nhượng vốn góp và cổ phần cho người nước ngoài
 • Chuyển nhượng vốn góp và cổ phần cho người nước ngoài sẽ không căn cứ vào loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc hai công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên, nhưng sẽ được chia thành: doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp.

Cho các doanh nghiệp người Việt Nam

Nếu doanh nghiệp là người Việt Nam, khi muốn chuyển vốn góp hoặc cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải dựa trên ngành nghề kinh doanh có quy định về chuyển nhượng vốn và cổ phần cho người nước ngoài. Không và tỷ lệ góp vốn tối đa là bao nhiêu.

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong một đường dây không điều kiện và tỷ lệ chuyển nhượng thấp hơn 51%: doanh nghiệp chỉ cần thực hiện các thủ tục để thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trong trường hợp khác, khi chuyển nhượng vốn hoặc cổ phần cho người nước ngoài, họ phải làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại sở kế hoạch và đầu tư. Chỉ sau đó làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chủ sở hữu / thành viên.

>>>> Xem thêm: Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam >>>>

Đối với các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài được hiểu là doanh nghiệp Việt Nam có vốn góp của người nước ngoài hoặc các yếu tố nước ngoài khác như người đại diện theo pháp luật là người nước ngoài.

Tương tự như doanh nghiệp Việt Nam, khi chuyển nhượng vốn góp và cổ phần cho người nước ngoài có yếu tố nước ngoài, họ cũng phải xem xét ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ chuyển nhượng, vì có một số ngành công nghiệp không cho người nước ngoài đăng ký hoạt động và một số ngành nghề.

Thủ tục chuyển vốn cho người nước ngoài

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài vào công ty Việt Nam

Bước 1: Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, góp vốn vào công ty có vốn đầu tư Việt Nam tại phòng đăng ký đầu tư – cục kế hoạch và đầu tư.

 • Hồ sơ chuẩn bị
 • Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, vốn góp;
 • Bản sao giấy chứng minh nhân dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Thư ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục.
 • Nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện, vụ kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trường hợp không đáp ứng được các điều kiện, vụ kế hoạch và đầu tư thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi có sự phê duyệt

Cục kế hoạch đầu tư và đầu tư về phê duyệt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần và góp vốn, chủ đầu tư làm thủ tục thay đổi cổ phần. Cổ đông, thành viên trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của cục đăng ký kinh doanh – cục kế hoạch và đầu tư.

Lưu ý

Trong bước 1, nhà đầu tư là tổ chức có thể thay thế chứng chỉ thành lập bằng văn bản khác / văn bản xác nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp. Theo bước 2, thông thường các tài liệu trên sẽ được yêu cầu, tuy nhiên, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Tùy thuộc vào loại công ty, hồ sơ sẽ thêm thêm 1 – 2 thông tin, bạn có thể xem chi tiết trong bài viết này.
 • Nếu việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần tác động đến số lượng thành viên, bạn cần thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, sau đó các tài liệu chuẩn bị trong bước 2 gồm:
 • Quy tắc công ty;
 • ứng dụng đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định chủ tịch hội đồng thành viên / chủ tịch hội đồng thành viên hội đồng quản trị.
 • Biên bản họp hội đồng quản trị, thành viên hội đồng quản trị
 • Như được chia sẻ, nếu tỷ lệ chuyển nhượng thấp hơn 51% và công nghiệp không có quy định về điều kiện chuyển nhượng, bạn chỉ cần thực hiện bước 2.

Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại cục kế hoạch đầu tư và đầu tư nơi tổ chức kinh tế có trụ sở để thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, góp vốn vào công ty.
 • Bước 2: Sau khi nhận được thông báo bằng văn bản từ cục kế hoạch và đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần hoặc góp vốn. Nếu công ty không phân chia giấy chứng nhận đầu tư vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục tách, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, con dấu pháp nhân mới. Tại phòng đăng ký kinh doanh – cục kế hoạch và đầu tư.
 • Bước 3: Sau khi tách giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhà đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan cấp giấy phép đầu tư.
 • Bước 4: Áp dụng giấy phép kinh doanh cho ngành công nghiệp thực hiện quyền nhập khẩu, xuất khẩu và phân phối.

thanh lap cty ban hang da câp 1

Hồ sơ khi chuyển nhượng vốn góp và cổ phần cho người nước ngoài

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày chuyển nhượng, thành viên Việt Nam hoặc cổ đông chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài phải nộp khai báo thuế cho cơ quan thuế có thẩm quyền.
 • Đối với công ty cổ phần, bên chuyển nhượng phải nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế tncn vào giá trị chuyển nhượng.
 • Đối với công ty cổ phần, bên chuyển nhượng chỉ cần nộp thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển giao.

>>>> Xem thêm: Tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Quý khách tham khảo >>>>

Về thanh toán và chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài

 • Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư thì doanh nghiệp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và nhà đầu tư chuyển tiền cho nhà đầu tư. Vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.
 • Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo đăng ký doanh nghiệp thì mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để hoạt động đầu tư danh mục đầu tư nước ngoài. Việt Nam theo quy định tại thông tư số 05 / 2014 / TT – nhnn ngày 12 tháng 3 năm 2014 của ngân hàng nhà nước.
 • Do đó, khi tư vấn chuyển vốn đầu tư cho người nước ngoài, cần xem xét một số vấn đề như chủ sở hữu phải đáp ứng các điều kiện trong các trường hợp quy định trong các quy định để đầu tư, chuyển vốn cho công ty công. Công ty ở Việt Nam. Ngoài ra, thủ tục chuyển vốn cho người nước ngoài cũng nên được lưu ý với loại hình kinh doanh.
Quý khách cần tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư cho người nước ngoài, thắc mắc hãy liên hệ với luatvn hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788