Điều kiện thành lập Công ty bất động sản

Kinh doanh bất động sản là ngành kinh doanh có điều kiện, là một trong những ngành nghề thu hút đầu tư của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi bắt đầu kinh doanh bất động sản từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, doanh nghiệp bất động sản sẽ không phải đáp ứng yêu cầu vốn của hơn 20 tỷ đồng. Đây là quy định mới trong luật đầu tư vào năm 2020, tạo cơ hội cho cá nhân và tổ chức có ý tưởng về kinh doanh bất động sản.
Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật doanh nghiệp năm 2020;
 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định số 122/2020/NĐ-CP về liên thông các thủ tục về khởi sự kinh doanh;
 • Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp
 • Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam;
 • Các văn bản pháp luật có liên quan.

II. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2021

thanp lap cong ty loai hinh 2

1. Điều kiện kinh doanh bất động sản năm 2021

Khoản 1 Điều 10 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định:

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này.

Theo đó, điều kiện kinh doanh bất động sản là:

 • (1) phải thiết lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
 • (2) có vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng.

Kể từ ngày 01/01/2021 Luật đầu tư năm 2020 có hiệu lực có nhiều điểm mới nổi bật, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Theo đó, điều kiện kinh doanh bất động sản là:

 • Phải thiết lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã;
 • Theo đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng dẫn, trừ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản. Cho thuê và mua bất động sản trên quy mô nhỏ và không quy định, không cần thiết phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai và nộp Thuế theo quy định của pháp luật. ”
 • Do đó, luật đầu tư năm 2020 không còn quy định rằng vốn phải lớn hơn 20 tỷ cho các tổ chức và cá nhân thực hiện kinh doanh bất động sản.
 • Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các tổ chức và cá nhân thực hiện kinh doanh bất động sản sẽ chỉ thành lập một doanh nghiệp, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trẻ để bắt đầu kinh doanh. Có thể đăng ký kinh doanh bất động sản.
 • Có vốn pháp định không dưới 20 tỷ đồng.

2. Điều kiện thành lập Công ty bất động sản năm 2021

thanp lap cong ty lu hanh 1

Điều kiện đối tượng (1):

 • Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 17 luật doanh nghiệp;

Điều kiện (2) về tên doanh nghiệp:

Tên của doanh nghiệp bao gồm hai yếu tố theo thứ tự sau:

 • Loại doanh nghiệp: loại hình doanh nghiệp được viết là ” trách nhiệm hữu hạn hoặc có giới hạn đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn ; “;
 • Tên thích hợp: tên thích hợp được viết bằng chữ cái của bảng chữ cái Việt Nam, chữ f, j, z, w, số và biểu tượng;
 • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên giấy tờ giao dịch, hồ sơ, xuất bản phẩm do doanh nghiệp phát hành;

Cấm đặt tên kinh doanh:

 • Có tên giống hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký quy định tại điều 41 luật doanh nghiệp;
  Sử dụng tên của cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội, một phần tên doanh nghiệp, trừ trường hợp được cơ quan đó chấp thuận;
 • Sử dụng các từ và dấu hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức của quốc gia.

Điều kiện (3) cho địa chỉ trụ sở chính của Công ty bất động sản:

 • Trụ sở chính của Công ty là điểm liên lạc của Công ty trong lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định bao gồm số nhà, hốc, hẻm, hẻm, đường, phố, phường, phường, xã, phường, xã, phường, xã. , các quận, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ;
 • Số điện thoại, số fax và thư điện tử (Nếu có).
 • Trụ sở của Công ty có thể không sử dụng các căn hộ hoặc các khu vực tập thể, trừ trường hợp căn hộ và khu vực tập thể được xây dựng cho mục đích thuê văn phòng.

Điều kiện (4) về vốn pháp định:

 • Trước đây, đối với doanh nghiệp bất động sản, vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, nhưng từ năm 2021, quy chế này đã được bãi bỏ, doanh nghiệp bất động sản không cần phải đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định.
 • Vốn từ 20 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, doanh nghiệp phải có đủ vốn để đáp ứng các hoạt động kinh doanh và các chi phí phát sinh khác.

Điều kiện (5) kinh doanh của các Công ty bất động sản

 • Các Công ty bất động sản sẽ phải đăng ký kinh doanh bất động sản, ngoài ra, họ có thể đăng ký các ngành công nghiệp khác đáp ứng thuận tiện cho hoạt động kinh doanh, cụ thể là bất động sản sẽ được đăng ký như sau:
STT   Tên ngành        Mã ngành
1   Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

 6810
2Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6820

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788