Những loại vốn và vai trò đối với sự phát triển doanh nghiệp

Vốn là gì? Đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thực sự có hiệu quả, điều đầu tiên mà doanh nghiệp quan tâm và suy nghĩ là làm thế nào để có đủ vốn và cách sử dụng nó để mang lại hiệu quả cao.

Vốn và vai trò của vốn trong kinh doanh như? Những loại vốn nào trong doanh nghiệp hôm nay? Có quy định nào về vốn trong doanh nghiệp không? Hãy cùng Luatvn.vn để giải quyết những loại vốn và vai trò đối với sự phát triển doanh nghiệp.

Vốn là gì?

Cần bao nhiêu vốn để thành lập và hoạt động để đáp ứng các hoạt động sản xuất và kinh doanh của mình? Vai trò của vốn trong kinh doanh là gì? Nếu doanh nghiệp thiếu vốn, những loại vốn và vai trò đối với sự phát triển doanh nghiệp?

Thực tế, đối với bất kỳ mô hình kinh doanh nào, đối với bất kỳ loại hình kinh doanh nào hoạt động hay mới thành lập, vốn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến thành công hoặc thất bại của hầu hết tất cả các hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: Bắt tay vào xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp>>>>

Khái niệm chung về vốn

Trong nhiều quan điểm khác nhau, sẽ có những định nghĩa khác nhau cũng như những quan điểm khác nhau về vốn, nhưng sự hiểu biết đơn giản nhất là: vốn trong một doanh nghiệp là một quỹ tiền tệ đặc biệt. Mục tiêu của quỹ tiền tệ là phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, những loại vốn và vai trò đối với sự phát triển doanh nghiệp sẽ được nhắc đến ở phần sau.

Vốn được thể hiện bằng tài sản như: tiền, tài sản khác, quyền tài sản có giá trị tiền tệ… Vốn thể hiện tiềm năng kinh tế và cạnh tranh của doanh nghiệp. Vì vậy, đối với một doanh nghiệp hoạt động và phát triển, vốn là không thể thiếu.

von doanh nghiep

Vai trò của vốn trong kinh doanh

Hãy học về vai trò của công ty tư vấn kinh doanh tân thành thịnh. Các hoạt động vốn bắt đầu đóng một vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Vốn là điều kiện tiên quyết để xác định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp với các đối thủ cạnh tranh.
 • Ngoài ra, vốn cũng là cơ sở quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của tư cách pháp lý của doanh nghiệp trước pháp luật trong quá trình thành lập và phát triển.
 • Vốn là tiềm năng kinh tế, yếu tố quyết định để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh. Có khả năng tiến hành tái sinh, sau chu kỳ kinh doanh, vốn của doanh nghiệp phải có lợi nhuận, đó là các hoạt động kinh doanh phải có lợi nhuận để bảo đảm bảo quản và phát triển doanh nghiệp.
 • Vốn cũng là cơ sở cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, thâm nhập vào thị trường tiềm năng, do đó mở rộng thị trường tiêu thụ, cải thiện uy tín của doanh nghiệp trong thị trường.

Với vai trò trên, nó cho thấy rằng vốn đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong kinh doanh. Nhưng làm thế nào để sử dụng vốn cũng quan trọng vì nếu bạn sử dụng nó thông minh và sử dụng đầy đủ tiềm năng của họ và vai trò, chắc chắn nó sẽ giúp doanh nghiệp của bạn tạo ra sự khác biệt và tạo ra lợi ích.

Phân loại vốn trong doanh nghiệp

Có nhiều cách phân loại vốn, đây là một số loại vốn cơ bản ngày nay:

 • Phân loại vốn theo sử dụng kinh tế: vốn cố định, vốn làm việc và vốn đầu tư tài chính.
 • Phân loại vốn theo quan hệ sở hữu: vốn cổ phần và nợ.
 • Phân loại vốn theo nguồn huy động: vốn nội bộ và vốn đối ngoại của doanh nghiệp.
 • Phân loại vốn theo thời điểm huy động vốn, sử dụng vốn thường xuyên và vốn tạm thời, vốn dài hạn, vốn ngắn hạn.

Vốn được coi là điều kiện quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn cũng thể hiện tiềm năng kinh tế, tăng cường tính cạnh tranh, xây dựng niềm tin cho các đối tác và uy tín với khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh.

Các loại vốn trong kinh doanh

Ngày nay có nhiều loại vốn khi thiết lập và hoạt động kinh doanh, mỗi bên có vai trò riêng, lợi thế và nhược điểm trong việc hỗ trợ kinh doanh. Tùy thuộc vào mô hình kinh doanh, thời gian và tình hình kinh doanh, có một sử dụng phù hợp.

Đây là các loại vốn phổ biến trong các doanh nghiệp ngày nay.

Vốn kinh doanh

Là tổng số vốn sử dụng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ thành lập cho quá trình hoạt động và phát triển. Vốn kinh doanh bao gồm toàn bộ giá trị tài sản bao gồm tài sản hữu hình, tiền, thiết bị, vật tư, tài sản phi vật thể, giá trị công nghệ, bằng sáng chế

Vốn kinh doanh có ý nghĩa rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp và cá nhân.

Vốn kinh doanh là một nhiệm kỳ chung đối với tất cả các loại vốn như vốn cố định, vốn làm việc, vốn cổ phần, vốn vay, vốn vay ngắn hạn, ngắn hạn.

Các tính năng của vốn làm việc

Sau đây là các đặc điểm chi tiết của vốn làm việc là:

 • Vốn được sử dụng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh với mục tiêu tích luỹ và tạo lợi nhuận theo thời gian.
 • Vốn kinh doanh phải được hình thành trước khi thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
 • Sau một chu kỳ hoạt động, vốn kinh doanh phải được thu thập để phục vụ cho giai đoạn tiếp theo và hoạt động kinh doanh.
 • Tổn thất vốn kinh doanh hoặc thiếu vốn kinh doanh là rủi ro của luồng tiền bị ảnh hưởng, doanh nghiệp có nguy cơ phá sản.

