Thủ tục thành lập chi nhanh đưa người lao động đi xuất khẩu 2020

Tại sao khi muốn đưa người lao động đi xuất khẩu lao động lại phải thành lập chi nhánh? Hiện nay nhu cầu của người lao động đi xuất khẩu lao động là rất lớn trên cả nước do đó việc mở ra một công ty hợp pháp, thực hiện đầy đủ thủ tục thành lập chi nhánh để đưa người lao động đi xuất khẩu là cần thiết.

Không phải công ty nào cũng đủ điều kiện được cấp Giấy phép xuất khẩu lao động, những công ty nhỏ muốn tham ra đưa người đi xuất khẩu lao động bắt buốc phải liên kết hợp tác với công ty có Giấy phép xuất khẩu lao đông lập chi nhánh tại khu vực địa bàn mình ở.

1. Thủ tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ:

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh, doanh nghiệp dịch vụ phải thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh về các nội dung: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử của chi nhánh; tên người đứng đầu chi nhánh, các nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài giao cho chi nhánh, nội dung ủy quyền cho chi nhánh.

Báo cáo phải kèm theo Quyết định của doanh nghiệp giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện một số nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bản sao Quyết định thành lập chi nhánh, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn bản ủy quyền cho chi nhánh thu tiền dịch vụ, tiền môi giới, tiền ký quỹ của người lao động (nếu có) và danh sách trích ngang người đứng đầu và cán bộ chi nhánh làm nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài gồm các nội dung: họ tên, năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao thực hiện tại chi nhánh.

2. Thông báo về việc thay đổi hoặc chấm dứt giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ:

Trong quá trình làm thủ tục thành lập chi nhánh về xuất khẩu lao động nếu có sự thay đổi về người đứng đầu chi nhánh, nội dung giao nhiệm vụ và nội dung ủy quyền cho chi nhánh, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh. Hoặc với tình trạng chấm dứt việc giao nhiệm vụ hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cho chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh về sự thay đổi và phương án giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan đến những thay đổi đó.

3. Chế độ báo cáo của chi nhánh:

Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chi nhánh tình hình thực hiện các nhiệm vụ được doanh nghiệp giao trước ngày 20 tháng 6 và 20 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

QÚY KHÁCH MUỐN THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐƯA NGƯỜI LAO ĐÔNG ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN Hotline/Zalo: 076 338 7788

thủ tục thành lập chi nhánh đưa người lao động xuất khẩu
thủ tục thành lập chi nhánh đưa người lao động xuất khẩu
Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788