Điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học tại Lạng Sơn

Cơ sở pháp lý:

 • Luật doanh nghiệp năm 2014
 • Luật đầu tư năm 2014
 • Quyết định 05/2013/QĐ-TTg

Tư vấn nội dung:

Học quản lý giáo dục ở đâu

 • Trước khi luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực, kinh doanh dịch vụ tư vấn nước ngoài được coi là kinh doanh có điều kiện, vì vậy khi cá nhân và tổ chức muốn hoạt động trong lĩnh vực này, phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép theo quyết định 05 / 2013 / QĐ-TTg.
 • Tuy nhiên, trong số 267 ngành kinh doanh có điều kiện được quy định trong phụ lục 4 ban hành cùng với luật đầu tư năm 2014, dịch vụ tư vấn du học không phải là một doanh nghiệp có điều kiện nữa.

Điều 74 luật đầu tư năm 2014 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

” Điều 74. Điều khoản chuyển tiếp

 1. Nhà đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được thực hiện dự án đầu tư theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp. Trường hợp có yêu cầu, cơ quan đăng ký đầu tư cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 2. Nhà đầu tư đã thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này thì không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư.
 3. Trường hợp có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy định tại Luật này.
 4. Điều kiện đầu tư kinh doanh quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, trái với quy định tại khoản 3 Điều 7 của Luật này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

Do đó:

 • Tuân thủ các quy định của luật đầu tư ngày 28 tháng 6 năm 2016 bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật về điều kiện hoạt động của dịch vụ tư vấn du học.
 • Trong chương 3 quyết định số 05 / 2013 /QĐ-TTG ngày 15 tháng 01 năm 2013 của thủ tướng chính phủ quy định rằng công dân Việt Nam đi ra nước ngoài để học tập sẽ hết hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 • Vì vậy, nếu một cá nhân hoặc tổ chức muốn kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, họ chỉ cần thực hiện thủ tục thành lập kinh doanh theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 như thường lệ và trong đơn đăng ký kinh doanh. 

Quy trình kinh doanh công ty dịch vụ tư vấn du học được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty dịch vụ tư vấn du học

Học quản lý giáo dục ở đâu
Học quản lý giáo dục ở đâu

1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty dịch vụ tư vấn du học;
 • Nội dung chính bao gồm: mục tiêu, nội dung hoạt động ; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ nghiên cứu ở nước ngoài ; kế hoạch và biện pháp tổ chức thực hiện ; kế hoạch xử lý các vấn đề nguy hiểm cho người được khuyên học ở nước ngoài;
 • Bản sao được cấp từ sổ thạc sĩ, bản sao có chứng thực từ bản gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách nhân viên tư vấn trực tiếp nghiên cứu nước ngoài
 • Danh mục các thông tin chính sau đây: tên đầy đủ, ngày sinh, giới tính chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc được tổ chức tại tổ chức dịch vụ tư vấn, chứng chỉ, chứng chỉ chuyên môn về tư vấn tốt nghiệp ở nước ngoài.
 • Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn nghiên cứu nước ngoài gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc bằng bưu điện đến sở giáo dục và đào tạo nơi công ty dịch vụ tư vấn du học được cung cấp;

2. Thời gian thực hiện

 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở giáo dục và đào tạo tổ chức thẩm định hồ sơ, xác minh tính xác thực của văn bản trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Nghiên cứu dịch vụ công ty tư vấn du học ; nếu các điều kiện được quy định không đáp ứng được, văn bản thông báo sẽ được gửi đến tổ chức dịch vụ công ty tư vấn du học, trong đó nêu rõ lý do

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788