Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

Trước hết, Luật Quốc Bảo, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng những lời chúc mừng và chúc thành công trong hoạt động kinh doanh. Ngày nay trong xu thế hội nhập với thế giới cùng với sự phát triển của sự đa dạng ngôn ngữ. Việc thành lập một trung tâm ngoại ngữ tại Việt Nam đang phát triển hơn bao giờ hết. Một ví dụ về sự bùng nổ này của các trung tâm ngoại ngữ là sự xuất hiện của hàng loạt trung tâm ngoại ngữ với các thương hiệu quốc tế đặt tại Việt Nam.

Để đáp ứng sự phát triển này, nhằm đảm bảo hành lang pháp lý, thủ tục hành chính, cũng như hoạt động theo đúng quy định của pháp luật – Luật Quốc Bảo cung cấp bài viết chi tiết về “Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang ” mời bạn theo dõi!

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luật Quốc Bảo qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí. Xin cảm ơn!

Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang
Thành lập trung tâm ngoại ngữ

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp 2014;
 • Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;
 • Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 • Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
 • Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 • Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Điều kiện khi đăng ký Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

Điều kiện làm giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau theo quy định của pháp luật:
 • Có nhân cách tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
 • Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Điều kiện đối với giáo viên trung tâm ngoại ngữ khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

 • Giáo viên của các trung tâm ngoại ngữ là những người phụ trách giảng dạy và hướng dẫn thực hành, bao gồm giáo viên thường trực và giáo viên hợp đồng; giáo viên có thể là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) hoặc người nước ngoài, đảm bảo mỗi lớp có một cán bộ hoặc giáo viên theo dõi và quản lý (Tối thiểu 3 giáo viên). máy tính bảng).

Giáo viên Việt Nam có đủ điều kiện để giảng dạy ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ sư phạm.
 • Giáo viên là người bản ngữ ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể) được dạy ngoại ngữ khi có đủ các điều kiện sau:
 • Có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp.

Giáo viên nước ngoài đủ điều kiện giảng dạy ngoại ngữ tại các trung tâm ngoại ngữ khi đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 • Có trình độ cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có trình độ cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp.

Điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ khi đăng ký Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

 • Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học viên cũng như các quy định của pháp luật để đảm bảo tốt nhất chất lượng đào tạo của trung tâm ngoại ngữ và học tập. thành viên của trung tâm.
 • Theo quy định hiện hành đến nay, Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa quy định rõ yêu cầu về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, tin học. Tuy nhiên, căn cứ theo tinh thần của Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT, hết hiệu lực ngày 10/10/2018, quy định về cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, khi xây dựng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ cũng như xây dựng, sắp xếp cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp có thể lấy đó làm cơ sở tham khảo.

Theo đó, cơ sở vật chất của trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; văn phòng cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học được chiếu sáng tốt, với diện tích tối thiểu 1,5 m2/học sinh/ca;
 • Có sách giáo khoa, tài liệu, trang thiết bị phục vụ dạy và học theo yêu cầu của chương trình đào tạo;
 • Có một khu vực cho nhân viên, giáo viên và học sinh nghỉ ngơi và nghỉ giữa giờ.

3. Trình tự, thủ tục Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

Bước 1:

 • Doanh nghiệp, cá nhân ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, xây dựng cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng hệ thống giáo viên tại trung tâm đáp ứng trình độ chuyên môn của cán bộ trung tâm ngoại ngữ;

Bước 2:

 • Doanh nghiệp, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang theo quy định của hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang mà Luật VN trình bày tại Mục 4. ;

Bước 3:

 • Doanh nghiệp, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ chuẩn bị ở bước 2 nêu trên cho cơ quan cấp phép. Tùy theo phân cấp bộ máy hành chính cấp phép trung tâm ngoại ngữ của từng địa phương căn cứ vào chức năng của cơ quan nhà nước, có những địa phương có cơ quan cấp phép khác nhau.
 • Thông thường, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang;

Bước 4:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang, cơ quan có thẩm quyền thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định vị trí thực tế của trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang. trụ sở trung tâm ngoại ngữ;

Bước 5:

 • Cơ quan có thẩm quyền căn cứ vào biên bản thẩm định thành lập quyết định cho phép thành lập/đề nghị sửa đổi, bổ sung cơ sở theo quy định/từ chối cấp giấy phép thành lập. trung tâm ngoại ngữ ở Hậu Giang.

