Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân và hai thành viên hoặc thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn mà thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Tổ chức, cá nhân ; số lượng thành viên từ 2 người trở lên và không vượt quá 50 người. Các thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp cho mức vốn góp vào công ty. Về cơ bản, hai loại công ty này giống nhau ngoại trừ những loại khác. Mỗi người được quyết định bởi số lượng thành viên.

Quý khách có thắc mắc, cần tư vấn hãylieen hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn

Thành lập công ty cổ phần thương mại.
Thành lập công ty cổ phần thương mại.

Với mục tiêu cung cấp hỗ trợ nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nhân muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty luật VN cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục thành lập công ty như sau:
Tư vấn về điều kiện pháp lý và quy định liên quan đến việc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, chính sách thuế liên quan khi thành lập công ty;
Văn bản soạn thảo cho thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn;
Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục thành lập công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Tư vấn miễn phí về tư cách đại diện pháp lý của công ty.
Tư vấn pháp luật về thuế, dịch vụ kế toán trong hoạt động kinh doanh;
Tra cứu tên và tên công ty tìm kiếm tự do;
Tư vấn cơ quan đăng ký công ty (note: theo quy định của pháp luật về nhà ở 2014, địa chỉ phòng đăng ký kinh doanh không thể là nhà chung cư và nhà chung cư do nhà chung cư sử dụng với khu vực kinh doanh;
Tư vấn về mức vốn của công ty phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty;
Ngành, nghề tư vấn phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và các điều kiện theo quy định của pháp luật;
Tư vấn thủ tục bắt buộc thực hiện sau khi thành lập công ty.

 Ưu điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Trách nhiệm hữu hạn đối với nợ và các nghĩa vụ tài chính khác đối với mức vốn góp.
Bởi vì số lượng thành viên không quá nhiều, một thành viên muốn chuyển vốn góp cho một thành viên không phải là thành viên khác, nếu các thành viên còn lại không đồng ý mua, tránh sự tham gia của các cá nhân chưa xác định.
Cơ cấu tổ chức đơn giản của một công ty hạn chế rất phù hợp với các startup, các công ty gia đình hoặc công ty có chuyên môn và kinh doanh cụ thể.
Không giống như công ty cổ phần, nếu một thành viên muốn chuyển vốn khi công ty chưa có lãi, thì chỉ phải nộp thuế thu nhập cá nhân để chuyển vốn mà không chịu thuế suất cố định để chuyển nhượng như một công ty. Chia sẻ.

Nhược điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Khả năng tăng vốn của công ty hạn chế thấp hơn so với công ty cổ phần vì nó chỉ được phép phát hành trái phiếu huy động vốn vay, nhưng không phát hành cổ phiếu và không tham gia vào thị trường chứng khoán.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân ; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các khoản nợ khác của công ty.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần.
Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký kinh doanh là tổng giá trị tài sản của chủ sở hữu để góp và ghi trong điều lệ công ty.
Chủ sở hữu phải đóng góp đầy đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký cơ sở kinh doanh trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chủ sở hữu công ty phải đăng ký điều lệ bằng giá trị vốn góp thực tế trong thời hạn 30 ngày. , từ ngày cuối cùng để góp đủ vốn hiến chương. Trong trường hợp này, chủ sở hữu có trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.
Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về tất cả tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, đối với thiệt hại do không góp vốn, không đóng góp đầy đủ hoặc không góp thời gian vào vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể giảm vốn trong các trường hợp sau đây

Một phần của vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu hoạt động liên tục trên 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và bảo đảm thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau ngày đăng ký kinh doanh. Đã được trả lại cho chủ sở hữu;
Vốn điều lệ không được chủ sở hữu trả đầy đủ và đúng hạn;
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng cách đầu tư bổ sung hoặc huy động vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.
Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng cách huy động thêm vốn góp của người khác thì công ty phải tổ chức quản lý một trong hai loại: công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần thương mại.
Thành lập công ty cổ phần thương mại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
Thành viên công ty có thể là tổ chức hoặc cá nhân ; số lượng thành viên tối thiểu là hai và tối đa không vượt quá năm mươi. Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phần để huy động vốn.
Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có trên 11 thành viên phải có ban giám sát.
Một cuộc họp hội đồng thành viên được tiến hành khi số lượng thành viên tham dự cuộc họp chủ sở hữu ít nhất là 65% vốn điều lệ, số lượng thành viên tham dự phiên họp ít nhất là 50% vốn điều lệ

Thủ tục thành lập công ty TNHH năm 2021

Bước 1: chuẩn bị tài liệu và nộp hồ sơ đề nghị thành lập công ty TNHH

Hồ sơ kinh doanh cần được chuẩn bị bao gồm:
Trong trường hợp bạn sử dụng dịch vụ của việt nam, bạn chỉ cần chuẩn bị bản sao i (cmtnd) hoặc hộ chiếu. Các tài liệu và công việc còn lại sẽ được tư vấn và thực hiện bởi công ty luật việt nam cho khách hàng.
Trong trường hợp bạn thực hiện thủ tục thiết lập một công ty giới hạn của mình, bạn sẽ cần các tài liệu sau:
Đơn xin đăng ký doanh nghiệp;
Quy định của doanh nghiệp;
Danh sách thành viên công ty, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;
Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn;
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh / giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với thành viên là tổ chức lập tổ chức là ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, quyết định ủy quyền của tổ chức đại diện cá nhân có thẩm quyền.
Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.
Các tài liệu khác trong trường hợp đặc biệt;
Giấy ủy quyền cho công ty Luật VN thực hiện các dịch vụ Thành lập công ty

Thời hạn hoàn thành thủ tục thành lập công ty hạn chế
Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm rà soát tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, văn bản thông báo phải được giao cho người thành lập doanh nghiệp. Thông báo phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệphttps://luatvn.vn/thanh-lap-cong-ty-uy-tin/

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh theo trình tự, thủ tục và nộp lệ phí theo quy định. Nội dung được công bố bao gồm nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và thông tin về ngành nghề kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn.
Lưu ý: nếu thông tin đăng ký doanh nghiệp tự tiết lộ, bạn cần thực hiện nó trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Theo quy định tại điều 26, nghị định 50 / 2016 / nđ – cp có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 7 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Nếu doanh nghiệp không tiết lộ thông tin đăng ký kinh doanh thì sẽ bị phạt từ 1. 000. 000 đồng đến 2. 000. 000 đồng và phải khắc phục hậu quả: buộc công bố thông tin đăng ký kinh doanh trên cổng thông tin quốc gia. Đăng ký kinh doanh.
Lưu ý: hiện nay, theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2021 có hiệu lực thi hành năm 2021
” doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu và không phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh.”

Quý khách có thắc mắc, cần tư vấn hãylieen hệ với Luật VN hotline/zalo: 0763387788 để được tư vấn

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788