Bằng cấp và chứng chỉ hành nghề trong thành lập công ty

Một vấn đề mà nhiều chủ doanh nghiệp trong tương lai lo ngại là: bắt đầu một công ty cần bằng cấp? Tôi có cần bằng đại học để bắt đầu một công ty không? Và nếu cần thiết, các cấp độ cần thiết là gì? Bài viết của Luatvn.vn sau đây sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi trên cũng như giúp bạn hiểu rõ hơn về quy định của việc thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam. Nếu bạn cũng quan tâm đến vấn đề này, vui lòng tham khảo ý kiến của Luatvn.vn thông qua điều dưới đây.

thanp lap cong ty bang cap 1

Các tài liệu và thủ tục cụ thể cho đăng ký doanh nghiệp là gì?

Thành phần hồ sơ đề nghị thành lập công ty theo quy định tại điều 19, 20, 21 và 22 luật doanh nghiệp 2020, hồ sơ thành lập công ty sẽ khác, bao gồm các tài liệu sau đây:

 • Văn bản đề nghị thành lập công ty theo mẫu của vụ kế hoạch tỉnh, thành phố theo quy định của bộ kế hoạch;
 • Điều lệ công ty theo mẫu của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố do chính doanh nghiệp quy định;
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao công chứng 1 trong các tài liệu sau: thẻ / hộ chiếu / hộ chiếu cá nhân cho thành viên / cổ đông hoặc quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho thành viên / cổ đông là tổ chức;
 • Công bố thông tin của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy đề nghị thành lập công ty;
 • Bảng nội dung hồ sơ được ghi vào thứ tự nêu trên của trường hợp áp dụng trực tiếp đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ công ty;
 • Bìa hồ sơ bìa mỏng hoặc các loại nylon cứng bắt buộc tại sở kế hoạch và quy hoạch thành phố hồ chí minh;
 • Thẩm quyền thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh đối với người nộp hồ sơ xin thủ tục thành lập không phải là thành viên / cổ đông.

Tôi có cần bằng cấp để bắt đầu một công ty không? Tôi có cần chứng chỉ hành nghề không?

Theo luật doanh nghiệp 2020, việc thành lập doanh nghiệp đòi hỏi phải có bằng và chứng chỉ hành nghề bất kể ngành nghề kinh doanh của công ty. Cụ thể, pháp luật Việt Nam có hai nhóm ngành nghề: nhóm ngành nghề không có điều kiện và nhóm ngành nghề có điều kiện.

 • A. Nhóm ngành nghề không có điều kiện, khi doanh nghiệp đăng ký hoạt động, không cần thiết phải cấp bằng, chứng chỉ hành nghề hoặc các yêu cầu khác của luật. Các doanh nghiệp chỉ cần đăng ký tất cả các tài liệu để áp dụng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường.
 • B. Nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện bao gồm các loại:

Các nhóm ngành nghề yêu cầu có trình độ hoặc chứng chỉ hành nghề;

Các nhóm doanh nghiệp cần điều lệ vốn pháp định tối thiểu;

Nhóm ngành kinh doanh đòi hỏi các điều kiện khác.

thanp lap cong ty bang cap 3

Các nhóm doanh nghiệp yêu cầu bằng cấp và chứng chỉ

Như đã đề cập ở trên, sẽ có các nhóm ngành và lĩnh vực cần chứng chỉ hành nghề và bằng cấp, doanh nghiệp mới có thể hoạt động. Vậy hãy tìm hiểu xem các nhóm công nghiệp phổ biến nào cần chứng chỉ để hoạt động.

Kinh doanh môi giới bất động sản

Theo quy định tại điều 62 của luật kinh doanh bất động sản 2014, các yêu cầu về chứng chỉ khi đăng ký kinh doanh này như sau: khi hoạt động môi giới bất động sản, tổ chức, cá nhân có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Đối với cá nhân, họ vẫn có quyền hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập, nhưng phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và đăng ký nộp thuế theo quy định của pháp luật. Ngoài các yêu cầu về chứng chỉ và hoạt động trong ngành môi giới bất động sản, tổ chức, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự và cơ sở để tránh hoạt động công khai và môi giới. Tài sản của khách hàng có giá trị cao.