Bước 6:

 • Doanh nghiệp, cá nhân đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ để được cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang;

4. Tài liệu Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang bao gồm các giấy tờ sau:
 1. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
 2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các nội dung: Tên trung tâm, vị trí trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của Trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến là giám đốc trung tâm;
 3. Quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ
 4. Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trung tâm là hoạt động của trung tâm là bảo đảm trật tự, an toàn xã hội;
 5. Quy chế hoạt động của trung tâm;
 6. Báo cáo trang thiết bị làm việc của văn phòng, phòng học, phòng thực hành, cơ sở đào tạo, phải bao gồm:
 7. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp, quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại nơi đặt trung tâm ngoại ngữ;
 8. Chương trình, sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy;
 9. Danh sách trích lục cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên kèm theo hợp đồng lao động, bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của từng cá nhân. Giáo viên nước ngoài phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật về giáo viên nước ngoài mà chúng tôi đã đề cập trong điều kiện giáo viên trung tâm ngoại ngữ;
 10. Sơ yếu lý lịch của người làm giám đốc trung tâm có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền; Bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn, chứng minh nhân dân; Giấy khám sức khỏe hợp lệ;
 11. Quy định về học phí, lệ phí;
 12. Giấy chứng nhận sẽ được cấp cho sinh viên vào cuối khóa học;

thanh lap trung tam ngoai ngu 5

5. Cơ quan cấp phép Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

 • Cơ quan cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh/thành phố nơi tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thành lập và điều hành trung tâm ngoại ngữ.

6. Tài liệu cần chuẩn bị trước khi đăng ký Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang

Khách hàng khi xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, ngoài các văn bản mà Luatvn.vn đề cập tại Mục 4, tùy theo cơ quan cấp phép, bạn cần bổ sung thêm một số tài liệu bổ sung để làm rõ nhân sự, trụ sở cũng như quá trình hoạt động của trung tâm ngoại ngữ. Các tài liệu này thường bao gồm những điều sau đây:

 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi đặt trụ sở chính là hoạt động của trung tâm là bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; (Luatvn.vn  hỗ trợ soạn thảo văn bản để khách hàng xác nhận khi sử dụng dịch vụ)

Hồ sơ giám đốc trung tâm ngoại ngữ khi Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang:

 • Bằng tốt nghiệp đại học cụ thể: Bằng tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ ít nhất bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương;
 • Xác nhận kinh nghiệm của Giám đốc Trung tâm trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp; (Thông thường, sơ yếu lý lịch nên được sử dụng với bản sao có chứng thực trong 6 tháng qua đến thời điểm xin giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ);
 • Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu của Trưởng trung tâm ngoại ngữ để chứng minh hộ gia đình.

 • Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trung tâm hoặc hợp đồng cho thuê vị trí trung tâm từ 5 năm trở lên (có xác thực);
 • Hồ sơ cá nhân của giáo viên trung tâm ngoại ngữ (bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, Văn bằng, chứng chỉ liên quan, sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương…);
 • Các thỏa thuận hợp tác và văn bản quy phạm pháp luật của cơ sở đào tạo nước ngoài được chứng nhận (nếu có).

Đến với Luật Quốc Bảo, chúng tôi sẽ giúp bạn có những giải pháp đầu tư hiệu quả và bền vững. Tất cả các thủ tục liên quan đến pháp lý đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ đầy đủ. Bạn có thể yên tâm dành thời gian cho các chiến lược phát triển cho dịch vụ kinh doanh của mình. Qua bài viết Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Hậu Giang trên, nếu bạn có câu hỏi vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076 338 7788. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788