Đối tượng, Điều kiện, Thời gian thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp nhằm ổn định cuộc sống cho người lao động khi họ không may mất việc. Sau 3 tháng kể từ ngày kết thúc hợp đồng lao động và không có công việc mới, người lao động có thể xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nội dung bài viết sau sẽ cung cấp thông tin chi tiết và cụ thể về các đối tượng, điều kiện, thời gian và hồ sơ để hướng dẫn người lao động các vấn đề về hưởng lợi ích thất nghiệp.

Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động không tìm được việc làm mới hoặc cần hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật BHXH có thể nộp hồ sơ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp

Đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp

  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn
  • Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
  • Hợp đồng lao động theo mùa hoặc công việc có thời hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng;
  • Trường hợp người lao động tham gia và thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động hợp đồng lao động đầu tiên hoặc hợp đồng lao động có trách nhiệm chịu trách nhiệm sau: tham gia bảo hiểm thất nghiệp.hưởng trợ cấp thất nghiệp

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động, trừ các trường hợp :

  • Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động trái pháp luật
  • Hưởng lương hưu hàng tháng và trợ cấp mất khả năng lao động hàng tháng
  • Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trước khi kết thúc hợp đồng và hợp đồng có thời hạn hoặc không thời hạn ; đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian từ 3 tháng trở lên.
  • Đã nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 điều 46 luật BHXH 2014

Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp đơn bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
 + Thực hiện nghĩa vụ quân sự;
 + Đi học tập có thời hạn từ 12 tháng trở lên;
 + Để tuân thủ quyết định  biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 + Bị tạm giam giữ ;chấp hành hình phạt tù
 + Đi ra nước ngoài định cư, lao động ở nước ngoài theo hợp đồng

 + Chết

Mức, thời gian và địa điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức trợ cấp thất nghiệp hàng tháng bằng với 60% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp theo thời hạn 06 tháng liên tục trước khi thất nghiệp, nhưng không quá 05 lần lương cơ sở cho nhân viên thuộc chế độ lương theo quy định của nhà nước hoặc không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của bộ Luật lao động đối với người lao động bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quy định. Quyết định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, đủ 12 tháng đến 36 tháng, họ sẽ được hưởng 03 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp sau khi có đủ 12 tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không quá 12 tháng.
Thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày 16 kể từ ngày nộp đầy đủ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 điều 46 luật BHXH 2014 (*)

Hồ sơ và thủ tục tiếp nhận trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:
1. Đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp theo “mẫu số 3- đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp”
2. Bản chính  hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ sau:
+ Hợp đồng lao động đã hết hạn;
+ Quyết định thôi việc /sa thải/kỷ luật buộc chấm dứt;
+ Trong trường hợp hợp đồng chưa hết và người lao động không đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
Nếu bạn không ký hợp đồng lao động, bạn phải có bản sao bản chính hoặc bản sao có chứng nhận của các tài liệu có liên quan như hợp đồng lao động, hợp đồng thời vụ tương tự như một hợp đồng ở trên.
3.Sổ bảo hiểm xã hội xác nhận bảo hiểm xã hội sẽ được trả lại( trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị)

Hình thức nộp hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Gửi trực tiếp hoặc có thể được ủy quyền hoặc gửi qua đường bưu điện
Cơ quan nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp:
Trung tâm dịch vụ việc làm hoặc đến sở lao động – thương binh và xã hội để hướng dẫn nếu bạn không thể tìm thấy trung tâm dịch vụ công việc địa phương.

Thời gian xử lý áp dụng trợ cấp thất nghiệp:
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ Cục Lao Động – Thương Binh và Xã Hội, người lao động sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng đầu. Trong tháng thứ hai, nếu từ ngày 7 trở đi, không có quyết định đình chỉ hoặc chấm dứt trợ cấp thất nghiệp, nhân viên sẽ tiếp tục nhận được lợi ích.
Lưu ý: nếu trong vòng 7 ngày làm việc, người lao động không đến nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi cho ban lãnh đạo của Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội. Quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp. Và nếu trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bổ nhiệm nhận trợ cấp, người lao động không đến nhận thì rõ ràng là không cần nhận trợ cấp thất nghiệp.
Trường hợp bất khả kháng như thiên tai, lũ, tai nạn, bệnh tật, v. v. Giấy chứng nhận và chứng nhận từ việc thành lập, người có thẩm quyền, người lao động không đến kịp thời để nhận giấy chứng nhận. Sẽ được chấp thuận bởi cơ quan trợ cấp và vẫn nhận được trợ cấp thất nghiệp theo quy định.hưởng trợ cấp thất nghiệp

(*) Điều 46. Trợ cấp một lần:
1. Người lao động suy giảm khả năng lao động từ 5% và 30% được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:
a) Nếu có sự giảm sút khả năng lao động, họ sẽ được hưởng 05 lần lương cơ sở, sau đó cho mỗi lần giảm thêm, họ sẽ được hưởng thêm 0,5 lần lương cơ bản;
b) Bên cạnh khoản trợ cấp được quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng phụ cấp bổ sung theo số năm đóng BHXH. Từ một năm trở xuống, nó được tính bằng 0,5 tháng, sau đó mỗi năm đóng BHXH 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Xem thêm »Lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788