Những điều cần biết về dịch vụ tư vấn du học

I. Căn cứ pháp lý:

 • Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;
 • Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính Phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;
 • Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/06/2013 Bộ giáo dục và đào tạo về việc Quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học;
 • Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.

II. Những điều cần biết về hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

1. Các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học 

 • Tiến hành hoạt động kinh doanh của dịch vụ tư vấn du học, tổ chức, cá nhân phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  • Doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;
  • Đơn vị sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
  • Các cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

tu van du hoc nuoc ngoai

2. Nội dung hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học thực hiện các hoạt động kinh doanh theo các phạm vi sau:

 • Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các nước và vùng lãnh thổ ; tư vấn về lựa chọn trường học, khóa học, nghề nghiệp và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học;
 • Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức tuyển sinh, tuyển sinh du học;
 • Tổ chức đào tạo kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam học tập ở nước ngoài;
 • Tổ chức công dân Việt Nam đưa công dân Việt Nam đi học, cha mẹ hoặc người giám hộ đến nơi đào tạo ở nước ngoài tham quan theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

 • Thứ nhất, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật.
 • Thứ hai, có trụ sở chính, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.
  • Trụ sở chính: nhà, đất có chủ sở hữu hợp pháp ; hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê nhà có công chứng xác thực.
  • Điều kiện đối với dịch vụ tư vấn, khu vực tư vấn: bảo đảm diện tích có thể sử dụng ; các khu vực hành chính và văn phòng: bảo đảm đủ các phòng, điều kiện làm việc cho cán bộ, nhân viên.
  • Thiết bị: trang bị đầy đủ các bảng, ghế, máy tính, máy văn phòng. Phù hợp với quy mô trung tâm.
  • Chữa cháy và kế hoạch cứu hộ: theo quy mô của doanh nghiệp, có kế hoạch phòng cháy và chữa cháy dựa trên quy định của luật bảo vệ và nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của chính phủ. Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy.
  • Thứ ba, về nguồn nhân lực.
   Các nhân viên trực tiếp tham gia tư vấn du học phải có bằng đại học hoặc cao hơn ; có khả năng sử dụng ít nhất một ngoại ngữ ở mức 4 hoặc cao hơn theo khung chuyên môn của Bộ giáo dục và đào tạo.

4. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

tu van du hoc nuoc ngoai 1

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư du học ; nội dung chính, nội dung hoạt động ; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ nghiên cứu cho người được tư vấn học ở nước ngoài;
 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách nhân viên tham gia tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau: tên, ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, địa chỉ công việc.

Trình tự thực hiện

Bước 1:

 • Bước 1: Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho Sở giáo dục và đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

Bước 2:

 • Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo kiểm tra thẩm định hồ sơ, xác minh tính xác thực các tài liệu trong hồ sơ và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu hồ sơ không đảm bảo yêu cầu, gửi về cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Thời gia thực hiện thủ tục hành chính:

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu có thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788