Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang

Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang

Nếu bất kỳ một chủ thể muốn kinh doanh xăng dầu theo hình thức phân phối xăng dầu khắp khu vực Tiền Giang thuộc miền Tây sông nước nhưng chưa nắm rõ quy định pháp luật về điều kiện phân phối xăng dầu và quy trình xin cấp Giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luatvn.vn.

Luatvn.vn tư vấn pháp lý chuyên nghiệp, nếu Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu để hoạt động kinh doanh trên thực tế thì hãy liên hệ chúng tôi luatvn.vn qua số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang
Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang

I. Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu ngày 03 tháng 9 năm 2014.

– Thông tư số 38/2014/TT-BCT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu được Bộ Công Thương ban hành vào ngày24 tháng 10 năm 2014.

– Thông tư 28/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương.

II. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang như thế nào?

1. Bộ Công Thương có thẩm quyền cấp mới, cấp bổ sung, sửa đổi và cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu cho thương nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Nghị định này.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Đối với trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao giấy tờ chứng minh đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh theo quy định;

– Bản kê cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh xăng dầu theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh;

– Danh sách hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân theo quy định, kèm theo các tài liệu chứng minh.

Đối với trường hợp cấp bổ sung, sửa đổi

Trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận. Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

– Bản gốc Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đã được cấp;

– Các tài liệu chứng minh yêu cầu bổ sung, sửa đổi.

Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang
Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang

Đối với trường hợp cấp lại

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác, thương nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy xác nhận.

Hồ sơ gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 5 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;

– Bản gốc hoặc bản sao Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (nếu có).

Trường hợp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới và gửi về Bộ Công Thương trước ba mươi (30) ngày, trước khi Giấy xác nhận hết hiệu lực.

3. Trình tự cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu

Bước 1: Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Bộ Công Thương.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

Bước 2: Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo Mẫu số 6 tại Phụ lục kèm theo Nghị định này cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy xác nhận do không đủ điều kiện, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý:  Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu có thời hạn hiệu lực là năm (05) năm kể từ ngày cấp mới.

– Thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu phải nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

– Bộ Công Thương có thẩm quyền thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu. Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu bị thu hồi trong các trường hợp: Thương nhân không tiếp tục làm thương nhân phân phối xăng dầu; thương nhân không hoạt động kinh doanh xăng dầu trong thời gian một (01) tháng trở lên; thương nhân bị phá sản theo quy định của pháp luật; thương nhân không đáp ứng một trong các điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định tại Điều 13 Nghị định này; thương nhân vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm quy định về bảo đảm số lượng, chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường, vi phạm quy định về tăng, giảm giá bán xăng dầu tại Nghị định này và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ pháp lý xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu Tiền Giang của Luatvn.vn

Tư vấn pháp lý miễn phí về vấn đề xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý Giấy phép kinh doanh xăng dầu.

Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước, nhận hồ sơ, nhận kết quả.

Cung cấp toàn bộ dịch vụ từ A – Z quy trình xin cấp Giấy phép nhanh chóng, tiết kiệm thời gian cho Quý khách hàng.

Trên đây là thông tin pháp luật về vấn đề Xin cấp Giấy phép kinh doanh xăng dầu tại Tiền Giang, Quý khách có thể tham khảo và lựa chọn dịch vụ pháp lý của chúng tôi để xin cấp Giấy phép uy tín nhất hiện nay.

Dịch vụ pháp lý Luatvn.vn, tại đây, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong việc lập, soạn thảo hồ sơ và xin cấp Giấy phép để hoạt động đúng luật.

Nếu có khó khăn, vướng mắc về vấn đề pháp lý về xin Giấy phép hay các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Luatvn.vn 0763.387.788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788