Thành lập công ty đấu giá tài sản

Đấu giá tài sản trong hệ thống kinh doanh tại Việt Nam là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bên cạnh đó, loại hình kinh doanh này so với các lĩnh vực kinh doanh khác có nhiều điểm khác biệt. Sau đây là những thông tin cơ bản và cần thiết trong quá trình thành lập công ty đấu giá tài sản.

1. LOẠI HÌNH CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Theo quy định của Luật Đấu giá tài sản cũng như quy định của pháp luật về doanh nghiệp, doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập, tổ chức và vận hành dưới hình thức công ty tư nhân, hợp danh.

1.1 Công ty đấu giá tư nhân

Đây là loại hình doanh nghiệp được làm chủ bởi một cá nhân và tự tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân và không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên của hợp danh. Doanh nghiệp tư nhân không có quyền phát hành bất cứ loại chứng khoán nào cũng như tham gia góp vốn  hoặc mua cổ phần công ty TNHH, công ty cổ phần hoặc hợp danh.

1.2 Công ty đấu giá hợp danh
Image result for công ty đấu giá tài sản

Đây là loại hình doanh nghiệp chịu sự sở hữu chung của ít nhất 2 cá nhân, cùng nhau vận hành các hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Bên cạnh các thành viên trong hợp danh, công ty có thể thêm thành viên góp vốn:

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

– Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

Cũng như công ty đấu giá tư nhân, công ty đấu giá hợp danh cũng không dược phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. 

2. ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tên của công ty đấu giá tư nhân (hoặc hợp danh) do chủ doanh nghiệp (hoặc các thành viên) lựa chọn, không được trùng tên với các doanh nghiệp tư nhân (hoặc hợp danh) có trước, thương hiệu nổi tiếng và phải bao gồm cụm từ “ doanh nghiệp đấu giá tư nhân” (hoặc công ty đấu giá hợp danh)

3. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 • Công ty đấu giá tư nhân có chủ doanh nghiệp là đấu giá viên kiêm Giám đốc doanh nghiệp.
 • Công ty đấu giá hợp danh phải có ít nhất một thành viên thuộc công ty là đấu giá viên, người này có thể là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty.
 • Có trụ sở kinh doanh cũng như đầy đủ trang thiết bị để hoạt động đấu giá tài sản diễn ra hiệu quả.

Đấu giá viên phải đạt được các tiêu chí sau:

 • Công dân Việt Nam sinh sống và thường trú tại Việt Nam, co lý lịch trong sạch, phẩm chất tốt.
 • Có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ trở lên thuộc một trong số các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính-Ngân hàng, Kế toán, Luật.
 • Đạt Đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.
 • Hoàn thành và tốt nghiệp khóa Đào tạo Nghề đấu giá theo tại Điều 11 của Luật Đấu giá tài sản 2016 , trừ trường hợp được miễn đào tạo nghề đấu giá quy định tại Điều 12 của Luật Đấu giá tài sản 2016.

4. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY ĐẤU GIÁ TÀI SẢNImage result for công ty đấu giá tài sản

 • Giấy đề nghj đăng ký thành lập/hoạt động
 • Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ sở hữu hoặc thành viên công ty đấu giá tư nhân hoặc hợp danh.
 • Giấy tờ chứng minh về trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, cam kết bảo đảm đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho hoạt động đấu giá tài sản.

Sở Tư pháp sẽ cấp Giấy đăng ký hoạt động cho doanh nghiệp đấu giá tài sản trong vòng 10 ngày làm việc tính từ thời điểm nhận đầy đủ hồ sơ đúng chuẩn theo quy định. 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788