Thành lập công ty kiểm toán

Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động của hợp danh kiểm toán:

thanh lap cty kiem toan

 • Đối tác kiểm toán được thành lập và hoạt động phải tuân thủ các quy định tại các điều 20 và 23 của nghị định số 105 / 2004 / nđ – cp và điều 1 nghị định số 133 / 2005 / nđ – cp;
 • Đối tác kiểm toán với thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Số thành viên hợp danh ít nhất là hai. Thành viên hợp danh phải là cá nhân.
 • Thành viên góp vốn có thể là tổ chức, cá nhân.
 • Các thành viên hợp danh chung phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và theo quy định tại điểm 2 phần iii thông tư 60 / 2006 / tt – btc.
 • Khi thành lập và trong quá trình hoạt động, đối tác kiểm toán phải có ít nhất 03 người giữ chứng chỉ kiểm toán, bao gồm một thành viên chung là tổng giám đốc và ít nhất một tổng giám đốc. ít nhất một đối tác chung khác.

Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên hợp danh:

 1. Có đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kiểm toán theo quy định của đạo đức ; trung thực, liêm chính, có ý thức tuân theo pháp luật;
 2. Đối với thành viên chung được bổ nhiệm làm giám đốc hoặc tổng công ty phải có giấy chứng nhận kiểm toán viên và phải làm việc trong ít nhất 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận. Kiểm toán viên, phải đóng góp ít nhất 10% vốn điều lệ ; không được đồng thời tham gia quản lý, điều hành hoặc ký hợp đồng lao động với tổ chức, cơ quan khác.
 3. Các thành viên hợp danh trực tiếp chịu trách nhiệm về các dịch vụ kiểm toán phải có chứng chỉ kiểm toán viên. Trường hợp công ty kiểm toán được đăng ký cung cấp dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và phải có chứng chỉ hành nghề là dịch vụ kế toán, dịch vụ định giá tài sản,. người trực tiếp chịu trách nhiệm theo pháp luật;
 4. Đã góp vốn cho công ty;
 5. Các thành viên hợp danh, người được yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định, phải trực tiếp làm việc tại công ty.

Thành viên hợp danh mới thừa nhận công ty phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên hợp danh theo quy định của pháp luật và theo quy định tại điểm 2 phần III thông tư số 60 / 2006 / tt – btc.

thanh lap cty kiem toan 1

Trường hợp thành viên hợp danh chết hoặc bị tòa án tuyên bố chết

 • Người thừa kế hoặc người thừa kế pháp luật có thể trở thành thành viên chung của công ty nếu có đủ tiêu chuẩn. , điều kiện đối với thành viên hợp danh theo quy định của pháp luật và quy định tại điểm 2 phần iii thông tư 60 / 2006 / tt – btc và được hội đồng thành viên phê duyệt.
 • Nếu tiêu chuẩn và điều kiện quy định đối với thành viên hợp danh không được đáp ứng thì có thể trở thành thành viên góp vốn hoặc yêu cầu công ty trả vốn góp theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân chết hoặc bị tòa án tuyên bố chết thì di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật là thành viên góp vốn của công ty.

Thành viên hợp danh bị trục xuất khỏi công ty

 • Sau khi được sự đồng ý của tất cả thành viên còn lại ; nếu thành viên đó vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp trong kế toán, kiểm toán, có giấy chứng nhận kiểm toán viên của bộ tài chính.

Trường hợp thành viên hợp danh không thể tiếp tục hành nghề do tuổi già hoặc vì lý do khác,

 • Người đó có thể cho phép người khác tiếp quản quyền và nghĩa vụ của mình nếu người này có đủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên hợp danh theo quy định của pháp luật và quy định tại điểm 2 phần iii thông tư.

Thành viên hợp danh có thể chuyển thành thành viên góp vốn

 • Thành viên hợp danh có thể chuyển thành thành viên góp vốn nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật trong thời gian là thành viên hợp danh.
 • Thành viên góp vốn là cá nhân có thể chuyển thành thành viên hợp danh nếu tự nguyện và đủ tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên hợp danh theo quy định của pháp luật và quy định tại điểm 2 phần iii thông tư số 60 / 2006 / tt – btc.

Điều lệ bổ nhiệm thành viên hợp danh của công ty

 • Điều lệ công ty  phải ghi rõ nguyên tắc bổ nhiệm thành viên hợp danh ký báo cáo kiểm toán thay mặt công ty là thành viên hợp danh do tổng giám đốc bổ nhiệm làm tổng giám đốc hoặc kiểm toán viên hành nghề được ủy quyền.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788