Mã ngành Khai thác than cứng và than non.

Chào Luật Quốc Bảo Tôi muốn tìm hiểu “Mã ngành Khai thác than cứng và than non” các bạn có thể tư vấn giú tôi. Xin cảm ơn.

Nhóm ngành khai thác than cứng và than non bao gồm các hoạt động quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

ma nganh khai khoang

05: KHAI THÁC THAN CỨNG VÀ THAN NON

Bộ phận này bao gồm: Hoạt động khai thác dưới lòng đất hoặc lộ thiên khoáng sản tự nhiên ở dạng cứng và các hoạt động bao gồm (làm sạch, sàng lọc, nén và các bước khác cần thiết để vận chuyển). ,..) tạo ra các sản phẩm có thể bán được trên thị trường.
Loại trừ: Tinh chế than cốc, xem 19100 (Sản xuất than cốc), các hoạt động dịch vụ liên quan cho khai thác than hoặc khai thác than non, xem 09100 (Hỗ trợ các hoạt động dịch vụ). khai thác dầu thô và khí thiên nhiên) và lớp 09900 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác khác).

051 – 0510 – 05100: Khai thác và thu gom than cứng

Nhóm này bao gồm:

– Khai thác than cứng: Hoạt động khai thác dưới lòng đất hoặc bề mặt, bao gồm khai thác hóa lỏng;
– Các hoạt động vệ sinh, phân loại, lựa chọn, chấm điểm, nghiền, sàng, v.v. và các hoạt động khác làm tăng chất lượng than non và nâng cao chất lượng hoặc thiết bị vận chuyển than;
– Thu hồi than từ bãi cạn.

Loại trừ:

– Khai thác than non được phân vào nhóm 05200 (Khai thác và thu gom than non);
– Khai thác và thu gom than bùn, thuộc nhóm 08920 (Khai thác và thu gom than bùn);
– Khoan thử thăm dò khai thác than, thuộc nhóm 09900 (Dịch vụ hỗ trợ khai thác khác);
– Hỗ trợ hoạt động dịch vụ khai thác than, thuộc nhóm 09900 (Dịch vụ hỗ trợ khai thác khác);
– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than cứng, thuộc nhóm 19100 (Sản xuất than cốc);
– Sản xuất than bánh hoặc nhiên liệu rắn có chứa than non hoặc than bùn, thuộc nhóm 19200 (Sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế);
– Hoạt động thực hiện xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất cho khai thác than, thuộc nhóm 43120 (Chuẩn bị mặt bằng).

052 – 0520 – 05200: Khai thác và thu gom than non

Nhóm này gồm:

– Khai thác than non (than nâu): Hoạt động khai thác dưới lòng đất hoặc bề mặt, bao gồm khai thác bằng phương pháp hóa lỏng;
– Các hoạt động rửa, khử nước, nghiền và thu gom than non tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu trữ và vận chuyển than.

Loại trừ.

– Khai thác than cứng, thuộc nhóm 05100 (Khai thác và thu gom than cứng);
– Khai thác và thu gom than bùn, thuộc lớp 08920 (Khai thác và thu gom than bùn);
– Khoan thử thăm dò khai thác than, thuộc nhóm 09900 (Dịch vụ hỗ trợ khai thác khác);
– Hoạt động phục vụ khai thác than non, thuộc nhóm 09900 (Các dịch vụ hỗ trợ khai thác khác);
– Sản xuất than có chứa than non, than bùn, thuộc nhóm 19200 (Sản xuất các sản phẩm dầu mỏ tinh chế);
– Hoạt động thực hiện xây dựng hoặc chuẩn bị cơ sở vật chất cho khai thác than, theo lớp 43120 (Chuẩn bị công trường).
Trên đây là lời khuyên về hoạt động của nhóm ngành khai thác khoáng sản cứng và than non. Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mã ngành nghề hãy liên hệ với Luật Quốc Bảo hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn hỗ trợ.
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788