Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, để đảm bảo trẻ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, cha mẹ cũng phải làm thủ tục đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho con. Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Dưới đây là hướng dẫn của Luatvn.vn về thủ tục đăng ký như sau:

Xin chài, cảm ơn bạn đã tin tưởng của bạn để gửi câu hỏi của bạn đến Bộ phận Tư vấn Pháp lý của Công ty Luatvn.vn để được tư vấn pháp lý. Nội dung câu hỏi của bạn được nghiên cứu và đề xuất bởi đội ngũ luật sư của chúng tôi như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật Cư trú 2020
Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung năm 2014
Luật Hộ tịch 2014
Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên thông về quản lý đăng ký khai sinh, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi, cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Quy định của pháp luật về đăng ký khai sinh

Trách nhiệm đăng ký khai sinh của trẻ em

Theo quy định tại Điều 15 Luật Hộ tịch 2014, cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con, cụ thể như sau: Điều 15. Trách nhiệm đăng ký khai sinh
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh, cha, mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh con; trường hợp cha mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông bà hoặc người thân, tổ chức khác nuôi con phải đăng ký khai sinh cho con.
Vì vậy, dựa trên những điều trên:
 • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh, cha mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con;
 • Ngoài cha, mẹ, người đăng ký khai sinh cho con có thể là ông nội, bà ngoại hoặc người thân khác. Do đó, pháp luật tạo điều kiện cho việc đăng ký khai sinh của trẻ em, ngay cả khi cha mẹ không thể trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để đăng ký khai sinh của con cái họ;

Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em

Thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ em được thực hiện theo Quyết định số 1872/QQ-BTP như sau:

Bước 1: Người đăng ký khai sinh của con chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Tuyên bố đăng ký khai sinh; Giấy chứng nhận đăng ký công nhận cha, mẹ, con được thực hiện theo mẫu đơn (đồng thời làm thủ tục xác định cha, mẹ, con);
 • Bản chính giấy khai sinh; trường hợp không cung cấp được giấy khai sinh thì phải nộp giấy khai sinh của nhân chứng; nếu không có nhân chứng thì phải có giấy khai sinh.
 • Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản bỏ rơi của cơ quan có thẩm quyền;
 • Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ sinh ra mang thai hộ thì phải có văn bản chứng minh của cơ sở y tế đã cung cấp công nghệ hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai hộ.
 • Giấy ủy quyền (đã được chứng minh) theo quy định của pháp luật trong trường hợp được ủy quyền đăng ký khai sinh.

>>>> Xem thêm: Con liệt sĩ được hưởng trợ cấp cấp nhà như thế nào? >>>>

Trường hợp đồng thời làm thủ tục xác định cha con thì phải nộp giấy chứng nhận quan hệ cha con hoặc quan hệ cha con

 • Tài liệu chứng minh quan hệ cha con hoặc quan hệ mẹ con do cơ sở y tế, cơ quan thẩm định hoặc cơ quan có thẩm quyền khác cấp.
 • Trong trường hợp không thể cung cấp các tài liệu nêu trên, các bên chấp nhận cha, mẹ và con phải thực hiện một cam kết bằng văn bản về mối quan hệ cha, mẹ và con trai, ít nhất là hai nhân chứng của mối quan hệ cha, mẹ và con trai.
 • Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ thì phải xuất trình giấy tờ tùy thân như hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh việc đăng ký khai sinh có giá trị của người nộp đơn, công nhận cha, mẹ và con; giấy chứng nhận cư trú, giấy chứng nhận có quyền đăng ký khai sinh, công nhận cha, mẹ và con (trong giai đoạn chuyển tiếp). Nếu đơn đăng ký được gửi qua hệ thống bưu chính, một bản sao của giấy chứng nhận của các tài liệu trên phải được đính kèm.

Bước 2

Nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cha, mẹ cư trú, làm thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp với xác định cha, mẹ, con. Trường hợp nơi cha mẹ sinh sống không xác định được thì phải báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi con thực sự cư trú.

Bước 3

 • Nhận hồ sơ đăng ký khai sinh và cấp giấy khai sinh
 • Bên nhận có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ đầy đủ ngay lập tức, so sánh thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ do người yêu cầu nộp và nộp.

Thời gian làm thủ tục

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì người nhận nộp đơn trả hồ sơ, ghi rõ ngày và giờ trả kết quả; trường hợp đơn không đầy đủ hoặc không đầy đủ thì yêu cầu người nộp đơn sửa đơn theo quy định; nếu không bổ sung hoặc hoàn thành hồ sơ ngay lập tức phải có văn bản nêu rõ loại giấy, nội dung bổ sung, hoàn thành, chữ ký và ghi rõ họ tên, tên đệm và tên. Con người. Nhận được.
 • Sau khi nhận được đơn đầy đủ, nếu phát hiện việc xác định cha, mẹ, con là chính xác, không có tranh chấp; thông tin khai sinh đầy đủ, đầy đủ, đầy đủ thì cán bộ tư pháp, hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đồng ý xử lý thì cán bộ tư pháp dân sự phải ghi nội dung công nhận cha, mẹ, con vào sổ đăng ký xác định của cha, mẹ, con; ghi thông tin đăng ký khai sinh vào sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin khai sinh theo hướng dẫn, lấy số chứng minh nhân dân, hướng dẫn người nộp đơn đăng ký hộ tịch kiểm tra nội dung giấy tờ chứng minh nhân dân và sổ hộ tịch với người đi đăng ký khai sinh và tiếp nhận cha, mẹ, con ký tên vào sổ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp xã cấp giấy khai sinh và trích lục công nhận cha, mẹ, con cho người nộp đơn.

Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Trách nhiệm cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên danh số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT, cụ thể như sau: Điều 12 Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
 • Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm cung cấp danh mục cơ sở khám chữa bệnh ban đầu cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Ngay sau khi nhận được hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm đối chiếu hồ sơ nhận được. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, cơ quan BHXH cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ và chuyển cho Ủy ban nhân dân huyện. Bộ máy một cửa bảo hiểm xã hội cấp huyện. Các địa phương có thể căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn phương thức trả lại thẻ bảo hiểm y tế cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nhận được thông tin thì thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã để bổ sung thông tin và gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã. Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em tại Ủy ban, Cơ quan bảo hiểm xã hội huyện. Nếu bạn nhận được đơn sau 15:00, nó sẽ được thông báo vào ngày làm việc tiếp theo.

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế trẻ em như sau:

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu

Bạn cần chuẩn bị các loại tệp và bản ghi sau:
 • Tuyên bố đăng ký khai sinh (theo mẫu);
 • Giấy khai sinh do cơ sở y tế nơi trẻ sinh ra. Nếu không có giấy khai sinh, nó có thể được thay thế bằng các tài liệu khác, chẳng hạn như:
 • Nếu đứa trẻ được sinh ra bên ngoài cơ sở y tế, giấy chứng nhận bằng văn bản của người làm chứng được yêu cầu; nếu không có nhân chứng, có bảo đảm bằng văn bản rằng việc sinh là đúng sự thật;
 • Nếu đứa trẻ bị bỏ rơi, đứa trẻ bị bỏ rơi báo cáo thay cho giấy khai sinh …
 • Tuyên bố tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu).

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền

 • Người yêu cầu phải nộp 01 bộ hồ sơ, trong đó có các văn bản nêu trên tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân xã. Trường hợp không thể trực tiếp đến Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp đơn thì có thể ủy thác cho người khác làm thay.
 • Tuy nhiên, khi chấp thuận cho trẻ chài đời, cha mẹ của trẻ phải lưu ý các quy định sau đây tại Thông tư 04/2020/TT-BTP:
 • Ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản và được chứng nhận theo quy định, trừ trường hợp ông nội, bà nội, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh trai, chị em hoặc anh trai của người được ủy quyền;
 • Ông bà hoặc người thân hoặc tổ chức khác nuôi con không cần phải có sự cho phép bằng văn bản của cha hoặc mẹ của đứa trẻ, nhưng phải được thỏa thuận với cha mẹ của đứa trẻ về nội dung đăng ký khai sinh.

Bước 3: Nhận hồ sơ

 • Cán bộ tư pháp tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân lựa chọn, đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Mô tả phải chính xác, đầy đủ và rõ ràng.
 • Cán bộ tư pháp lập biên lai để nộp hồ sơ và cam kết trả lại kết quả cho người dân. Trong thư hẹn kết quả trả lại, điều quan trọng là phải xác định các yêu cầu của các bên, tài liệu được nộp trong hồ sơ và thời gian trả lại kết quả.

Bước 4: Đăng ký khai sinh và chuyển thẻ bảo hiểm y tế

 • Đăng ký khai sinh cùng ngày. Nếu không thể được giải quyết, nó sẽ được giải quyết trong vòng một ngày làm việc tiếp theo.
 • Sau khi đăng ký khai sinh, công chức dân sự và tư pháp chuẩn bị hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, bao gồm thông báo tham gia bảo hiểm y tế, danh sách hồ sơ xin thẻ bảo hiểm y tế. và chuyển tất cả các hồ sơ trên cho bảo hiểm xã hội cấp huyện.

Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi

Bước 5: Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã nhận được hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tiến hành xác minh hồ sơ nhận được:
 • Nếu có đủ thông tin, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em được cấp trong thời gian 10 ngày và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã.
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không chính xác, cơ quan BHXH cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ phải thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành (chậm nhất là 2 ngày làm việc) và gửi về Ủy ban nhân dân cấp xã. 

>>>> Xem thêm: Chế độ hồ sơ báo giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động nước ngoài >>>>

Bước 6: Nhận kết quả

Thời hạn tiếp tục thực hiện đăng ký khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ thông tin. Người này đã làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để nhận kết quả liên hệ. Nếu bạn muốn nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh, bạn phải đăng ký và thanh toán phí dịch vụ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Trên đây là câu trả lời cho vấn đề Tư vấn về đăng ký khai sinh và bảo hiểm y tế đối với trẻ em dưới 6 tuổi. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788