Vai trò của vốn làm việc của doanh nghiệp

Vốn làm việc một vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh doanh:

 • Ảnh hưởng trực tiếp và quyết định trong hoạt động của doanh nghiệp.
 • Giúp các doanh nghiệp chạy một cách hiệu quả.
 • Giúp quá trình tái sinh và đầu tư thực hiện liên tục, không gián đoạn.
 • Vốn làm việc cũng là một tiêu chí để phân loại kích thước của các doanh nghiệp.
 • Vốn làm việc cho thấy tiềm năng của doanh nghiệp, cải thiện quá trình cạnh tranh của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh.
 • Đảm bảo vốn kinh doanh trong doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả đối với các loại hình doanh nghiệp không chỉ giúp doanh nghiệp sử dụng vốn có hiệu quả, mà còn có các chính sách và chiến lược phù hợp để nâng cao mức kinh doanh. Ngành công nghiệp so với đối thủ cạnh tranh.

Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng số vốn góp hoặc cam kết góp vốn thành viên và cổ đông trong một thời hạn nhất định khi công ty được thành lập và ghi trong điều lệ công ty. Vốn điều lệ cũng được gọi là vốn đầu tư hoặc vốn đăng ký.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp được công ty đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư theo nhu cầu và quy mô hoạt động của công ty sau khi thành lập.

5 loại tài sản được sử dụng để góp vốn điều lệ bao gồm:

 • Đồng tiền Việt Nam.
 • Ngoại tệ tự do chuyển đổi.
 • Vàng.
 • Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, biết kỹ thuật.
 • Các tài sản khác ghi trong điều lệ công ty rằng thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật.

Đóng góp vai trò của vốn điều lệ trong doanh nghiệp

 • Đó là cơ sở để thiết lập tư thế pháp lý của doanh nghiệp khi mới thành lập.
 • Đó là cơ sở để đảm bảo sự tồn tại của tư cách pháp lý của doanh nghiệp trước pháp luật.
 • Đó là cơ sở để chia sẻ lợi nhuận khi kinh doanh. Đó cũng là cơ sở để chia sẻ rủi ro kinh doanh với thành viên góp vốn.
 • Chứng minh sự bền vững và phát triển của doanh nghiệp, do đó tạo ra niềm tin cho các đối tác và các chủ nợ, mở ra cơ hội cho phát triển kinh doanh.

Vốn cố định

Vốn cố định là giá trị của tất cả các loại tài sản cố định của doanh nghiệp. Những loại tài sản này là tài sản của giá trị lớn, sử dụng cho các hoạt động sản xuất thường xuyên và liên tục, bao trùm nhiều chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương pháp quản lý vốn công việc trong doanh nghiệp

Quản lý vốn làm việc

Đối với vốn tiền mặt: quản trị viên sẽ quản lý các nguồn vốn là tiền và chứng khoán. Với mục tiêu cải thiện sự hữu ích của tiền mặt và sử dụng chứng khoán chất lỏng cao để giảm tiền mặt mong muốn.

Quản lý hàng tồn kho: tồn kho là nguyên liệu để đáp ứng các giai đoạn sản xuất. Các doanh nghiệp phải luôn có nguyên liệu thô trong kho, mặc dù những vật liệu này không có lãi ngay lập tức, họ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

Các khoản phải thu: với nền kinh tế cạnh tranh ngày nay giữa các doanh nghiệp, rất dễ để mua và bán trên tín dụng. Khi tiến hành doanh số tín dụng, các doanh nghiệp có thể đối mặt với rủi ro như không thể thu tiền từ khách hàng. Do đó, các nhà quản lý cần theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu để thực hiện đúng các biện pháp.

Quản lý vốn cố định

Các tài sản hữu hình có thể giá trị giá trị theo thời gian, có thể mang đi do các luật tự nhiên, hóa chất, và cũng có thể mang hết do sự lỗi thời và sự tiến bộ của các máy khác.

Vì sự hao mòn ngày càng tăng, các doanh nghiệp thường chuyển một phần của giá trị hao mòn vào giá của sản phẩm và khi sản phẩm này có lợi nhuận, số tiền này sẽ được khấu trừ một phần cho máy móc.

>>>> Xem thêm: Những điều cần biết khi cá nhân, hộ gia đình đăng ký kinh doanh>>>>>

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh

Đới với vốn làm việc

Vốn làm việc được đánh giá qua tỷ lệ vốn doanh thu: dựa trên doanh thu vốn làm việc để xem số vốn làm việc có thể xoay vòng trong kỳ, hiệu quả sử dụng vốn, số lượng chuyển đổi cao hơn.

Ngoài ra, để đánh giá hiệu quả vốn làm việc, nó cũng dựa trên chu kỳ doanh thu, thời gian doanh thu được tính là thời gian trung bình của luân chuyển, tỷ lệ doanh thu sẽ là khi doanh thu nhỏ hơn.

Ngoài ra, các tiêu chí khác cũng được áp dụng như doanh thu khoảng không quảng cáo.

tang von cong ty tnhh 1 thanh vien

Đối với vốn cố định

Dựa trên hiệu quả sử dụng vốn: bằng cách tính 1 đô la vốn, số doanh thu được tạo ra, và hiệu quả sẽ cao hơn khi chỉ số này cao hơn

Nội dung vốn cố định: hiệu suất sẽ cao hơn khi chỉ số này nhỏ hơn

Tỷ lệ đầu tư.

Quý khách có câu hỏi cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788