Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư cần những thủ tục gì?

Thủ tục chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư gồm những gì? Chi phí chuyển đổi như thế nào? Mơi bạn theo dõi bài viết sau đây của Luatvn.vn Chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin hữu ích cho các quý khách hàng. xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

giay chung nhan quyen su dung dat
Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư

Mục lục

1. Thủ tục, chi phí Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư ?

Kính thưa Luật sư, tôi có câu hỏi sau đây muốn nhờ Luật sư tư vấn: Gia đình tôi có đất khai hoang ở tỉnh Lai Châu thuộc sở hữu của gia đình tôi từ năm 1985; được sử dụng để trồng trọt, không có tranh chấp và đến nay (năm 2021) vẫn chưa có sổ đỏ.
Bây giờ chúng tôi muốn chuyển đổi đất này thành đất ở, dựa trên luật nào? Có một khoản phí và thủ tục chuyển đổi như thế nào? Tôi chân thành cảm ơn.

Theo Quy định tại Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, để được phép chuyển mục đích sử dụng đất, phải đáp ứng một số điều kiện nhất định:

“Điều 52. Căn cứ giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất
 1. Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 2. Nhu cầu sử dụng đất được thể hiện trong dự án đầu tư, hồ sơ đề xuất giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.”

Ngoài ra, theo khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 về phân loại đất đai, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau:

 • Đất trồng cây hàng năm, bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác. ; Đất trồng cây lâu năm;…
 • Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau: Đất ở bao gồm đất ở ở nông thôn, đất ở tại đô thị;…
 • Mục tiêu của bạn là chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Như vậy, theo điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 57 Luật Đất đai 2013, đây là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. pháp luật.
Chúng tôi xin tư vấn về trình tự và thủ tục chuyển đổi như sau:

Trình tự thi hành Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư :

 • Người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra tài liệu, xác minh hiện trường; xem xét phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các trường hợp chưa có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết; chỉ đạo văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc lập bản sao hồ sơ địa chính;
 • Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập bản sao hồ sơ địa chính gửi Sở Tài nguyên và Môi trường gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính;
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; sửa đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký lại hợp đồng thuê đất trong trường hợp thuê đất.
   
 • Sở Tài nguyên và Môi trường trả lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã sửa đổi cho người sử dụng đất.

Thành phần, số lượng hồ sơ Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư :

1. Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất;

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các giấy tờ quyền sử dụng đất sau đây (nếu có):

 • Văn bản về quyền sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền ban hành trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký đất đai, sổ địa chính;
 • Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; giấy tờ bàn giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;
   

3. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993, nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận sử dụng trước ngày 15/10/1993;

 • Giấy tờ thanh lý, định giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo chế độ cũ cho người sử dụng đất.
 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các giấy tờ nêu trên (từ khoản a đến e) trong đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan, nhưng trước ngày 1/7/2004 chưa thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật,  nay được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không thể tranh cãi.
 • Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.
   

Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất khi làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng. đất được quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

“b) Khi chuyển đổi từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất. nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

2. Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư trước năm 1998 khi quy hoạch có được bồi thường không?

Đất của nhà tôi đã bị khai hoang từ năm 1997, đó là một cái ao sâu. Lúc đó, tôi cũng đã yêu cầu xã đồng ý làm nhưng tôi không có bất kỳ giấy tờ nào. Gia đình tôi xây nhà và xây dựng chuồng lợn bằng các công trình phụ trợ, nhưng hiện nay xã đã quy hoạch nơi cho chuồng lợn được sử dụng làm đất ở và bán cho người khác mà không hỏi gia đình tôi. Vậy nó đúng hay sai?

Việc xây dựng quy hoạch sử dụng đất tại địa phương thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó, việc lấy ý kiến về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 43 như sau:

 1. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 42 của Luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. đất.
 2. Hình thức, nội dung, thời gian lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện theo quy định sau đây:
a) Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất của tỉnh được thực hiện thông qua hình thức công khai thông tin về nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đó. trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo hình thức hội nghị, tham mưu trực tiếp và công khai thông tin về nội dung quy hoạch, kế hoạch tổng thể đó. kế hoạch sử dụng đất trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và UBND cấp huyện;
…”

Khoản 1 và khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai 2013 quy định trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

 1. Chính phủ tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hỗ trợ Chính phủ xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.
 2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.
Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất”.

