Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Hướng dẫn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh. Bạn đang có ý định mở một trung tâm ngoại ngữ, bạn không biết các thủ tục hoặc tài liệu để chuẩn bị và thực hiện? Các điều khoản thành lập là gì? Hoặc đơn giản, bạn đã mở và không có tài liệu để vận hành một trung tâm giảng dạy tiếng Anh và ngoại ngữ. Để hỗ trợ bạn giải quyết các vấn đề của mình, Luatvn.vn xin hướng dẫn bạn làm thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh trong bài viết sau. Mời bạn theo dõi, xin cảm ơn!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

thanh lap trung tam ngoai ngu 2
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Căn cứ pháp lý khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh 

 • Luật giáo dục 2005.
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 • Thông tư 04/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Điều kiện Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP là Nghị định mới nhất có hiệu lực từ ngày 1/4/2017 quy định điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bao gồm:

Điều kiện về đề án thành lập trung tâm khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

 • Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Đề án thành lập Trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vị trí dự định, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; định hướng chiến lược để xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều kiện đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

 • Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ, tin học, đã làm việc trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp phép ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).
 • Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học là 5 năm.
 • Đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục, độ tuổi giám đốc trung tâm khi mới được bổ nhiệm không quá 65 tuổi.

Điều kiện đối với cán bộ nhân viên của trung tâm ngoại ngữ 

 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành đảm bảo trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỷ lệ trung bình không quá 25 học sinh/1 giáo viên/ca

Điều kiện đối với cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; văn phòng cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học được chiếu sáng tốt, với diện tích tối thiểu 1,5 m2/học sinh/ca
 • Có sách giáo khoa, tài liệu, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học và công nghệ.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy phép hoạt động giáo dục;
 2. Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền ban hành;
 3. Quy chế hoạt động giáo dục của trung tâm;
 4. Báo cáo thiết bị làm việc của văn phòng; phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, nhà ở hợp pháp; nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của trung tâm;
 5. Chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy;
 6. Danh sách cán bộ hành chính, giáo viên tham gia giảng dạy;
 7. Quy định về học phí, lệ phí;
 8. Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho sinh viên vào cuối khóa học.

Thủ tục xin giấy phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Bước 1:

 • Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký hoạt động trung tâm ngoại ngữ nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh.

Bước 2:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì thông báo bằng văn bản các nội dung cần sửa chữa, bổ sung cho trung tâm;

Bước 3:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định năng lực thực tế đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

Bước 4:

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 49 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. . Nếu chưa có quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì gửi văn bản thông báo đến trung tâm nêu rõ lý do.
thanh lap trung tam ngoai ngu 3
Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định trung tâm ngoại ngữ, tin học; trung tâm ngoại ngữ, tin học của các trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề xuất thành lập;
 2. Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng quyết định trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc hoạt động của mình.
 3. Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ, thông tin trực thuộc học tập.
Đối với hoạt động trung tâm ngoại ngữ trực thuộc doanh nghiệp, cơ quan cấp phép thường là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn cấp phép hoạt động của một trung tâm ngoại ngữ bán chuyên nghiệp chỉ là 1 năm và có thể được gia hạn nhiều lần.

Phí, lệ phí nhà nước thực hiện thủ tục khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Việc thực hiện thủ tục thành lập và cho phép hoạt động của trung tâm ngoại ngữ sẽ không phát sinh bất kỳ khoản phí/lệ phí nào theo quy định của pháp luật.
Lưu ý: Thẩm quyền thành lập và cho phép hoạt động trong trường hợp đặc biệt như sau:
 1. Thành lập trung tâm ngoại ngữ trong khuôn viên trường đại học sư phạm, cao đẳng: Thẩm quyền cấp phép khai trương và hoạt động thuộc về giám đốc trường đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng sư phạm.
 2. Thành lập trung tâm ngoại ngữ trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc: Thẩm quyền cho phép mở và hoạt động Hành động này thuộc về người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo trực thuộc

Công việc của Luatvn.vn khi được quý khách hàng ủy quyền Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh

Một trong những thế mạnh của Luatvn.vn là trong lĩnh vực cấp phép. Do đó, chúng tôi dễ dàng xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ càng sớm càng tốt. Bởi vì chúng tôi sở hữu một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm, am hiểu trong lĩnh vực này. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ không còn lo lắng về nghiên cứu pháp lý, soạn thảo tài liệu, làm việc với các cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ:
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Đánh giá tính hợp pháp của các tài liệu do khách hàng cung cấp; Tư vấn chỉnh sửa tài liệu nếu có lỗi.
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để cấp phép.
 • Đại diện ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ, sửa hồ sơ và nhận kết quả.
 • Tư vấn xây dựng nội quy của trung tâm, hợp đồng lao động mẫu.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hà Tĩnh. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788