Tuân thủ giao dịch liên kết

Giao dịch liên kết là gì? Tuân thủ việc xác định giá giao dịch liên kết cần phải làm gì? Trong trường hợp không tuân thủ các quy định về giao dịch của bên liên quan, doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng như thế nào? Vui lòng xem những nội dung đó trong bài viết sau của Luatvn.vn để trả lời những câu hỏi trên nhé.

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. 

Thue doanh nghiep 6
Tuân thủ giao dịch liên kết

Mục lục

1. Giao dịch liên kết là gì?

Các giao dịch liên kết trong phạm vi quy định theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP bao gồm: giao dịch mua, bán, trao đổi, cho thuê, cho thuê, cho vay, cho vay, chuyển nhượng, gán hàng, cung cấp dịch vụ; cho vay, cho vay, dịch vụ tài chính, bảo lãnh tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, cho thuê, cho thuê, vay, cho vay, chuyển nhượng, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng các nguồn lực chung như tài sản, vốn, hoạt động lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên liên quan, trừ giao dịch kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước theo quy định của pháp luật về giá.

2. Tuân thủ thuế là gì? Tại sao cần phải tuân thủ các quy định đó?

2.1 Tuân thủ thuế là gì?

Tuân thủ pháp luật về thuế là một hình thức thực hiện pháp luật về thuế một cách thụ động, thể hiện trong việc kiểm soát đối tượng để không vi phạm các quy định nghiêm cấm của pháp luật về thuế, theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. .. giữ gìn và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thuế.
Như vậy, đơn giản hiểu rằng nó đang giữ và tuân thủ các quy định của pháp luật về thuế được quy định trong luật, nghị định, thông tư hoặc văn bản hướng dẫn.

2.2 Tại sao phải tuân thủ các quy định giao dịch liên kết?

Với mỗi quy định mà pháp luật về thuế đưa ra, sẽ có chế tài để cảnh báo và xử phạt để đảm bảo thực hiện đúng các quy định đó. Do đó, cần phải tuân thủ luật thuế để đảm bảo rằng sẽ không có hình phạt.
Ví dụ: Luật Thuế quy định người nộp thuế có trách nhiệm nộp và kê khai thuế GTGT hàng tháng hoặc hàng quý. Trong trường hợp người nộp thuế không tuân thủ, cảnh báo sẽ được áp dụng.
Vậy, cần làm gì để tuân thủ việc xác định giá GDLK?

3. Tuân thủ xác định giá giao dịch liên kết làm gì?

Với việc tuân thủ xác định giá GDLK, chúng ta cần xác định rõ trường hợp nào đơn vị của chúng ta thực hiện chính xác. Ở đây Luatvn.vn sẽ nêu rõ tất cả các công việc cần thực hiện. Bao gồm:

3.1 Nghĩa vụ khai báo giao dịch liên kết

Trong trường hợp khi xác định có quan hệ liên kết và giao dịch với bên liên quan, bạn cần xem xét liệu bạn có thuộc trường hợp được miễn kê khai, miễn nộp các giao dịch liên quan hay không? Nếu bạn không xác định đúng, tất nhiên bạn sẽ tuyên bố sai, thiếu hồ sơ của giao dịch liên quan. Sau đó, công việc của cơ quan thuế khi kiểm tra rất đơn giản, đó là cố định tỷ suất lợi nhuận cho công ty của bạn. Bởi theo điểm 3, Điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định: “Cơ quan thuế có quyền sửa đổi mặt bằng giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân phối lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số tiền thuế. thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho người nộp thuế không tuân thủ các quy định về kê khai, xác định giao dịch của bên liên quan; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu về kê khai, xác định giá giao dịch của bên liên quan…”.

Vì vậy, nếu bạn không được miễn khai báo hoặc nộp đơn, tất nhiên, công việc của bạn sẽ là lập hồ sơ các giao dịch liên quan.

Các phụ lục được trình bao gồm: Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP và nộp kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

3.2 Nghĩa vụ nộp hồ sơ Tuân thủ giao dịch liên kết

Vì vậy, nếu bạn phải lập hồ sơ giá, thì chắc chắn công ty bạn sẽ phải có hồ sơ này để giải thích cho cơ quan thuế và tốt nhất là doanh nghiệp của bạn nên thuê một đơn vị có uy tín và chuyên về lĩnh vực này. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông tin về quan hệ bên liên quan và giao dịch liên quan theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;
b) Hồ sơ quốc gia là thông tin về các giao dịch, chính sách, phương pháp xác định giá giao dịch của bên có liên quan được lập và lưu giữ tại trụ sở người nộp thuế theo danh mục nội dung thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

c) Hồ sơ toàn cầu là thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, các chính sách và phương pháp định giá giao dịch liên kết của tập đoàn trên toàn cầu, và các chính sách thu nhập và phân phối của tập đoàn. hoạt động, chức năng trong chuỗi giá trị của tổng công ty theo danh mục thông tin, tài liệu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

d) Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo quy định tại khoản 5 Điều này và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP.

Quá trình cung cấp dịch vụ lập hồ sơ giá giao dịch liên quan của Luatvn.vn để bạn tham khảo bao gồm:

Quy trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi được thực hiện tuần tự theo các bước sau:
 • Bước 1: Tổng quan về tổng công ty và Công ty;
 • Bước 2: Tổng quan về nền kinh tế;
 • Bước 3: Tổng quan ngành;
 • Bước 4: Phân tích chức năng thực hiện;
 • Bước 5: Phân tích tài chính;
 • Bước 6: Xác định các bên liên kết và các giao dịch liên kết;
 • Bước 7: Chọn phương pháp xác định giá thị trường;
 • Bước 8: Chọn các giao dịch/doanh nghiệp tương tự;
 • Bước 9: Phân tích và loại bỏ sự khác biệt về vật chất;
 • Bước 10: Xác định biên độ thị trường chuẩn và so sánh;
 • Bước 11: Thực hiện khai báo thông tin giao dịch liên kết.
Với 11 bước đi của mình, Luatvn.vn khẳng định mang đến sự an tâm và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho tất cả khách hàng.
Thue doanh nghiep 7
Tuân thủ giao dịch liên kết

4. Điều gì xảy ra nếu bạn không tuân thủ quyết định giá giao dịch liên kết?

Căn cứ khoản 3 Điều 20 Nghị định 132/2020/NĐ-CP quy định không chấp hành việc xác định giá KDLK như sau:

3. Cơ quan thuế có quyền ấn định giá; biên lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với người nộp thuế không tuân thủ các quy định về kê khai, xác định giao dịch của bên liên quan; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin, dữ liệu kê khai để xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ hoặc không nộp Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

b) Người nộp thuế cung cấp thông tin không đầy đủ trong hồ sơ chuyển giá quy định tại Phụ lục II, III ban hành kèm theo Nghị định này hoặc không xuất trình được hồ sơ xác định giá giao dịch có liên quan dữ liệu, chứng từ, tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích, đối chiếu, xác định giá trong hồ sơ chuyển giá theo yêu cầu của cơ quan thuế trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này.

 • Nghị định 132/2020/NĐ-CP. Thông tin trong hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được xác định là tài liệu nếu thông tin này ảnh hưởng đến kết quả phân tích, lựa chọn đối sánh độc lập tương tự; phương pháp xác định giá giao dịch liên kết hoặc kết quả điều chỉnh giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân phối lợi nhuận của người nộp thuế;

c) Người nộp thuế sử dụng thông tin không trung thực, không đúng sự thật về giao dịch độc lập để phân tích, đối chiếu, kê khai, xác định giá giao dịch của bên liên quan hoặc căn cứ vào tài liệu, dữ liệu, chứng cứ từ xuất xứ bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không xác định để xác định giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân phối lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên quan;

d) Người nộp thuế có hành vi vi phạm quy định về xác định giá giao dịch của bên liên quan tại Điều 19 Nghị định 132/2020/NĐ-CP;

Như vậy, nếu người nộp thuế không chấp hành việc xác định giá thuế GTGT thì người nộp thuế có quyền được cơ quan thuế ấn định giá; biên lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận; thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

5. Các doanh nghiệp Tuân thủ giao dịch liên kết cần chú ý đến những vấn đề gì?

Doanh nghiệp có giao dịch bên liên quan cần chú ý các điểm sau: Thời hạn lập hồ sơ, tờ khai giao dịch của bên liên quan, kê khai giao dịch của bên liên quan và giao dịch của bên liên quan khi hoàn thiện thuế TNDN.

3.1 Thời hạn nộp đơn giao dịch liên kết

Hồ sơ trong các giao dịch của bên liên quan được lập trước thời điểm kê khai, quyết toán thuế TNDN hàng năm và được lưu trữ, trình bày theo yêu cầu của cơ quan thuế.

3.2 Thời hạn nộp tờ khai giao dịch liên kết

Tờ khai giao dịch liên kết được nộp cùng với tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Như vậy, thời gian nộp tờ khai giao dịch của bên liên quan phải được nộp chậm nhất là ngày thứ 90 (90) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

3.3 Về khai báo giao dịch liên kết

Tại Thông tư 66 và Nghị định 20 về giao dịch của bên liên quan, doanh nghiệp phải kê khai các giao dịch của bên liên quan và nộp cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN hàng năm. Tuy nhiên, có nhiều điểm mới trong Nghị định 20, đặc biệt là Nghị định làm rõ một số trường hợp được miễn kê khai tờ khai giao dịch của bên liên quan hoặc phải kê khai nhưng được miễn lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch của bên liên quan. .
Để tìm hiểu thêm về các đối tượng được miễn kê khai, được miễn lập hồ sơ xác định giá trong giao dịch của bên liên quan, vui lòng xem bài viết: Các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch. liên kết

Đặc biệt là khi lập hồ sơ trong một giao dịch liên kết, có nhiều rủi ro phổ biến như:

 • Lập hồ sơ xác định giá trong GDLK: sử dụng cơ sở dữ liệu so sánh không trung thực, không thực tế để phân tích, kê khai so sánh; không xác định cụ thể nguồn dữ liệu để xác định tỷ lệ giá và lợi nhuận để kê khai GDLK; các doanh nghiệp lấy dữ liệu so sánh không tương tự như doanh nghiệp của họ;
 • Không có cơ sở dữ liệu để so sánh;
 • Sử dụng sai phương pháp đối chiếu khi kê khai, lập hồ sơ của GDLK;
 • Doanh nghiệp không có văn bản giải trình của GDLK cho cơ quan quốc tế vì không thể nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.

3.4 Giao dịch liên kết khi hoàn tất thuế TNDN

Một số chi phí sẽ được cơ quan thuế loại trừ khỏi chi phí hợp lý nếu chi phí của các giao dịch liên quan đó không phù hợp với tính chất của các giao dịch như:

 • Chi phí phát sinh từ các giao dịch của bên liên quan trong kỳ nếu hoạt động sản xuất kinh doanh của các bên không liên quan đến nhau;
 • Quy mô hoạt động của bên nhận thanh toán chưa tương xứng với giá trị giao dịch;
 • Nhận thanh toán mà không có trách nhiệm liên quan đến hàng hóa, tài sản trong giao dịch với doanh nghiệp nộp thuế;
 • Đối với chi phí lãi vay, số tiền này chỉ được khấu trừ nếu không vượt quá 30% lợi nhuận ròng không bao gồm chi phí lãi vay và chi phí khấu hao.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Tuân thủ giao dịch liên kết . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788