Ưu đãi thuế khi thành lập công ty ở Củ Chi

Câu hỏi:

Luật sư thân mến, Luật sư cho tôi hỏi tôi liệu tôi muốn thành lập một công ty mới ở khu vực Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, vậy tôi sẽ tận hưởng bất kỳ ưu đãi về thuế nào không? Ví dụ: miễn thuế hoặc giảm thuế. Tôi thực sự cảm ơn và mong chờ nhận được phản hồi từ luật sư.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Cơ sở pháp lý:

 • Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi khi có dự án đầu tư ở các khu vực có ưu đãi hoặc tiến hành kinh doanh trong lĩnh vực ưu đãi.

Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 15. Thuế suất ưu đãi

Thuế suất ưu đãi trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, khu kinh tế, khu công nghệ, bao gồm khu công nghệ thông tin tập trung;
 • Thu nhập doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực: nghiên cứu khoa học, công nghệ cao trong danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển theo luật công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao ; đầu tư xây dựng nhà máy nước và vật liệu công nghệ cao.
 • Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm phần mềm quy định tại điểm này là dự án đầu tư về sản xuất sản phẩm phần mềm thuộc danh mục sản phẩm phần mềm và đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm phần mềm theo quy định của pháp luật.
 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực bảo vệ môi trường bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc môi trường ; xử lý ô nhiễm, tái sử dụng nước thải ; tái chế, tái sử dụng nước thải;
 • Các doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao.

>>Thành lập công ty đấu giá tài sản<<

Trường hợp doanh nghiệp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp công thương.
 • Trường hợp doanh nghiệp công nghệ cao hoặc công nghệ cao được áp dụng, mức khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được xác định mức ưu đãi đối với doanh nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp nông nghiệp công nghệ cao quy định tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều 16 Nghị định này trừ kỳ ưu đãi;

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất dự án trừ sản xuất hàng hóa thuộc diện thuế tiêu thụ đặc biệt và khai thác khoáng sản đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

 • Dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, giải ngân trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư và tổng doanh thu từ 10 nghìn tỷ đồng/năm trở lên trong vòng 3 năm từ năm thu nhập.
 • Dự án có vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, giải ngân trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép đầu tư và có hơn 3. 000 nhân viên chậm nhất là 3 năm kể từ năm thu doanh thu.
 • Số lao động được quy định tại điểm này là số lao động có hợp đồng lao động toàn thời gian, trừ lao động làm việc thời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 01 năm.
Thời hạn nộp các loại báo cáo và tờ khai thuế
Thời hạn nộp các loại báo cáo và tờ khai thuế

Thuế suất áp dụng đối với các khoản thu nhập sau:

 • Thu nhập doanh nghiệp từ các hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.
 • Danh mục các loại, tiêu chuẩn, quy mô và tiêu chuẩn của doanh nghiệp thực hiện xã hội hóa quy định tại khoản này do thủ tướng chính phủ quy định;
 • Thu nhập từ hoạt động xuất bản của nhà xuất bản theo luật xuất bản;
 • Thu nhập từ việc in ấn các hoạt động báo chí quảng cáo trên báo in của cơ quan báo chí theo quy định của luật báo chí;
 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê, cho đối tượng quy định tại điều 53 luật nhà ở.
 • Nhà ở xã hội quy định tại khoản này là căn cứ của nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân của tất cả các thành phần kinh tế, đáp ứng tiêu chuẩn nhà ở, giá bán nhà, tiền thuê nhà.

 • Về giá thuê mua, đối tượng và điều kiện mua nhà ở xã hội, thuê, thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và xác định thu nhập. Trong khoản này bất kể thời điểm ký hợp đồng bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội;
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ: trồng, canh tác, canh tác nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trong các vùng khó khăn kinh tế – xã hội ; sản xuất, nhân và tinh chế, trừ sản xuất muối theo quy định tại khoản 1 điều 4 của nghị định này;
 • Thu nhập của các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và sản xuất muối không phải là vùng khó khăn kinh tế – xã hội và các vùng kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định này.

Thuế suất 20% trong thời hạn mười năm áp dụng đối với:

 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định này;
 • Thu nhập của doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới: sản xuất thép cấp cao ; sản xuất máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản ; sản xuất thiết bị, gia cầm, thủy sản.
 • Doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư mới trong lĩnh vực và khu vực ưu đãi thuế quy định tại điểm a và điểm b khoản này áp dụng mức thuế suất từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Mức thuế suất đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và tổ chức tài chính vi mô từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

 • Đối với quỹ tín dụng nhân dân và các tổ chức tài chính vi mô sau thời hạn áp dụng mức thuế suất quy định tại khoản 1 điều này, thuế suất 20% sẽ bị thay đổi từ ngày 01 tháng 01. T
 • háng 1 năm 2016. Các tổ chức tài chính vi mô quy định tại khoản này là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của luật các tổ chức tín dụng.
Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp
Các loại thuế mà hộ kinh doanh cá thể phải nộp

Đối với dự án ưu đãi thuế quy định tại các điểm b, c khoản 1 điều này

 • Doanh nghiệp có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc mới cần thu hút đầu tư đặc biệt, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được gia hạn nhưng tổng thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi không quá 30 năm.
 • Thủ tướng chính phủ quyết định gia hạn thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi 10% quy định tại khoản này theo đề nghị của bộ trưởng bộ tài chính.

Thời hạn áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại điều này

 • Được tính từ năm đầu doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư mới ; doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao
 • Theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định 218/2013/NĐ-CP, củ chi không phải là diện tích ưu đãi, vì vậy bạn sẽ không được hưởng ưu đãi.
 • Về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, bởi vì bạn không chỉ định ngành công nghiệp bạn đang ở đâu, mà không thể xác định cho bạn. Bạn có thể dựa trên các quy định tại các điều 15 và 16 nghị định 218/2013/NĐ-CP để xác định xem doanh nghiệp của bạn có trong lĩnh vực ưu đãi thuế hay không.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788