Vốn điều lệ và vốn pháp định

Để làm kinh doanh, doanh nghiệp cần vốn để hoạt động, là một phần không thể thiếu của việc thành lập doanh nghiệp, có hai loại vốn kinh doanh cần lưu ý: vốn điều lệ và vốn pháp định. Vậy hai loại vốn này có gì khác biệt giữa hai loại vốn này là gì? Khi nào doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ của họ, khi nào doanh nghiệp cần đăng ký vốn pháp định của họ? Quý khách cần tư vấn, giải đáp gì hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.

Vốn điều lệ và vốn pháp định là gì?

Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản góp hoặc cam kết góp vốn thành viên khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty hợp danh ; là tổng giá trị của cổ phần bán hoặc đăng ký trong trường hợp công ty cổ phần.
Đối với vốn pháp định, loại vốn này không được quy định trong luật doanh ngh

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên
Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

iệp 2014 và chỉ được công nhận trong văn bản pháp luật đã hết hạn là luật doanh nghiệp 2005, thông qua đó có thể được hiểu.
” vốn pháp định là số lượng tối thiểu doanh nghiệp phải có theo quy định của pháp luật để thành lập doanh nghiệp”

Đặc điểm

Vốn Điều lệ
Doanh nghiệp cần có vốn điều lệ, cơ sở để xác định vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản góp hoặc cam kết góp vào thành viên khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.
Luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc tối đa khi thành lập công ty. Tuy nhiên, nếu việc đăng ký vốn điều lệ quá thấp thì nó sẽ không thể hiện tiềm năng tài chính của công ty, nhưng nếu việc đăng ký vốn điều lệ quá cao so với vốn thực tế thì sẽ ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện sách. Sổ kế toán, thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Do đó, doanh nghiệp phải lựa chọn mức vốn điều lệ phù hợp với quy mô kinh doanh, phù hợp với chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, thuê mặt bằng, nguyên liệu, vật liệu đầu vào mua. Đăng ký kinh doanh.
Tài sản đóng góp có thể là đồng việt nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, biết kỹ thuật và tài sản có thể nhận biết khác. Giá cả được tính bằng đồng việt nam và quyền sở hữu trí tuệ.

Vốn pháp định

  • Vốn pháp định không áp dụng đối với từng loại hình doanh nghiệp nhưng được xác định bởi từng ngành nghề kinh doanh cụ thể. Chỉ doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề cần đăng ký đầy đủ vốn theo quy định.
  • Việc quy đinh vốn pháp định cụ thể tại Việt Nam chủ yếu được xác định thông qua các văn bản chuyên ngành, chi tiết về điều kiện kinh doanh của ngành công nghiệp có điều kiện.
  • Tùy thuộc vào ngành nghề kinh doanh, có các ngành chỉ yêu cầu đăng ký vốn pháp định có khả năng kinh doanh, nhưng có các ngành, ngoài việc đăng ký vốn pháp định, doanh nghiệp cũng phải lập tiền gửi để bảo đảm hoạt động. Công việc của anh.
Thủ tục thành lập công ty vàng bạc, trang sức
Thủ tục thành lập công ty vàng bạc, trang sức

Ví dụ:

Một số nghề chỉ cần đăng ký vốn pháp định
Kinh doanh bất động sản: 20 tỷ vốn pháp định
Kiểm tra đơn vị có lợi ích công cộng 6 tỷ
30 tỷ hoạt động thông tin tín dụng
Kinh doanh phá dỡ tàu biển 50 tỷ
Một số ngành công nghiệp đòi hỏi vốn pháp định, và phải thực hiện một khoản tiền đặt cọc:
Doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong nước 100 triệu, kinh doanh ký quỹ 100 triệu
Dịch vụ du lịch kinh doanh cho du khách quốc tế đến việt nam 250 triệu, các doanh nghiệp gửi 250 triệu
Cho thuê lao động, doanh nghiệp gửi 2 tỷ đồng
Dịch vụ công tác, gửi 300 triệu đồng
1 tỷ đồng tiền lưu ký cho công nhân ở nước ngoài

 Điểm giống nhau

Vốn điều lệ và vốn pháp định đều là tài sản của doanh nghiệp đóng góp của thành viên công ty và cổ đông.
Dựa trên số vốn của doanh nghiệp xác định trách nhiệm, thuế suất, tiêu chuẩn xác định quy mô kinh doanh hoặc trung bình.

Sự khác biệt

Vốn điều lệ đã đăng ký theo quy mô và phương án kinh doanh của doanh nghiệp là chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, thuê mặt bằng, lao động, mua nguyên liệu đầu vào để doanh nghiệp có thể tự do lựa chọn số vốn để đăng ký.
Vốn pháp định đã đăng ký phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp phải đăng ký số vốn tối thiểu của một số nhất định theo quy định của pháp luật.

Quý khách có thắc mắc cần giải đáp hãy liên hệ với Luật VN holine/zalo: 0763387788 để được tư vấn

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788