Mức thuế suất khi thành lập nhà máy sản xuất nhỏ

Bên tôi là một nhà sản xuất nhỏ, trước đây đã yêu cầu bên thuế cho một mã thuế và áp dụng thuế suất phẳng là 3, 5 triệu đồng / 1 quý, do thiếu điều kiện, chúng tôi chỉ thuê một nhà kho mà không có địa chỉ. Không có số nhà cụ thể. Nhưng bây giờ tôi có một người anh trai mua đất để xây dựng một nhà máy và kế hoạch hỏi chính phủ để hiến đất và nhà máy cho tôi, liệu thủ tục đó là gì? Và tôi muốn xin giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng không thành lập một doanh nghiệp hoặc công ty, tôi sẽ phải nộp thuế nào với thuế suất? Cám ơn anh.

Cơ sở pháp lý:

Thông tư số 92 / 2015 / tt – btc hướng dẫn thi hành thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân thường trú ; hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số thuế sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số thuế và nghị định số 12 / 2015 / nđ – cp.

Tư vấn luật sư:

 • Về việc hiến đất và nhà máy: anh trai bạn có thể hoàn toàn làm thủ tục cho việc hiến quyền sử dụng đất và các nhà máy cho bạn. Bạn và em trai cần phải có hợp đồng quyên góp được chứng thực hoặc xác thực. Cụ thể, khoản 3 điều 167 của luật đất đai 2013 quy định:
Thành lập công ty may mặc
Thành lập công ty may mặc

” 3. việc công chứng, chứng thực hợp đồng, tài liệu về việc thực hiện quyền sử dụng đất được thực hiện thành lập nhà máy sản xuất như sau:

 • Hợp đồng chuyển nhượng, hiến, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản. Tại điểm b của điều khoản này
 • Sau khi có hợp đồng hiến công chứng minh hoặc chứng thực, bạn tiến hành nộp đơn đăng ký thay đổi đất tại phòng đăng ký đất đai hợp pháp hóa quyền sử dụng đất của mình.
 • Về việc áp dụng giấy phép kinh doanh nhưng không thành lập công ty: điều dễ hiểu là bạn muốn đăng ký làm doanh nghiệp hộ gia đình. Thuế suất của hộ kinh doanh phụ thuộc vào doanh thu và mỗi ngành kinh doanh.

Vì bạn không chỉ định ngành nghề của mình là gì, bạn có thể tham khảo thuế suất quy định tại khoản 2 điều 2 thông tư 92 / 2015 / TT – BTC như sau:

 • Thuế suất tính trên doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực kinh doanh như sau:
 • Phân phối và cung ứng hàng hóa: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 1% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0, 5%.
 • Dịch vụ và xây dựng không bao gồm nguyên liệu: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ liên quan đến hàng hóa, xây dựng bao gồm nguyên liệu: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 3% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 1. 5%.
 • Các hoạt động kinh doanh khác: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 2% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 1%.”

Điều 2, điều 2 thông tư 92 / 2015 / TT – BTC cũng quy định cụ thể cách tính thuế và thuế GTGT theo phương pháp khoán như sau:

” 2. căn cứ thuế

 • Căn cứ thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu chịu thuế và thuế suất tính trên doanh thu.
 • Doanh thu chịu thuế
 • doanh thu phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế đối với trường hợp của toàn bộ số tiền bán hàng, phí xử lý, hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế.
 • Trường hợp đối tượng nộp thuế căn hộ sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế, doanh thu chịu thuế dựa trên doanh thu và doanh thu trên hóa đơn.

Trong trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu chịu thuế hoặc xác định không phù hợp với thực tế, cơ quan thuế có thẩm quyền xác định doanh thu chịu thuế căn cứ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế căn hộ. Thuế.

 • Thuế suất đối với doanh số
 • Thuế suất tính trên doanh thu bao gồm thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân đối với từng lĩnh vực kinh doanh như sau:
 • Phân phối và cung ứng hàng hóa: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 1% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 0, 5%.
 • Dịch vụ và xây dựng không bao gồm nguyên liệu: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 2%.
 • Sản xuất, vận tải, dịch vụ liên quan đến hàng hóa, xây dựng bao gồm nguyên liệu: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 3% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 1. 5%.
 • Các hoạt động kinh doanh khác: thuế suất thuế giá trị gia tăng là 2% ; thuế suất thuế thu nhập cá nhân là 1%.”
 • Phục vụ cung cấp dịch vụ là dịch vụ với hàng hóa, vì vậy khi doanh thu của ông ta hơn 100 triệu đồng / năm, ông phải nộp thuế theo tỷ lệ thuế GTGT của 3% và TNCN

Về khai thuế kinh doanh cá nhân, quy định tại điều 6 thông tư 92 / 2015 / TT – BTC như sau:

Cách phân bổ thuế GTGT
Cách phân bổ thuế GTGT

” điều 6. Khai thuế đối với cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán

Nguyên tắc khai thuế

 • Đối tượng nộp thuế căn cứ a) kê khai thuế một lần mỗi năm tại chi cục thuế nơi cá nhân có nơi kinh doanh và không phải hoàn thiện thuế.
 • Đối tượng nộp thuế căn cứ b) sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế ngoài kê khai doanh thu, cá nhân phải kê khai và nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn quý.
 • Cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân, doanh thu kinh doanh không thể xác định, cá nhân cho phép tổ chức khai thuế và nộp thuế theo phương pháp khoán. Tổ chức này chịu trách nhiệm kê khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức.

Kết quả thuế

 • Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 5 tháng 12 hàng năm, cơ quan thuế phân phối thuế lợi tức cho năm sau cho tất cả các cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán như sau:

 • Đối tượng nộp thuế căn cứ sẽ kê khai thuế đối với doanh thu khoán theo mẫu số 01 / CNKD đính kèm thông tư này.
 • Trường hợp đối tượng nộp thuế căn hộ sử dụng hóa đơn từ cơ quan thuế, cá nhân phải kê khai doanh thu theo báo cáo về việc sử dụng hóa đơn theo mẫu số 01 / BC – SDHD ngày 31 / 3 / 2014 của bộ tài chính.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh cho phép tổ chức kê khai, nộp thuế thay thế thì tổ chức khai thuế thay cho tờ khai số 01 / CNKD.

Thời hạn nộp thuế

 • Thời hạn nộp thuế nộp thuế đối với đối tượng nộp thuế căn hộ là ngày 15 tháng 12 năm trước năm thuế.
 • Trường hợp đối tượng nộp thuế căn hộ vừa mới bắt đầu kinh doanh hoặc thay đổi quy mô kinh doanh trong năm, thời hạn nộp hồ sơ thuế là ngày thứ mười kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, thay đổi phạm vi kinh doanh. Thay đổi quy mô công nghiệp và kinh doanh.
 • Trường hợp đối tượng nộp thuế phẳng sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế trên hóa đơn là ngày thứ ba của quý sau quý. Thuế.
  …..

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788