Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021

Thuế môn bài và các bậc thuế

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng không phải tất cả các doanh nghiệp đều biết rõ về mức thuế, thời gian thanh toán và quy định về xử phạt đối với loại thuế này. Hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu trong bài viết sau đây.

Thuế môn bài là gì?

Đó là phí cấp giấy phép là thuế trực tiếp và thường là hạn ngạch đối với giấy phép kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu đơn giản hóa đây là thuế suất thuế công ty /doanh nghiệp phải trả hàng năm cho cơ quan quản lý thuế.
Mức thu theo cấp, căn cứ vào vốn đã đăng ký ; doanh thu năm trước, giá trị gia tăng của năm trước, tùy theo địa phương.

Mức thuế và các bậc thuế môn bài phải nộp năm 2021

– Theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải đóng đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thành lập trước 01/01/ 2021 được thể hiện như sau:

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.

2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm

– Doanh nghiệp tổ chức, hộ kinh doanh, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác thành lập từ ngày 01/01/2021 được miễn thuế môn bài năm 2021

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP như sau:

Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2021 sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2022.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài

Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021
Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP như sau:

Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2021 sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2022.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài

Hạn nộp lệ phí cấp giấy phép trong năm 2021

Cũng theo điểm mới của nghị định 22 / 2020 / NĐCP, thời hạn nộp lệ phí cấp giấy phép là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ các hộ kinh doanh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh được miễn lệ phí cấp giấy phép trong 3 năm đầu kể từ ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trường hợp thời hạn miễn lệ phí cấp giấy phép trong 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí cấp giấy phép là ngày 30 tháng 7 năm đó.
Trường hợp thời hạn miễn lệ phí cấp giấy phép trong vòng 6 tháng cuối năm, thời hạn nộp lệ phí cấp giấy phép là ngày 30 tháng 01 năm kề năm được miễn.
Đối với doanh nghiệp được thành lập vào năm 2020 và sau ngày 25 tháng 2 năm 2020, lệ phí giấy phép sẽ được miễn trong năm 2020, thời hạn nộp lệ phí môn bài 2021 của doanh nghiệp, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp không chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2021.

Sau thời gian này phải nộp lãi suất chậm nộp 0.03% x số ngày chậm nộp x số tiền lệ phí môn bài phải nộp

Đối với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện được thành lập trước ngày 25 tháng 2 năm 2020, bắt buộc phải nộp lệ phí cấp giấy phép chậm nhất là ngày cuối cùng nộp hồ sơ khai lệ phí.
Đối với hộ kinh doanh vừa mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ vào tờ khai thuế và cơ sở dữ liệu về thuế để xác định doanh thu kinh doanh là căn cứ để tính số tiền giấy phép của hộ. Gia đình, cá nhân và nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cách nộp thuế môn bài

Có 2 cách nộp thuế

– Nộp tiền cho kho bạc nhà nước.
– Thanh toán tiền thuế từ tài khoản ngân hàng của công ty. Đối với hình thức thanh toán này, doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.
Hiện nay, một số cục thuế yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số để xử lý lợi tức thuế. Do đó, mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là cần thiết cho các doanh nghiệp.

Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021
Thuế môn bài và các bậc thuế phải nộp năm 2021

Quy định về xử phạt chậm nộp lệ phí cấp giấy phép và kê khai lệ phí giấy phép

Căn cứ điều 13 nghị định 125 / 2020 / NĐCP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hồ sơ khai thuế chậm nhất như sau:

Phạt cảnh báo sẽ được áp dụng đối với việc nộp hồ sơ khai thuế vượt quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;
Phạt tiền từ 2. 000. 000 đồng đến 5. 000. 000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế vượt quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản (1) trên;
Phạt tiền từ 5. 000. 000 đồng đến 8. 000. 000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế vượt quá thời hạn từ 31 ngày đến 60 ngày;
Phạt tiền từ 8. 000. 000 đồng đến 15. 000. 000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
• Nộp hồ sơ kê khai thuế vượt quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
• Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp

Phạt tiền từ 15. 000. 000 đồng đến 25. 000. 000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế trên 90 ngày kể từ thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thuế phải nộp. Trả đủ tiền thuế và tiền lãi chậm nộp cho ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra thuế. Hoặc thanh tra thuế trước khi cơ quan thuế lập biên bản nộp hồ sơ khai thuế, theo quy định tại khoản 11 điều 143 luật quản lý thuế.
Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí cấp giấy phép chậm so với thời hạn quy định, tiền phạt chậm nộp thì tính như sau:
Số tiền trả chậm = phí cấp giấy phép x 0, 03% x số ngày chậm trả
Luatvn.vn đã cung cấp cho bạn thông tin quan trọng và cần thiết về mức thuế và thời hạn nộp lệ phí cấp giấy phép vào năm 2021. Nếu bạn vẫn có câu hỏi hoặc cần thêm lời khuyên về thông tin pháp lý hoặc dịch vụ kế toán trọn gói của Luatvn.vn. Hãy gọi cho chúng tôi ngay lập tức qua hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ nhanh nhất.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788