Thành lập Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương

Thành lập Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương. Thành lập trung tâm tư vấn du học là một trong những lĩnh vực đang được nhiều các bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là đối với những Thành phố, Tỉnh có dân số đông, trẻ. Việc thành lập trung tâm tư vấn du học cũng góp phần vào việc phát triển kinh tế chung, tăng khả năng giao thương văn hóa giữa các nước, học hỏi tìm hiểu kiến thức giữa các Quốc gia…

Cơ sở pháp lý

 • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập

Điều kiện thành lập hoạt động của Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương như sau:

Dịch vụ tư vấn du học là gì
Dịch vụ tư vấn du học là gì

Tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học

 1. Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ Trung tâm tư vấn du học;
 2. Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ Trung tâm tư vấn du học được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thẩm quyền và Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương

1. Vụ giáo dục và đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học.
2. Tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học khi có đủ các Điều kiện sau đây

 • A)Được thành lập theo luật;
 • B) có văn phòng, phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ Trung tâm tư vấn du học;
 • C) có đủ nguồn lực tài chính để đảm bảo giải quyết các vụ việc rủi ro ; có mức tiền gửi tối thiểu 500. 000. 000 đồng tại ngân hàng thương mại;
 • D) của tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên tư vấn trực tiếp cho nước ngoài phải có bằng đại học hoặc cao hơn, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, và có giấy chứng nhận đào tạo nghề ở nước ngoài. Do bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

3. Tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học chỉ được cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Trung tâm tư vấn du học.

4. Cục giáo dục và đào tạo có trách nhiệm gửi bộ giáo dục và đào tạo về dịch vụ Trung tâm tư vấn du học đã được xác nhận đăng ký hoạt động cho bộ giáo dục và đào tạo công bố thông tin điện tử trên trang thông tin điện tử của bộ giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Trung tâm tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu số 01 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này;
 2. Phương án hoạt động của tổ chức tư vấn về việc người đại diện theo pháp luật có nội dung chính bao gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động ; cơ sở hạ tầng ; năng lực tài chính, năng lực tổ chức dịch vụ tư vấn du học ; kế hoạch xử lý các vấn đề về việc tổ chức dịch vụ tư vấn nước ngoài ; kế hoạch giải quyết vấn đề;
 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư;
 4. Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học, xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này;
 5. Danh mục trích lục của cán bộ tham mưu tư vấn, bao gồm các thông tin chính sau: họ, tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, thành thạo ngoại ngữ;
 6. Bản sao giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo tại nước ngoài về tư vấn người đứng đầu, người trực tiếp làm Trung tâm tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học.
Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học
Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học

Trình tự, thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương

 1. Tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học theo quy định tại Điều 11 của quyết định này tại sở giáo dục và đào tạo. 
 2. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, vụ giáo dục và đào tạo phải cấp giấy chứng nhận dịch vụ Trung tâm tư vấn du học theo mẫu số 03 tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định này ; trường hợp từ chối cấp, nêu rõ lý do.

>> Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học tại Lạng Sơn <<

Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương

 1. Thực hiện các hoạt động trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ Trung tâm tư vấn du học.
 2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và công khai cung cấp thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng công nhận, công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan nhà nước về chủ trì nước ngoài.
 3. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan bảo vệ lợi ích hợp pháp, hợp pháp của học sinh ở nước ngoài.
 4. Ký hợp đồng với người có nhu cầu học tập ở nước ngoài hoặc người giám hộ hoặc người giám hộ hợp pháp về nguyên tắc tự nguyện, rõ ràng các quyền, trách nhiệm của mỗi bên.
 5. Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo.

Bổ nhiệm/ thay đổi giám đốc của Trung tâm tư vấn du học tại Bình Dương

 • Người đứng đầu tổ chức tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tham mưu tư vấn du học phải có bằng đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ đào tạo nghề ở nước ngoài do bộ giáo dục và đào tạo cấp. Cấp giáo dục và đào tạo.
 • Vì vậy, nếu Trung tâm muốn thay đổi đầu của Trung tâm, nó sẽ gửi thông báo bằng văn bản về các thay đổi trong giấy chứng nhận dịch vụ
 • Trung tâm tư vấn du học cho sở giáo dục và đào tạo biết nơi Trung tâm đặt trụ sở chính.

Chuyển đổi mục đích kinh doanh thay đổi mức chênh lệch

 • Hoạt động công nghiệp khoán ngoài lao động, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu vốn pháp định 2 tỷ đồng.
 • Ngoài ra, doanh nghiệp phải có trụ sở chính ổn định, hợp đồng thuê phải có thời hạn 02 năm trở lên ; nếu có thay đổi về địa điểm trụ sở chính, doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản cho sở lao động – thương binh và xã hội.
 • Đặc biệt, người đứng đầu doanh nghiệp phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khoán ngoài lao động.
 • Khi thay đổi người quản lý, các chức danh, vốn Điều lệ, ngoài việc làm thủ tục theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho sở lao động – thương binh và xã hội trong thời hạn 10 ngày trước ngày phát hành. 

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại Luật Quốc Bảo số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788