Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài có những quy định gì?

Work Permit, còn được gọi là Giấy phép lao động, cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, thời hạn tối đa của Work Permit Việt Nam – Giấy phép lao động được cấp không quá 2 năm.

Các giấy tờ bắt buộc mà người lao động nước ngoài phải có khi xin Work Permit Việt Nam – Giấy phép lao động đối với các vị trí như nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật, hồ sơ theo Nghị định số 11/2016/NĐ-CP, trong đó các giấy tờ cá nhân bắt buộc bao gồm ít nhất bằng đại học trở lên, xác nhận kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài ít nhất 3 năm trở lên ở vị trí phù hợp, hoặc tương đương với vị trí họ sẽ giữ tại Việt Nam, và phải có tiền án tiền sự nước ngoài hoặc Việt Nam xác nhận rằng họ không phạm tội hoặc có tiền án tiền sự.

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

xin giay phep lao dong
WORK PERMIT VIỆT NAM

Mục lục

WORK PERMIT VIỆT NAM – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG LÀ GÌ?

Work Permit, còn được gọi là Giấy phép lao động hoặc Miễn giấy phép lao động, là văn bản do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp và Khu chế xuất nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. cấp cho người sử dụng lao động để cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam
 • Nội dung được thể hiện trong Work Permit – Giấy phép lao động như tên và địa chỉ làm việc của người sử dụng lao động, vị trí việc làm, chức danh công việc mà người nước ngoài đảm nhận. Người lao động nước ngoài được yêu cầu thực hiện công việc chính xác như đã xác nhận trong giấy phép lao động, nếu không nó sẽ bị coi là bất hợp pháp.
 • Giấy phép lao động cho người nước ngoài có giá trị trong một khoảng thời gian đã được cấp. Thời hạn hiệu lực của Work Permit Việt Nam – Giấy phép lao động được quy định trong giấy phép, thời hạn tối đa của giấy phép lao động không quá 2 năm.
 • Trong trường hợp người nước ngoài muốn thay đổi chức danh nghề nghiệp, nơi làm việc, v.v., họ phải xin giấy phép lao động mới. Tuy nhiên, có một số trường hợp giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực mặc dù có sự thay đổi trong trường hợp cấp.

HỒ SƠ XIN WORK PERMIT VIỆT NAM – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ở ĐÂU?

Giấy phép lao động – Giấy phép lao động cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam, do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố hoặc Ban Quản lý Khu công nghiệp và Khu chế xuất nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. trụ sở.

TẠI SAO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI PHẢI XIN WORK PERMIT VIỆT NAM– GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG ĐỂ LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ nhiệm tại Điều 22, Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với cả người sử dụng lao động và khi người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có Giấy phép lao động – giấy phép lao động hoặc không có Giấy chứng nhận miễn giấy phép lao động như sau:

<>. Các mức phạt đối với người sử dụng lao động:

Người sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có Work Permit giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc trường hợp phải xin giấy phép lao động. Do vậy khi doanh nghiệp không tuân thủ theo quy định của Nghị định này về xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, người sử lao động nước ngoài sẽ bị xử phạt hành chính như sau:

<1>. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động hoặc báo cáo nhưng chưa đảm bảo những nội dung, thời hạn theo quy định của pháp luật.

<2>. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có Work Permit giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;
 • Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 đến 20 người;
 • Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với mức vi phạm từ 21 người trở lên.

<3>. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này”.

<>. Hình phạt đối với người lao động nước ngoài:

Trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
 • Làm việc tại Việt Nam nhưng không có Work Permit Việt Nam – Giấy phép lao động theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp không thuộc đối tượng có giấy phép lao động;
 • Sử dụng giấy phép lao động hết hạn.

