Vốn điều lệ là gì? Có cần chứng minh vốn điều lệ khi mở Công Ty?

Vốn điều lệ là gì? Tôi có cần chứng minh vốn điều lệ khi thành lập một Công Ty không? Vốn điều lệ của các Công Ty Cổ Phần, các Công Ty TNHH… quy định thế nào? Đây là điều mà các doanh nghiệp cần để chú ý bởi vì tác động lớn đến việc nộp thuế và khả năng thanh toán khi có rủi ro.

Vốn điều lệ là gì?

 • Vốn điều lệ là số vốn góp hoặc cam kết góp vốn thành viên hoặc cổ đông trong một thời hạn nhất định và quy định tại điều lệ Công Ty.
 • Góp vốn là việc đưa tài sản vào Công Ty để trở thành chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu công ty.
 • Tài sản góp vốn là đồng việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và tài sản khác ghi trong điều lệ Công Ty.Vốn điều lệ là gì?

Đối với doanh nghiệp, vốn điều lệ là:

 • Cam kết với mức trách nhiệm vật chất của các thành viên đối với khách hàng, đối tác, cũng như đối với doanh nghiệp;
 • Vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp;
 • Cơ sở để phân phối lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh góp vốn.

Vốn điều lệ Công ty cổ phần : Vốn điều lệ là gì?

Công ty cổ phần và công ty TNHH là hai loại doanh nghiệp được lựa chọn nhất khi thành lập một Công Ty, vì vậy vốn điều lệ của hai loại doanh nghiệp này luôn nhận được rất nhiều sự chú ý, quan tâm
Theo pháp luật quy định (Điều 111 của Luật doanh nghiệp): “vốn điều lệ của Công Ty cổ phần là tổng giá trị của cổ phần bán tất cả các loại. Vốn điều lệ của Công Ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại các loại cổ phần đã đăng ký mua và ghi trong điều lệ công ty”. Đó là Công Ty chia vốn thành những phần bình đẳng, được gọi là cổ phiếu.
Khi thành lập, sổ đăng ký cổ đông góp vốn tại Việt Nam. Nếu cổ đông góp vốn vào tài sản, ngoại tệ, v. v số tài sản này và ngoại tệ cần có giá trị, để làm rõ giá trị vốn góp của cổ đông. Đó cũng là cơ sở để tính khấu hao cũng như trách nhiệm của từng cổ đông. Sau khi Công Ty có giấy phép kinh doanh, nó có thể tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu huy động vốn.

Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Theo quy định tại điều 74 Luật doanh nghiệp 2014:
1.” đầu tiên. Vốn điều lệ của Công Ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản của chủ sở hữu để góp và ghi trong điều lệ Công Ty.
2. Chủ sở hữu phải đóng góp đầy đủ, đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký cơ sở kinh doanh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
3. Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 điều này thì chủ sở hữu Công Ty phải đăng ký việc điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị vốn góp thực tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính của Công Ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
4. Chủ sở hữu có trách nhiệm với tất cả tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của Công Ty đối với thiệt hại do không góp phần đóng góp, không đóng góp đủ thời gian hoặc không góp phần vào vốn điều lệ”

Vốn điều lệ của Công Ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi đăng ký giấy phép kinh doanh, vốn điều lệ của Công Ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm tổng giá trị vốn góp của thành viên cam kết góp vào Công Ty. Tuy nhiên, số vốn này có thể thay đổi nếu sau 90 ngày thời hạn  góp vốn tối đa kể từ khi Công Ty có GPKD),  . Vào thời điểm đó, vốn điều lệ của Công Ty là tổng giá trị vốn góp của các thành viên thực tế góp vào Công Ty,số vốn  sẽ quyết định mức lệ phí môn bài mà Công Ty phải trả.
Các thành viên góp vốn sẽ nhận được giấy chứng nhận góp vốn từ Công Ty. Các thành viên góp vốn nhưng chưa đủ, có trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính của Công Ty phát sinh trong kỳ trước ngày Công Ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và góp vốn thành viên. Một thành viên cam kết  góp vốn nhưng tới hạn mà chưa góp vốn thì không còn là thành viên của Công Ty. Phần vốn còn thiếu này sẽ được hội đồng thành viên quyết định để bán sau này.

