Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non mới nhất.

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non. Hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non là một hình thức văn bản thể hiện quan hệ lao động giữa hai bên, một bên là người lao động và một bên là người sử dụng lao động. Theo đó, hợp đồng này là một thỏa thuận giữa hai bên trong quá trình làm việc. Vậy, Hợp đồng lao động là gì? Cũng như mẫu hợp đồng như thế nào? Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non, là một trong những mẫu hợp đồng lao động. Quý bạn tham khảo.

Chúng tôi là công ty luật lâu đời, uy tín cùng với nhiều luật sư, luật gia, chuyên viên pháp lý đã nhiều năm tích lũy nhiều kinh nghiệm dày dặn trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý. Chúng tôi đảm bảo cho Quý khách hàng được hưởng mức dịch vụ ưu đãi nhất. Hãy liên hệ với luatvn.vn số hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn miễn phí.

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.
Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

I. Cơ sở pháp lý:

– Bộ luật lao động 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012 của Quốc hội ban hành.

– Nghi định 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 do Chính phủ ban hành.

II. Hợp đồng lao động là gì?

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

Căn cứ theo điều 15 Luật Lao động hiện hành có quy định cụ thể về hợp đồng như sau:

“Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Theo đó, hợp đồng lao động điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa hai bên, là sự thỏa thuận bình đẳng giữa các bên khi kí kết hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và lợi ích mỗi bên, cũng như khi phát sinh tranh chấp hợp đồng lao động là một chứng cứ chứng minh quan hệ lao động này.

Vì vậy, Hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non là hợp đồng được kí kết giữa đơn vị là trường học và người lao động là các giáo viên đạt tiêu chuẩn giảng dạy các lớp mầm non. Và hợp đồng này điều chỉnh mối quan hệ lao động giữa nhà trường và giáo viên.

III. Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

TRƯỜNG MẦM NON …CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: …/2020/HĐLĐ-MN…

HỢP ĐỒNG THUÊ GIÁO VIÊN MẦM NON

 • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;
 • Căn cứ vào Luật Lao động 2012;
 • Căn cứ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;
 • Căn cứ kế hoạch giảng dạy của Trườn …;
 • Căn cứ nhu cầu thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày … tháng … năm … tại …. Chúng tôi gồm:

BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – BÊN A:

Ông/Bà: …  Năm sinh:

Dân tộc: … Quốc tịch:

Chức vụ:
Đại diện cho: Trường Mầm non …  – Điện thoại: …

BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG – BÊN B:

Ông/Bà: … Giới tính: …

Ngày sinh: …

Số CMND/CCCD: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Hộ khẩu thường trú:

Nơi ở hiện tại:

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

– Loại hợp đồng lao động: Có kỳ hạn.
– Từ ngày… tháng … năm …
– Thời gian thử việc từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày …tháng … năm 2020.
– Địa điểm làm việc: Trường Mầm non …. tại …
– Chức danh chuyên môn: Giáo viên mầm non
– Công việc phải làm: Chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non

Điều 2: Chế độ làm việc.

– Thời giờ làm việc: 8h/ngày.
– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Các tài liệu, dụng cụ và phương tiện có liên quan đến Chăm sóc và giáo dục trẻ trong độ tuổi mầm non.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động.

1. Quyền lợi:

– Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc phương tiện.
– Mức lương chính hoặc tiền công: … mã số 15115, bậc 5, hệ số lương 2.66.
– Hình thức trả lương: Theo bảng lương hàng tháng trả vào tài khoản của cá nhân.
– Phụ cấp gồm: 0,35 phụ cấp ưu đãi, được trả 1 lần vào các ngày 15 hàng tháng.
– Được trả lương 1 lần vào các ngày 15 hàng tháng
– Khoản trả ngoài lương: Hỗ trợ công tác phục vụ bán trú hàng tháng (Tính theo ngày công thực tế đi làm), tiền thưởng hàng tháng, hàng kỳ, cuối năm và các khoản khác theo quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm của nhà trường xây dựng.
– Được trang bị bảo hộ khi làm việc (nếu có) gồm:  Không có.
– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng nguyên lương: Các ngày lễ, tết trong năm theo quy định của nhà nước, nghỉ việc riêng, nghỉ ốm 10 ngày trở xuống.
– Chế độ bảo hiểm:  Được hưởng quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và trợ cấp khác mà viên chức được hưởng.
– Được hưởng các phúc lợi: Theo quy chế hàng năm của nhà trường xây dựng.
– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
– Chế độ đào tạo: Được theo học các lớp đào tạo để nâng cao tay nghề chuyên môn.
– Những thỏa thuận khác: Tùy theo mức độ thỏa thuận gắn với tính chất, đặc thù của công việc được giao theo nhiệm vụ công tác của đơn vị.

2. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động…
– Bồi thường các vi phạm về vật chất.
– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.

Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.
Mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động.

1. Nghĩa vụ:
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của viên chức đã cam kết trong hợp đồng này.
 • Chấm dứt hợp đồng này, kỷ luật người được tuyển dụng theo pháp lệnh cán bộ, công chức.
 1. Quyền
 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng công việc)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, theo thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động.

Điều 5. Chấm dứt hợp đồng

 • Bên A hoàn tất công việc theo quy định tại Điều 1 Hợp đồng này;
 • Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn
 • Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng này trước khi hoàn thành các công việc quy định tại Điều 1 Hợp đồng này. Trong trường hợp này, Hai Bên sẽ thỏa thuận bằng văn bản về các điều khoản cụ thể liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

 • Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp đồng này đầu tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải giữa các Bên.
 • Trong trường hợp hòa giải không thành thì một trong các Bên có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết. Bên có lỗi (gây thiệt hại) phải chịu tất cả các chi phí liên quan đến vụ kiện mà bên bị thiệt hại phải bỏ ra trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp cũng như các tổn thất do ảnh hưởng của việc kiện cáo.

Điều 7. Bồi thường thiệt hại

Khi các bên không thực hiện hay thực hiện không đúng nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng gây ra hậu quả thì phải bồi thường…khoản tiền tương ứng với thiệt hại xảy ra.

Điều 8. Điều khoản khác

 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Hợp đồng này có thể được sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu Hai Bên cùng thỏa thuận thống nhất bằng văn bản;
 • Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm hai bên không ghi trong hợp đồng này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
 • Hợp đồng này gồm 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng làm việc thì nội dung phụ lục hợp đồng có giá trị như các nội dung của hợp đồng làm việc này.
BÊN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG – BÊN ABÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG – BÊN B

DỊCH VỤ PHÁP LÝ CHUYÊN NGHIỆP CỦA LUATVN.VN

– Tư vấn các quy định pháp luật liên quan về các vấn đề pháp lý lao động phát sinh tại Việt Nam (xin Giấy phép lao động, vvv)

– Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về giấy phép Việt Nam.

– Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các tài liệu theo đúng quy định hiện hành.

– Đại diện cho Khách hàng thực hiện trực tiếp thực hiện công việc mà khách hàng có nhu cầu.

Trên đây là mẫu hợp đồng thuê giáo viên giảng dạy mầm non của Luatvn.vn hiện nay, hy vọng đây là thông tin hữu ích cho Quý khách hàng. Nếu có khó khăn, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline/Zalo: 0763.387.788 hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn và giải đáp thắc mắc.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788