Thủ tục thành lập công ty thẩm định giá

Công ty thẩm định giá là Công ty hoạt động theo pháp luật Doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về quy trình thành lập công ty thẩm định giá. 

1. LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY THẨM ĐỊNH GIÁ

Hồ sơ để thành lập công ty thẩm định giá bao gồm:

+) Giấy Đề nghị thành lập doanh nghiệp Thẩm định giá

+) Điều lệ Công ty Thẩm định giá

+) Danh sách Cổ đông, Thành viên chủ chốt của công ty

+) Chứng chỉ hành nghề thẩm định giá hợp lệ

+) CMND/Hộ chiếu hợp lệ của cổ đông/ thành viên góp vốn.

Sau 05 ngày tính từ thời điểm hồ sơ hợp lệ được nộp, việc thành lập doanh nghiệp Thẩm định giá ở Sở KH-ĐT sẽ được hoàn thành.Image result for công ty thẩm định giá

2. XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ TẠI BỘ TÀI CHÍNH

Hồ sơ xin Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải bao gồm:

+) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thâm định giá.

(Đơn phải được soạn đúng theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành)

+) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh, Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

+) Giấy hành nghề dịch vụ thẩm định giá của các thẩm định viên tại doanh nghiệp được doanh nghiệp xác nhận

+) Giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về thẩm định giá cho thẩm định viên (nếu có).

+) Biên lai nộp lệ phí hợp lệ

+) Bản sao chứng thực văn bản bổ nhiệm chức vụ đối với đại điện pháp luật của doanh nghiệp, văn bản ủy quyền trong lĩnh vực thẩm định giá (nếu có).

2. THỜI HẠN VÀ LỆ PHÍ CẤP (CẤP LẠI) GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

Trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ thẩm định giá hợp lệ được nộp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá sẽ được cấp cho doanh nghiệp.Image result for thẩm định giá

Lệ phí cho công việc này là 3.500.000 VND

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788