CẬP NHẬT MỚI CÁC THỦ TỤC BÁO TĂNG ,BÁO GIẢM BHXH

Các thủ tục cập nhật mới cho báo cáo tăng và giảm trong bảo hiểm xã hội.

Công ty cần lập hồ sơ báo cáo việc tăng hoặc giảm bảo hiểm xã hội cho người lao động khi có sự thay đổi nhân sự. Cách thức báo cáo sự gia tăng hoặc giảm bảo hiểm xã hội, liệu có thể thực hiện trực tuyến(online) được không? Luatvn.vn sẽ cung cấp chi tiết trong bài viết bên dưới đây:
Nội dung chính
Phí đóng Bảo Hiểm Xã Hội khi báo cáo tăng
Hồ sơ báo cáo thủ tục báo tăng , báo giảm Bảo Hiểm Xã Hội và nơi gửi
Thời gian giải quyết hồ sơ báo tăng và giảm trong Bảo Hiểm Xã HộiCẬP NHẬT MỚI CÁC THỦ TỤC BÁO TĂNG ,BÁO GIẢM BHXH

Thanh toán BHXH khi tăng

Tỷ lệ thanh toán BHXH của người lao động khi báo cáo gia tăng tương tự như của người lao động đã trả một thời gian dài. Cụ thể, tỷ lệ thanh toán  lương như sau:
Ví dụ: nếu lương của nhân viên bảo hiểm xã hội là 5.000.000 đồng, tiền bảo hiểm xã hội là: 32% x 5.000. 000 = 1.600. 000 đồng.
Đối với trường hợp báo cáo gia tăng của người lao động vào thời điểm lùi sau thời điểm hiện tại, khách hàng phải đóng phạt truy thu
Ví dụ: một nhân viên đã làm việc tại công ty kể từ tháng 1 năm 2020. Nhưng cho đến năm 2020, công ty đã làm thủ tục báo cáo sự gia tăng BHXH cho nhân viên. Trong trường hợp này, ngoài đóng góp BHXH của tháng 1, tháng 2 và giai đoạn 3 / 2020, Công ty phải trả lãi do chậm nộp vào tháng 1 và năm 2020.
HỒ SƠ LÀM THỦ TỤC BÁO TĂNG, BÁO GIẢM BHXH VÀ NƠI NỘP
Trong một công ty tham gia bảo hiểm xã hội và có một doanh nghiệp phát sinh trong tháng, bạn cần báo tăng cho nhân viên khi có một nhân viên mới hoặc giảm một nhân viên khi một nhân viên nghỉ việc. Thủ tục nộp hồ sơ được thực hiện theo các bước sau là:

đối với nhân viên báo tăng cần chuẩn bị hồ sơ gồm:
1. trường hợp công ty báo  gia tăng mới lần đầu, không có mã đơn vị:

♦  Hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên, ký kết và đóng dấu hợp đồng lao động.

♦Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. Khai báo -TK3-TS

♦ Tờ khai – TK1 – TS (1 bản /người). Mẫu D02-TS

♦Bảng chi trả tiền lương cho nhân viên, chỉ trong trường hợp báo cáo tăng, giảm so với thời điểm hiện hành.

♦Thông tin của các nhân viên báo cáo tăng BHXH, được điền đầy đủ theo biên lai phiếu giao nhận hồ sơ 600 của BHXH

Các doanh nghiệp có thể tải xuống các tài liệu mẫu trên đây.
Hồ sơ gửi trực tiếp tại cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội trình online).
2. Trường hợp công ty báo cáo tăng, bộ mã đơn vị có sẵn:
Tiến hành gửi ứng hồ sơ trực tuyến qua mạng bằng cách đăng ký tài khoản và gửi tài khoản đó trực tuyến với chữ

Đối với báo giảm nhân viên:
Công ty thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến tương tự như thủ tục báo  gia tăng lao động khi công ty có mã đơn vị.

THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ BÁO TĂNG VÀ BÁO GIẢM BHXH

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, người nộp đơn sẽ nhận kết quả.
Đối với báo tăng: ứng viên sẽ nhận được một sổ BHXH và thẻ Bảo Hiểm Y Tế. Nếu người lao động báo cáo sự gia tăng trước đó đã tham gia BHXH và có sổ bảo BHXH, họ sẽ chỉ nhận được thẻ BHYT Vì mỗi nhân viên tham gia  BHXH chỉ được cấp một sổ BHXH. Trường hợp người lao động làm mất hoặc thất lạc sổ BHXH thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại sổ BHXH.

Đối với  thông báo giảm: sau khi hoàn thành thủ tục thông báo cho người lao động về việc giảm hoàn toàn, công ty làm hồ sơ và thủ tục đóng sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Được quản lý bởi cơ quan bảo hiểm xã hội cùng với sổ BHXH. Trường hợp người lao động nghỉ việc, nghỉ ốm trong quá 14 ngày, công ty sẽ thông báo cho người lao động về việc giảm. Sau khi thai sản hoặc thời gian ốm đau, khi người lao động trở lại làm việc, công ty sẽ thực hiện thủ tục báo cáo tăng.
Trên là chi tiết về thủ tục, mức tăng BHXH mới nhất về hồ sơ báo tăng báo giảm . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào khác, cần thêm các dịch vụ pháp lý hoặc dịch vụ của Luatvn.vn hãy gọi cho chúng tôi tại 0763.387.778 hỗ trợ.

xem thêm ngoài bài viết CẬP NHẬT MỚI CÁC THỦ TỤC BÁO TĂNG ,BÁO GIẢM BHXH » Thủ tục đóng sổ bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788