Quy định về thành lập trường mầm non tư thục

Thưa luật sư. Tôi đang có mong muốn mở một cơ sở mầm non, hiện tại tôi đang chuẩn bị cơ sở vật chất, dự kiến hoàn thiện vào dịp sau Tết Nguyên Đán sắp tới. Trước kia, tôi đã có 5 năm kinh nghiệp công tác và quản lý trong trường mầm non công lập. Tôi phải chuẩn bị những gì để xin cấp phép mở cơ sở mầm non ạ?

Liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được giải đáp thắc mắc miễn phí.

Mở lớp nhóm trẻ gia đình

Quy định rõ tại Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục và Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đây, chúng tôi xin nêu lại một cách cô đọng để bạn hiểu rõ và tiện tra cứu.

1. Trình tự thực hiện

 • Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục có đủ tài liệu theo quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường tư nhân nộp hồ sơ trực tiếp cho Phòng Giáo dục và đào tạo.
 • Cán bộ chuyển giao hồ sơ cho chuyên khoa mẫu giáo, Phòng Giáo dục và đào tạo, tổ chức thẩm định hồ sơ và điều kiện thực tế cho phép hoạt động giáo dục của tổ chức, cá nhân.
 • Trường hợp trường tư thục hoặc nhà trẻ đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 điều 6 quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư nhân, Phòng Giáo dục và đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục.

2. Hồ sơ đăng ký thành lập trường mầm non tư thục:

 • Bản sao có chứng thực quyết định cho phép thành lập trường mẫu giáo tư nhân.
 • Mẫu đơn xin phép hoạt động (theo mẫu).
 • Báo cáo chi tiết về các điều kiện tài chính, đất đai, phương tiện, thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em ; cán bộ quản lý và giáo viên.
 • Danh mục kèm theo hồ sơ của người quản lý, giáo viên, nhân viên tại thành lập bao gồm: bản sao, bản sao có chứng thực văn bằng hợp lệ ; hợp đồng làm việc của cơ quan y tế cấp huyện ; hợp đồng y tế hợp lệ.
 • Quy định về tổ chức, hoạt động và chi tiêu nội bộ của thành lập.
 • Cam kết đảm bảo an toàn và nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo.
 • Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
 • Văn bản quy phạm pháp luật xác nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng thuê đất với thời hạn tối thiểu 5 năm.

3. Thời hạn giải quyết

 • Ủy ban nhân dân cấp xã về trường, nhà trẻ ; tổ chức, cá nhân được thành lập và trường tư thục, nhà trẻ lập hồ sơ, gửi đến ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và đào tạo, các khoa chuyên ngành có liên quan để ý kiến về việc thẩm định hồ sơ, nhà trẻ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản từ Phòng giáo dục và đào tạo, các khoa chuyên ngành có liên quan, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập cho trường, nhà trẻ. Nếu không thỏa mãn, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4. Lưu ý về biểu mẫu, tờ khai

 • Quy định về tổ chức, hoạt động và chi phí nội bộ của thành lập.
 • Cam kết đảm bảo an toàn và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình của bộ giáo dục và đào tạo.
 • Đơn xin phép hoạt động.
 • Báo cáo chi tiết về điều kiện tài chính, đất đai, trang thiết bị phục vụ hoạt động nuôi, chăm sóc, giáo dục trẻ em ; quản lý, giáo viên.

5. Yêu cầu:

Chi phí thành lập nhóm trẻ gia đình

 • Có quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ em độc lập và trẻ mẫu giáo.
 • Vị trí của các nhóm trẻ em, mẫu giáo độc lập đảm bảo môi trường giáo dục an toàn cho trẻ em, giáo viên và nhân viên.
 • Có chương trình giáo dục mầm non, tài liệu về chăm sóc, giáo dục trẻ em theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo ; có điều kiện tối thiểu cho nhà giáo, quản trị viên, cơ sở bảo đảm an toàn và chất lượng chăm sóc trẻ em. Thực hiện, theo quy định tại khoản 2, khoản 3 điều 16 ; khoản 1 điều 19 ; điều 20 ; điều 22 ; điều 30 của quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư nhân.
 • Có quy định về tổ chức, hoạt động và chi tiêu của các nhóm trẻ em độc lập và trẻ mẫu giáo.

Trên đây là những lời tư vấn của chúng tôi về trường hợp của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn luatvn.vn. Liên hệ với luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được giải đáp thắc mắc miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788