Thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Sơn La

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ tại Sơn La,   do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tư vấn luật sư:

Theo điều 9 thông tư số 03 / 2011 / tt – bgddt quy định điều 9. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Sơn La 

1. Hồ sơ thành lập Trung tâm ngoại ngữ tại Sơn La,  bao gồm:

 • Đơn xin thành lập Trung tâm;
 • Lập kế hoạch thành lập Trung tâm bao gồm các nội dung sau:
 • Tên Trung tâm, loại Trung tâm, vị trí Trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập Trung tâm;
 • Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm;
 • Chương trình đào tạo, quy mô đào tạo;
 • Phương tiện của Trung tâm;
 • Cơ cấu tổ chức của Trung tâm, giám đốc, phó giám đốc, nhóm chuyên ngành;
 • Bản lý lịch của người dự kiến là Trung tâm.
 • Quy tắc dự thảo c) về tổ chức và hoạt động của Trung tâm.
Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần có những gì?
Muốn mở trung tâm ngoại ngữ cần có những gì?

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Theo quy định của pháp luật, tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Về cơ sở vật chất.

 • Số lượng phòng học tối thiểu của các phòng học là trung tâm làm giàu ngôn ngữ và làm giàu văn hóa là 7 lớp học và khu vực hành chính phòng đăng ký, phòng giám đốc, phòng giáo viên, phòng giáo viên.
 • Có bãi đỗ xe.
 • Được trang bị hệ thống bảo vệ cháy theo quy định.
 • Mỗi trung tâm được phép hoạt động tại 01 vị trí chính, có thể có thêm điểm nếu đủ điều kiện và được sở giáo dục và đào tạo cho phép.

2. Về đặt tên trung tâm:

 • Theo quy định của điều 5 về tổ chức và hoạt động của trung tâm tiếng nước ngoài và tin học.
 • Trường hợp thông tư số 03 / 2011 / tt – bkhđt ngày 28 tháng 01 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo, tên trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:
 • Tên trung tâm là tên trong tiếng việt và viết trên quyết định, giấy phép giảng dạy, niêm phong, biển hiệu và các tài liệu giao dịch khác.
 • Name. Ví dụ: trung tâm cho ngôn ngữ ngoại ngữ ​​ – tin học

3. Về trung tâm giám đốc:

 • Giám đốc có bằng đại học, đã làm việc và dạy ít nhất 5 năm, có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý tốt, nền tảng rõ ràng, lành mạnh và dưới 70 tuổi. Và có thường trú ở hà nội.
 • Để mở bất kỳ loại trung tâm nào, giám đốc trung tâm phải có bằng chuyên môn về loại đó hoặc đối tượng.
 • Thuật ngữ của giám đốc là 2 năm. Một người có thể được công nhận về tiêu đề giám đốc đối với nhiều cụm từ.
 • Giám đốc là người nước ngoài (separately specified) cho các đơn vị và tổ chức có giấy phép đầu tư của bộ kế hoạch và đầu tư.
 • Giám đốc công ty, doanh nghiệp…, có thể là giám đốc trung tâm tin học tiếng nước ngoài nếu họ đáp ứng các tiêu chí quy định.
Tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ
Tờ trình thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục:

 • Theo quy định tại điều 9 điều 13 của quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ và tin học
 • Phối hợp với thông tư số 03 / 2011 /TT – BKHĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo

Thủ tục:

 • Sở giáo dục và đào tạo có liên quan đến các Hồ sơ, hình thức của tất cả các loại ;
 • Hồ sơ thẩm định, xác minh nhà nước hiện hành của cơ sở vật chất nơi Trung tâm học ngoại ngữ được mở.
 • Tổ chức, đơn vị có giấy phép đầu tư từ bộ kế hoạch và đầu tư lập Hồ sơ theo mục a để đăng ký hoạt động với sở giáo dục và đào tạo.
 • Các chi nhánh ngoại ngữ và của các trường đại học hoạt động ngoài khuôn viên trường đại học phải báo cáo cho sở giáo dục và đào tạo.

Thời gian:

 • Bộ giáo dục và đào tạo sẽ xem xét Hồ sơ và quyết định thành lập Trung tâm bằng giấy phép giảng dạy.
 • Cuối kỳ được quy định, giấy phép sẽ được xem xét để gia hạn nếu đủ điều kiện.
 • Mỗi quý, bộ giáo dục và đào tạo xem xét việc mở Trung tâm một lần, có giấy phép đầu tư từ bộ kế hoạch và đầu tư – giấy phép giảng dạy có thời hạn 02 năm.
 • Điều kiện sẽ được đánh giá, đánh giá và đưa ra quyết định, một giấy phép giảng dạy cùng thời điểm.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788