Chia doanh nghiệp và thành lập mới công ty được chia

Theo quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về thành lập mới doanh nghiệp không chỉ đối với các cá nhân, tổ chức sơ khai, bắt đầu khởi nghiệp hành trình kinh doanh mà còn quy định thủ tục thành lập mới (hay còn gọi là tổ chức lại) đối với các trường hợp một doanh nghiệp có mong muốn chia doanh nghiệp thành hai hay nhiều doanh nghiệp khác nhau. Theo đó, quy trình thủ tục thành lập mới đối với trường hợp chia doanh nghiệp được quy định cụ thể, riêng biệt. Quý doanh nghiệp/công ty mong muốn được tổ chức lại doanh nghiệp hãy cùng Luatvn.vn tìm hiểu rõ vấn đề này theo bài viết dưới đây.

Quý khách còn chưa nắm được Quy định pháp luật về thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc thành lập mới doanh nghiệp. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Chia doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp

1. Cơ sở pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014.

2. Chia doanh nghiệp

Căn cứ Điều 192 Luật doanh nghiệp quy định như sau:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:

a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chia sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị chia và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;

b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùngvớitài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp họ được chuyển sang cho các công ty mới;

c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”

Do đó, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể được thành lập thành mới bằng phương pháp chia công ty phù hợp theo quy định pháp luật doanh nghiệp.

Dưới đây, Luatvn.vn đề cập đến trường hợp thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Chia doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp

3. Thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Nghị quyết chia công ty;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của các công ty mới.

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).

Trình tự thực hiện:

– Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua nghị quyết chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

– Nghị quyết chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết.

– Chủ sở hữu công ty của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

– Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.

Trên đây là toàn bộ thông tin đề cập tới quy định pháp luật doanh nghiệp về quy trình thành lập mới công ty được chia là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định mới nhất của pháp luật. Quý bạn đang có nhu cầu thành lập mới công ty hay thành lập mới doanh nghiệp nhanh chóng, hãy để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn miễn phí.

Mọi chi tiết về từng dịch vụ, quý bạn đọc vui lòng tham khảo thông tin dưới đây:

Thông tin liên lạc Luật VN:

Hotline: 076.338.7788.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788