Điều kiện mở trường mầm non song ngữ, mầm non quốc tế

Trong thời buổi hội nhập và phát triển, các bậc phụ huynh thường mong muốn con cái mình biết ít nhất 2 thứ tiếng đặc biệt là tiếng anh. Nắm bắt tâm lý “đặt nền móng” trước cho con cái ngay từ đầu của nhiều bậc phụ huynh, các trường mầm non quốc tế, mầm non song ngữ đã lần lượt ra đời. Và nếu bạn đang muốn phát triển trong lĩnh vực này, hãy tìm hiểu điều kiện để mở trường mầm non song ngữ, mầm non quốc tế trước nhé.

Cơ sở pháp lý về việc mở trường mầm non

Cơ sở pháp lý để thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, mẫu giáo:

  • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11
  • Luật số 44/2009/QH12 Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục 2005
  • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
  • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP điều kiện đầu tư hoạt động giáo dục;
  • Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện để mở trường mầm non song ngữ, mầm non quốc tế

mam-non-song-ngu
Điều kiện để mở trường mầm non song ngữ, mầm non quốc tế là gì?

Theo nghị định số 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nhà trường, nhà trẻ mầm non, mẫu giáo được thành lập khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

Theo Điều 10 văn bản số: 04/VBHN-BGDĐT, nhà trường, nhà trẻ mầm non, mẫu giáo được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

b) Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này;

g) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

h) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Xem thêm các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất để mở trường mầm non tại đây: MÁCH BẠN ĐIỀU KIỆN MỞ TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC

Đối với các trường mầm non song ngữ, mầm non quốc tế, điều kiện để mở trường mầm non này cũng tương tự như mở trường mầm non công lập, tư thục khác. Chỉ là thêm một số điều kiện theo quy định ở Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, việc mở trường mầm non quốc tế, mầm non song ngữ cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
 
– Có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất).
– Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt, diện tích bình quân ít nhất 08m2/trẻ đối với thành phố, thị xã và 12m2/trẻ đối với nông thôn.
– Chương trình giáo dục không có nội dung phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức.
– Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng nêu rõ, trường mầm non quốc tế được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học chương trình giáo dục nước ngoài. Tuy nhiên, số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại trường.
Quý khách cần tư vấn hãy liên hệ với Luật VN Hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788