Thủ tục thành lập DNXH và ưu, nhược điểm của DNXH

Các doanh nghiệp xã hội hiện tại ở Việt Nam chủ yếu hoạt động với một mô hình phi lợi nhuận, nếu bạn đang tìm kiếm một công ty sản xuất lợi nhuận để phục vụ cho cộng đồng hoặc ” tối ưu hóa thuế “, thì đây là một lựa chọn hợp lý. Hiện nay, điều 10 Luật Doanh Nghiệp bổ sung vào năm 2014 và nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định một định nghĩa chính thức về doanh nghiệp xã hội với quyền và nghĩa vụ đầy đủ.

1. Doanh nghiệp xã hội là gì?

Doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhằm mục đích giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cho lợi ích của cộng đồng và sử dụng ít nhất là các mục tiêu xã hội và môi trường hàng năm.
Doanh nghiệp xã hội hoạt động theo một số hình thức như sau:
    + Các doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận như tổ chức, nhóm tình nguyện, hiệp hội, trung tâm cho người khuyết tật, người nhiễm HIV/AIDS.
    + Doanh nghiệp xã hội có lãi là mô hình kinh doanh, mặc dù có lợi nhuận, không được phân bổ về lợi nhuận hoặc các vấn đề tài chính, nhưng tập trung vào mục đích chia sẻ các dự án môi trường và xã hội. Và đối với cộng đồng. Phần lớn lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được sử dụng để tái đầu tư hoặc trợ cấp cho các hoạt động này.
    + Đối với doanh nghiệp xã hội không có lợi nhuận là doanh nghiệp do cá nhân hoặc tổ chức có sự kết hợp giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, thường hoạt động dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Lợi nhuận chủ yếu được sử dụng để tái đầu tư hoặc mở rộng phát triển xã hội.thành lập doanh nghiệp xã hội

2. lợi thế và nhược điểm

a. Ưu điểm

 • Bởi vì bản chất và mục tiêu của các doanh nghiệp xã hội là hoạt động phát triển xã hội, bảo vệ môi trường và các dự án cho cộng đồng, các doanh nghiệp này được huy động và tài trợ theo các hình thức khác nhau. Từ các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức khác ở việt nam và ở nước ngoài để bù đắp chi phí quản lý và hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chủ doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp xã hội có thể xem xét, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ việc cấp giấy phép, chứng chỉ, chứng chỉ phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Ngoài việc viện trợ quy định tại khoản 1 điều này, doanh nghiệp xã hội được nhận hỗ trợ tài chính, tài sản, kỹ thuật của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong nước và ngoài nước. Đăng ký hoạt động tại việt nam để đạt được mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.
 • Các doanh nghiệp xã hội được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, mỗi ngành công nghiệp, nghề nghiệp và lĩnh vực các doanh nghiệp xã hội có các chính sách ưu đãi khác nhau.

b. Nhược điểm

 • Ngoài các doanh nghiệp xã hội hoạt động lành mạnh, có các tổ chức và cá nhân lợi dụng sự ủy thác của người, nhà hảo tâm và tài trợ để kêu gọi tài trợ, cũng làm giảm uy tín của các doanh nghiệp xã hội. Xí nghiệp.
 • Các quy định pháp lý liên quan đến các doanh nghiệp xã hội vẫn còn quá ít và không nghiêm ngặt, vì vậy các doanh nghiệp muốn thành lập hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh này vẫn còn khá ngạc nhiên và lo lắng để vận hành một doanh nghiệp kết hợp các mục tiêu của doanh nghiệp xã hội và hoạt động kinh doanh.
 • Khả năng tiếp cận và huy động vốn đầu tư thương mại vẫn còn hạn chế bởi vì hầu hết các doanh nghiệp xã hội được thành lập từ các cá nhân có nhiệm vụ phục vụ xã hội, vì thế vốn đầu tư ban đầu chủ yếu là vốn góp của các doanh nghiệp xã hội. Quy mô nhỏ. Đặc biệt, không phải vì mục đích lợi nhuận, vì vậy nó không thu hút các nhà đầu tư thương mại.

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội.

Doanh nghiệp xã hội sẽ đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục và hồ sơ tương ứng cho từng loại hình doanh nghiệp quy định trong Luật Doanh Nghiệp.
Lưu ý: tên của doanh nghiệp xã hội được đặt theo quy định về tên công ty bình thường của Luật Doanh Nghiệp 2014 và cụm từ ” XÃ HỘI” có thể được bổ sung vào tên doanh nghiệp.thành lập doanh nghiệp xã hội

1. Thành phần của hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh mà bạn muốn đăng ký làm công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp xã hội cũng tương ứng với loại như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty có chữ ký đầy đủ của những người tham gia thành lập
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông của công ty là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc một cổ phần cổ phần
 • Quyền công tố viên đối với người nộp đơn không phải người đại diện theo pháp luật của việc nộp đơn
 • Bản sao thẻ căn cước hợp lệ hoặc CMND/CCCD lớn hơn 6 lần thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật và người được ủy quyền nộp hồ sơ.

Và các hồ sơ bổ sung sau:

 • Cam kết đạt được mục tiêu xã hội và môi trường.
 • