Điều kiện để cơ sở giáo dục tuyển sinh lớp quản lý giáo dục

.Ngày 26/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 28/2014/TT-BGDĐT quy định về bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục sau đây được phép mở và tuyển sinh lớp quản lý giáo dục bao gồm: các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Để các cơ sở giáo dục được phép tuyển sinh lớp quản lý giáo dục thì phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định sau đây:

Điều kiện để cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ và tuyển sinh lớp quản lý giáo dục

Giảng viên, chương trình bồi dưỡng

Có đủ giảng viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy. Tối thiểu 70% khối lượng của chương trình bồi dưỡng. Trong đó có ít nhất 04 giảng viên có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục (đối với đối tượng bồi dưỡng là cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trung học cơ sở, tiểu học và mầm non) và có ít nhất 01 giảng viên có trình độ tiến sĩ. 03 giảng viên có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục (đối với đối tượng bồi dưỡng là cán bộ quản lý được quy định tại khoản 1, Điều 3 của Thông tư này).

Có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, báo cáo viên tham gia giảng dạy hoặc trợ giảng là các nhà khoa học có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng. Cán bộ quản lý ở các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục.

Áp dụng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Được phát triển, cập nhật các nội dung, đáp ứng yêu cầu. Phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương.

Tuyển sinh lớp quản lý giáo dục
Tuyển sinh lớp quản lý giáo dục

Cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuyển sinh bồi dưỡng lớp quản lý giáo dục

a) Có đủ phòng học, các phòng chức năng và các thiết bị cần thiết. Đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập cho mỗi khóa bồi dưỡng.

b) Thư viện có phòng tra cứu thông tin, có phần mềm và các thiết bị phục vụ việc tra cứu tài liệu. Có đủ nguồn thông tin tư liệu: sách, giáo trình, bài giảng, các tài liệu liên quan phục vụ công tác bồi dưỡng.

c) Trang thông tin điện tử của trường được cập nhật thường xuyên. Công bố công khai cam kết chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng. Công khai thu chi tài chính.

Có đơn vị chuyên trách tổ chức, quản lý quá trình bồi dưỡng. Đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ quản lý công tác bồi dưỡng.

Thường xuyên hoặc định kỳ cử giảng viên của nhà trường đi thực tế giáo dục ở địa phương. Nhằm bổ sung kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn giáo dục.

Thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng cho các cơ sở giáo dục.

Hồ sơ đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng, bao gồm:

a) Công văn đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng của cơ sở giáo dục.

b) Đề án đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng

c) Các tài liệu và minh chứng kèm theo, bao gồm:

– Lý lịch khoa học của giảng viên, báo cáo viên

– Kế hoạch bồi dưỡng: hình thức tổ chức bồi dưỡng. Thời lượng bồi dưỡng cho cả khóa học. Thời gian bồi dưỡng, kế hoạch cử giảng viên của nhà trường đi thực tế giáo dục ở địa phương. Theo định kỳ nhằm bổ sung kiến thức thực tiễn giáo dục.

– Một số giáo trình, tài liệu bồi dưỡng cơ bản sẽ sử dụng trong chương trình bồi dưỡng.

– Chương trình, tài liệu bồi dưỡng đã được phát triển, cập nhật các nội dung đáp ứng yêu cầu và phù hợp với đặc điểm của nhà trường, địa phương.

Hồ sơ được lập thành 1 bộ.

Trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ bồi dưỡng như sau:

a) Cơ sở giáo dục bao gồm: các trường sư phạm, các cơ sở giáo dục đại học có khoa, ngành quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Gửi hồ sơ đến sở giáo dục và đào tạo, nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở. Đề nghị kiểm tra thực tế và xác nhận các điều kiện đảm bảo cho công tác bồi dưỡng.

b) Sở giáo dục và đào tạo tiến hành kiểm tra và xác nhận các điều kiện đảm bảo cho công tác bồi dưỡng được quy định.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: 1 lãnh đạo sở làm Trưởng đoàn. 1 lãnh đạo phòng tổ chức cán bộ, 1 lãnh đạo phòng kế hoạch tài chính. 1 lãnh đạo phòng giáo dục chuyên nghiệp/giáo dục thường xuyên. 1 chuyên viên phòng tổ chức cán bộ làm nhiệm vụ thư ký.

Tuyển sinh lớp quản lý giáo dục
Tuyển sinh lớp quản lý giáo dục

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra đối chiếu các nội dung kê khai trong hồ sơ với các điều kiện thực tế. Như: bảng lương, sổ bảo hiểm xã hội, văn bằng, chứng chỉ của giảng viên, thiết bị, thư viện và lập biên bản kiểm tra. Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kiểm tra. Sau thời gian kiểm tra thực tế chậm nhất 7 ngày làm việc. Sở giáo dục và đào tạo trả lời cơ sở giáo dục về kết quả thẩm định.

c) Cơ sở giáo dục đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng trực tiếp nộp. Hoặc gửi qua đường bưu điện hồ sơ đã được sở giáo dục và đào tạo xác nhận đến Bộ Giáo dục và Đào tạo.

d) Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức xem xét hồ sơ và các điều kiện đăng ký nhiệm vụ bồi dưỡng theo quy định. Trong trường hợp cơ sở giáo dục đáp ứng đủ các điều kiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định giao nhiệm vụ bồi dưỡng. Trong trường hợp cơ sở giáo dục chưa đáp ứng các điều kiện quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả xem xét và nêu rõ lý do bằng văn bản.

Các cơ sở giáo dục có chức năng, nhiệm vụ đào tạo ngành, chuyên ngành quản lý giáo dục từ trình độ đại học trở lên. Nếu có nhu cầu làm nhiệm vụ bồi dưỡng thì không phải xây dựng đề án. Chỉ tiến hành rà soát theo các điều kiện theo quy định. Báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để được xem xét, quyết định.

Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm tra trước khi quyết định.

Quý khách có nhu cầu cần thành lập công ty/doanh nghiệp, thành lập trung tâm tư vấn du học trọn gói, hãy chọn dịch vụ của Luatvn.vn. Đến với dịch vụ của chúng tôi Quý khách hàng yên tâm vì không phải đi lại, chờ đợi. Nhân viên của chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả. Luatvn.vn đảm bảo các thủ tục được làm nhanh chóng, chính xác, đầy đủ và đúng luật.

Nếu bạn còn thắc mắc hãy liên hệ với chúng tôi Luatvn.vn – Hotline/Zalo: 076 338 7788. Để được tư vấn miễn phí chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788