Những hình thức nên chọn khi thành lập công ty

Đối với những ai muốn thành lập một công ty hoặc doanh nghiệp để bắt đầu phát triển con đường kinh doanh của họ, họ cũng lo lắng về những bước đầu tiên. Đặc biệt, chọn đúng loại doanh nghiệp là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Hiện nay, đã có rất nhiều thay đổi trong luật, vì vậy lựa chọn loại hình kinh doanh cần xem xét và tính toán phù hợp hơn. Đó là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và sự tồn tại của doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chọn loại công ty. Bên dưới,Luatvn.vn chia sẻ cụ thể về hình thức và lợi thế và bất lợi của từng loại hình kinh doanh, nhờ đó giúp bạn lựa chọn đúng đắn!

Hiện nay có 4 đề nghị công ty và doanh nghiệp phổ biến: công ty tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên và hợp tác xã. Dưới đây là các đặc điểm cụ thể của từng loại mà Luatvn.vn đã tổng hợp cho bạn để xem xét chọn.

thanp lap cong ty loai hinh 1

Công ty tư nhân

Một công ty tư nhân / doanh nghiệp sẽ được sở hữu bởi một cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm cho tất cả tài sản của mình cho tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là cá nhân. Loại hình doanh nghiệp tư nhân này có lợi thế chính mà chủ sở hữu tư nhân có thể hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý và hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình. Chế độ trách nhiệm hữu hạn của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân tạo ra niềm tin cho các đối tác và khách hàng và giúp doanh nghiệp ít gắn bó chặt chẽ với luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

=> Do thiếu địa vị pháp lý, mức rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm với tất cả tài sản của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp, không hạn chế mức vốn chủ sở hữu doanh nghiệp.

thanp lap cong ty loai hinh 2

Công ty cổ phần

Vốn điều lệ của công ty cổ phần / doanh nghiệp được chia thành phần bình đẳng được gọi là cổ phiếu, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi phần vốn góp. Vào kinh doanh. Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của họ cho người khác, trừ trường hợp cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân ; số cổ đông tối thiểu là ba và không có giới hạn tối đa.

Công ty cổ phần có địa vị pháp lý từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Khi thành lập công ty cổ phần, họ có quyền phát hành chứng khoán cho công chúng theo luật chứng khoán. Công ty cổ phần phải có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị và giám đốc; đối với công ty cổ phần có trên 11 cổ đông, phải có ban giám sát.

=> khả năng nâng vốn của công ty cổ phần là rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu cho công chúng, đây là đặc điểm đặc biệt của công ty cổ phần. Cơ cấu vốn của công ty cổ phần rất linh hoạt, cho phép nhiều người đóng góp vốn cho công ty.

Công ty TNHH một thành viên

Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có quyền chuyển nhượng tất cả hoặc một phần vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng không được phát hành cổ phần.

Đây cũng là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, phù hợp với pháp luật Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp.

Chủ sở hữu công ty không trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn góp vào công ty bằng cách chuyển một phần hoặc toàn bộ vốn cho tổ chức, cá nhân khác. Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

=> Lợi lợi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

Công ty TNHH một thành viên

Loại hình doanh nghiệp này cũng khá phổ biến trong nước, khi có hai hoặc nhiều thành viên là doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phần vốn. Cam kết đóng góp cho doanh nghiệp. Thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân ; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi.

Công ty có tư cách pháp nhân từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần để huy động vốn. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên phải có ban giám sát. Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam ngày nay.

=> Số lượng thành viên của công ty không nhiều và các thành viên thường là người quen và tin tưởng lẫn nhau, vì vậy quản lý và quản lý công ty không quá phức tạp. Công ty chỉ chịu trách nhiệm cho hoạt động của công ty trong số vốn góp vào công ty, vì vậy nó đặt ra ít rủi ro cho những người góp vốn.

thanp lap cong ty loai hinh 3

Hợp tác xã

Có thể thu hút một số lượng lớn công nhân tham gia bởi vì một hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, hộ gia đình và pháp nhân gọi là hợp tác xã với nhu cầu hợp tác xã để thúc đẩy sức mạnh tập thể. Và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.
Việc quản lý hợp tác xã được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ và bình đẳng, vì vậy tất cả các thành viên hợp tác đều bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, bất kể vốn hay vốn nhỏ.
Không khuyến khích người dân có nhiều vốn, quản lý hợp tác xã là phức tạp do số lượng lớn các thành viên hợp tác.

Mọi chi tiết về thành lập công ty, các bạn có thể liên hệ với Luatvn.vn qua số hotlne/zalo: 076.338.7788.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788