3. Thủ tục cấp sổ đỏ đối với Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư ?

giay chung nhan quyen su dung dat 1
Thủ tục cấp sổ đỏ đối với Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư ?
Xin chào luật sư, mong quý vị có thể giúp tôi trả lời câu hỏi sau: Trước năm 1975, cụ ông của tôi tên Than Hoàng đã đòi lại một mảnh đất khoảng 500m2, sau đó, ông ra lô đất phía trước để sinh sống, để lại một mảnh đất cho ông. Anh trai ông, bà Than Thị Nham (vợ liệt sĩ cô đơn) sống. Bà Than Thị Nham sống đến năm 1986, sau đó qua đời, từ đó ông cố tôi cho cha tôi (cháu nội) dùng mảnh đất đó để xây nhà và thờ bà Than Thị Nham cho đến bây giờ, vẫn phải nộp thuế đất đầy đủ từ trước đến nay.

Trong quá trình cho đi:

Tất cả việc cho đi là thông qua cuộc họp gia đình, không có giấy tờ. Đến nay, thửa đất này vẫn chưa có tranh chấp. Gia đình tôi muốn làm sổ đỏ nên giữa năm 2014, đã có đơn gửi Ban Quản lý đất phường Điện Nam Đông, nhưng vẫn chưa được giải quyết dù đã yêu cầu gia đình cung cấp nhiều giấy xác nhận của thôn. Sau nhiều lần cố gắng làm việc không thành công, Ban quản lý đất phường Điện Nam Đông cho biết không đúng thẩm quyền, cho biết gửi đơn đến Ban Quản lý đất đai thị xã Điện Bàn. Khi gia đình chúng tôi nộp đơn và hỏi, câu trả lời là để họ xuống hỏi ban quản lý phường. Bây giờ, gia đình chúng tôi muốn có một luật sư có thể cho chúng tôi câu trả lời về thủ tục cũng như các tài liệu và mẫu xác nhận cần thiết để được cấp Quyền sử dụng đất đối với thửa đất mà chúng tôi đang sinh sống. Chân thành cảm ơn!

Thứ nhất, theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013, việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông, lâm, thủy sản, làm muối ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay đã được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú chấp thuận. Trường hợp người sử dụng đất được xác nhận là người sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
………….
Như vậy, trong trường hợp của bạn, đất là không thể tranh cãi và phù hợp với quy hoạch, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có).

Thứ hai, các bước được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Thành phần hồ sơ:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất (thực hiện theo mẫu).
 • Giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, mẫu đồng ý cho khu dân cư.
 • Chiết xuất hoặc chiết xuất các phép đo..
 • Biên bản xem xét, chấp thuận của hội đồng cấp giấy chứng nhận xã.
 • Thông báo công khai hồ sơ (15 ngày).
   
 • 2 tờ khai lệ phí trước bạ bất động sản (Mẫu 01/LPTB – nếu có).
   
 • 02 Tờ khai thu tiền sử dụng đất (Mẫu số 01-05/TSDĐ- nếu có).
   
 • 02 tờ khai thuế thu nhập cá nhân (mẫu 11/TK-TNCN- nếu có).
   
 • 02 bản sao các giấy tờ khác liên quan đến việc miễn, giảm nộp lệ phí sử dụng (nếu có).
   
 • 02 Hồ sơ đề nghị ghi nợ tiền sử dụng đất (nếu có).
   
 • Bản án, biên bản thi hành án, quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, quyết định của các cấp (nếu có).

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.

 • Nếu đơn đăng ký không đầy đủ hoặc không hợp lệ, vui lòng cung cấp hướng dẫn bổ sung tại chỗ hoặc viết mẫu yêu cầu bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ tiếp nhận sẽ nhập sổ tiếp nhận hồ sơ, ký vào hồ sơ tại “Người nhận hồ sơ”, đồng thời viết biên lai để hẹn ngày nhận được thông báo thuế.

Bước 4: Nhận thông báo

Vào ngày hẹn nhận thông báo thuế, công dân mang biên lai đến nhận thông báo thuế và thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có). Sau đó, nộp biên lai thuế cho bộ phận tiếp nhận. Bộ phận tiếp nhận đặt lịch hẹn để nhận giấy chứng nhận.

Bước 5: Khi hẹn, công dân mang phiếu hẹn đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nhận kết quả.

 • Phương thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện
 • Trong trường hợp Ban quản lý phường không giải quyết cho bạn, bạn có thể khiếu nại về hành vi này theo quy định của Luật Khiếu nại 2011.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về những kinh nghiệm khi quý khách hàng muốn tìm hiểu về Chuyển đổi đất khai hoang thành đất thổ cư  . Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc quý khách có thể đến địa chỉ văn phòng tại 60 Nguyễn Quang Bích, P. 13, Q. Tân Bình, TP.HCM. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788