ĐIỀU KIỆN VỀ WORK PERMIT VIỆT NAM – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Có sức khỏe tốt cho yêu cầu công việc.
 • Là người quản lý, cán bộ điều hành, chuyên gia hoặc nhân viên kỹ thuật.
 • Người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.
 • Không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng lao động nước ngoài.
xin giay phep lao dong 1
WORK PERMIT VIỆT NAM

HỒ SƠ XIN Work Permit Việt Nam – GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

BƯỚC 1: Xin thư chấp thuận vị trí lao động nước ngoài, còn được gọi là giải thích về sự cần thiết phải sử dụng lao động nước ngoài.

 • Ít nhất 30 ngày trước ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động (công ty, nhà thầu, văn phòng đại diện, v.v.), người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ. giải thích sự cần thiết phải sử dụng lao động nước ngoài để xin Work Permit Việt Nam – Giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người nước ngoài dự kiến làm việc. Nếu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài thì tiến hành bước 2.

BƯỚC 2: Xin Work Permit Việt Nam – giấy phép lao động cho người nước ngoài

 1. Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc tại Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế

 3. Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc nước ngoài – Văn bản xác nhận người đó không phải là tội phạm hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và nước ngoài, có thời hạn 06 tháng kể từ ngày

  * Trường hợp người lao động nước ngoài chưa từng cư trú tại Việt Nam thì phải có văn bản xác nhận không phải là tội phạm hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp trách nhiệm hình sự.

  * Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ có hồ sơ phạm tội việt nam do Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hoặc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu.

 4. Xác nhận bằng văn bản là người quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật

  * Đối với người quản lý, điều hành: Người quản lý là người quản lý doanh nghiệp hoặc người đứng đầu hoặc phó người đứng đầu tổ chức; Tổng Giám đốc là người đứng đầu và trực tiếp quản lý đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  * Đối với người lao động nước ngoài là chuyên gia: Có văn bản xác nhận là chuyên gia của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở nước ngoài; Thứ hai,    có trình độ đại học trở lên hoặc tương đương và có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí mà người lao động nước ngoài dự kiến sẽ làm việc    tại Việt Nam.

  * Đối với lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật: là những người đã được đào tạo chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành khác ít nhất 1 năm và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành được đào tạo.

 5. Văn bản chấp thuận vị trí việc làm sử dụng lao động nước ngoài của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 6. 02 ảnh màu (kích thước 4cm x 6cm, đầu trần, nhìn trước, mặt trong, tai trong, không đeo kính, nền trắng) ảnh chụp trong vòng 06 tháng kể từ ngày áp dụng

 7. Bản sao công chứng hộ chiếu bản chính trên giấy A4

Lưu ý: Đối với hồ sơ lý lịch tư pháp, giấy chứng nhận sức khỏe, bằng cấp, chứng chỉ kinh nghiệm, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, công chứng dịch thuật theo quy định của pháp luật. Việt Nam.

THU HỒI WORK PERMIT -GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, TRỤC XUẤT NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Thu hồi Work Permit Việt Nam giấy phép lao động

 1. Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định.
 2. Giấy phép lao động bị thu hồi do người sử dụng lao động hoặc người lao động nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này.
 3. Trình tự thu hồi giấy phép lao động

– Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 thì người sử dụng lao động thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài để nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

– Đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động ra quyết định thu hồi và thông báo cho người sử dụng lao động để thu hồi giấy phép lao động của người lao động nước ngoài và nộp lại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động gửi người sử dụng lao động.

Trục xuất người lao động nước ngoài

 1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động) bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Trường hợp tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người đó làm việc.

 1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài đó.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP CỦA LUATVN.VN

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan về việc cấp phép, gia hạn, cấp lại Giấy phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép, gia hạn, cấp lại Giấy phép lao động cho công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các tài liệu theo đúng quy định hiện hành.
 • Đại diện cho Khách hàng thực hiện trực tiếp việc xin cấp giấy phép, gia hạn, cấp lại Giấy phép lao động.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Work Permit Việt Nam cho người nước ngoài có những quy định gì? . Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788