Chuyển nhượng cổ phần phổ thông trong công ty cổ phần

chuyển nhượng cổ phần là một cổ đông góp vốn trong công ty cổ phần chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông khác:
Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển cổ phần cho cổ đông sáng lập khác;
Chỉ chuyển nhượng cổ phần bình thường cho người khác không phải là cổ đông sáng lập với sự chấp thuận của đại hội đồng cổ đông.
Nếu cổ đông sáng lập còn lại không đồng ý chuyển nhượng cổ phần cho người ngoài, cổ đông dự định chuyển nhượng quyền yêu cầu cổ đông còn lại hoặc công ty mua lại cổ phần đó.
Cổ phiếu ưu đãi phủ quyết không được chuyển nhượng;
Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông sáng lập của công ty không được coi là cổ đông sáng lập.

thanh lap dia diem kinh doanh cong ty co phan

Thủ tục chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần năm 2021:

Theo nghị định 108 / 2018 / nđ – cp, ” thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập đến phòng đăng ký kinh doanh chỉ được thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập không thanh toán hoặc chỉ thanh toán. Một phần của cổ phiếu đã được đăng ký để mua ”. Do đó, không cần phải đăng ký thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần.
Do đó, theo quy định của nghị định 108 / 2018 / nđ – cp, cổ đông chỉ cần thực hiện thủ tục chuyển nhượng nội bộ của công ty, không cần thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại sở kế hoạch và đầu tư.
Việc chuyển nhượng cổ phần đòi hỏi các thủ tục sau:
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
Quyết định của đại hội đồng cổ đông;
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu;
Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
Gửi hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần tại cục thuế công ty (chi cục thế hoặc Cục Thuế).

Thuế chuyển nhượng cổ phần:

Đối với chuyển nhượng cổ phần, bên chuyển nhượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân tính theo công thức sau:
Hạn chót nộp hồ sơ khai thuế:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp= Giá chuyển nhượng      chứng khoán từng lầnx Thuế suất 0,1%

Trường hợp tự nộp đơn của bên chuyển nhượng: trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng
Trường hợp tuyên bố thông qua doanh nghiệp: được thực hiện trước khi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
Gửi hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
Quyết định của đại hội đồng cổ đông;
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu;
Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng;
Gửi hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, nộp thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng cổ phần tại cục thuế công ty (Chi cục Thuế hoặc Cục thuế).

Quý khách cần tư vấn, giải đáp hãy liên hệ với chúng tôi Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788