Kinh doanh dịch vụ kinh doanh sàn giao dịch bất động sản

Theo quy định tại điều 69 luật kinh doanh bất động sản năm 2014, các yêu cầu cấp giấy chứng nhận dịch vụ kinh doanh sàn kinh doanh bất động sản như: doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo trước cho sở xây dựng để hoàn tất thủ tục trước khi đi vào hoạt động. Ngoài các điều kiện chứng nhận, sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các yêu cầu quy định, phải có tên, địa chỉ, cơ sở vật chất và kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động theo quy định của pháp luật.

Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng

Theo quy định tại điều 153 và 158 điều kiện của tổ chức, cá nhân khảo sát xây dựng như sau: người quản lý khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng bổ nhiệm trong từng nhiệm vụ phải có chứng chỉ hành nghề và có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Các cá nhân thực hiện việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc thực hiện. Ngoài các yêu cầu đối với giấy chứng nhận, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện cho máy móc, thiết bị khảo sát xây dựng để bảo đảm chất lượng và an toàn công tác khảo sát và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Luật pháp.

Phòng thí nghiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng xây dựng

Theo quy định tại điều 148 của luật xây dựng, điều kiện cấp giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng như sau: cá nhân phải có văn bằng đào tạo phù hợp với công việc. Được thực hiện và do các cơ sở đào tạo hợp pháp thực hiện. Tiêu đề và cá nhân hoạt động xây dựng độc lập phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định. Chứng chỉ hành nghề sẽ được phân loại thành loại i, ii, và iii.

Kinh doanh dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng

Theo quy định tại điều 150 của luật xây dựng, điều kiện cấp giấy chứng nhận dịch vụ thiết kế quy hoạch xây dựng như sau: đầu tiên, tổ chức phải có đủ điều kiện thiết kế quy hoạch xây dựng. Vừa. Đồng thời, những cá nhân cho rằng chức danh trưởng nhà quản lý dự án và thiết kế các dự án quy hoạch xây dựng phải có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với loại quy hoạch xây dựng của dự án.

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Căn cứ nghị định số 84 / 2016 / nđ – cp ngày 01 tháng 7 năm 2016 của chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kiểm toán đối với tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghị định số 151 / 2018 / nđ – cp ngày 07 tháng 11 năm 2018 của bộ tài chính các điều kiện sau đây. Giấy chứng nhận tổ chức kiểm toán được phép kiểm toán thực đơn lợi ích công cộng phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Số lượng kiểm toán viên hành nghề ít nhất 10 người;
 • Giám đốc có tên trong danh sách kiểm toán viên đủ điều kiện hành nghề kiểm toán được bộ tài chính phê duyệt và công bố tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện kiểm toán.

Ngoài các điều kiện chứng chỉ nêu trên, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng trở lên trong bảng cân đối kế toán ; tổ chức cũng phải phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính hàng năm của năm.

thanp lap cong ty bang cap 2

Kinh doanh dịch vụ kế toán

Theo quy định tại điều 60 luật kế toán năm 2015, các yêu cầu về chứng chỉ tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán như sau:

 • Bắt buộc số lượng cchn: 02 kế toán hành nghề;
 • Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc phải là chủ sở hữu chứng chỉ hành nghề.

Ngoài các điều kiện để thực hành chứng chỉ, kinh doanh kế toán phải có các điều kiện khác như loại hình doanh nghiệp chỉ có thể là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ 2005 và luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi năm 2009, điều kiện cấp giấy chứng nhận tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán như sau:

 • Số lượng 01 chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp;
 • Người đứng đầu tổ chức hoặc người được đứng đầu tổ chức là chủ sở hữu chứng chỉ hành nghề.

Mọi chi tiết liên quan đến thành lập công ty, các bạn có thể tìm đến Luaatvn.vn qua số hotline/zalo: 076.338.7788

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788