Người không thể tham gia góp vốn điều lệ?

Tổ chức, cá nhân có thể mua cổ phần của Công Ty Cổ Phần, góp vốn vào Công ty TNHH Công Ty hợp danh theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp sau:

 • Cơ quan Nhà Nước và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để góp vốn cho doanh nghiệp;
 • Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Có cần chứng minh vốn điều lệ của Công Ty, doanh nghiệp?

 • Tùy thuộc vào nhu cầu, ngành nghề và quy mô hoạt động, doanh nghiệp sẽ đăng ký vốn điều lệ của mình. Hiện nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% Việt Nam không cần chứng minh rằng họ có đủ vốn điều lệ khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, nếu bất kỳ vấn đề nào nảy sinh trong quá trình hoạt động, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về vốn điều lệ đã đăng ký.
 • Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp chọn mức vốn quá thấp hoặc quá cao so với khả năng tài chính thực của họ. Điều này là không nên.

    Tại sao?

 • Vì vốn điều lệ quá thấp, chủ doanh nghiệp không thể cho thấy tiềm năng tài chính cũng như quy mô Công Ty của mình cho đối tác thấy . Điều này dẫn đến sự thiếu tin tưởng vào việc hợp tác kinh doanh, thậm chí không tìm được đối tác cho bạn. Ngoài ra, khi các doanh nghiệp cần hỗ trợ vốn từ Ngân Hàng quá nhiều không có khả năng chi trả , không thể tạo ra ” tin tưởng ” cho các ngân hàng vay vốn ngoài khả năng của họ, ngoài vốn điều lệ.
 • Nếu chủ doanh nghiệp cung cấp vốn ngoài khả năng của mình, lợi ích tức thì là tạo ra niềm tin cho các đối tác và Ngân Hàng, nhưng rủi ro cũng rất lớn. Giả sử thất bại kinh doanh dẫn đến nợ khách hàng ; nặng hơn giải thể, phá sản ; hoặc nhiều khoản vay Ngân Hàng dẫn đến khả năng thanh toán, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệmVốn điều lệ là gì

Vốn điều lệ nên để bao nhiêu tiền?

Không có câu trả lời chính xác cho số vốn điều lệ của từng loại hình kinh doanh. Nhưng khi lựa chọn, các doanh nghiệp nên để số vốn điều lệ phù hợp nhất với kích thước và hoạt động của công ty họ.
– Nếu chủ doanh nghiệp chỉ thiết lập một công ty lần đầu tiên, nguồn của khách hàng không nhiều, và ông ấy chưa trải nghiệm hoạt động và quản lý kinh doanh, ông ấy nên có một số vốn vừa đủ, đủ cho bản thân mình. – Khi doanh nghiệp bắt đầu ổn định và cho thấy dấu hiệu phát triển, nó không quá muộn để đăng ký tăng vốn điều lệ cao hơn.
– Nếu chủ doanh nghiệp đã có một công ty, đã thành lập một công ty, hoặc có một đối tác hiện tại, ông ta nên chọn một vốn điều lệ cao để ban đầu ” tăng ” công ty so với các công ty khác cùng lúc. Điểm. Vào thời điểm này, mức độ rủi ro không nhiều như những doanh nghiệp kinh doanh kinh doanh khác.
Trên là thông tin cơ bản về vốn điều lệ. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về thủ tục, cách tăng vốn điều lệ nói chung hoặc làm thế nào để tăng vốn điều lệ, qua các bài viết như Thay đổi vốn điều lệ những lưu ý cần biết, hay Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788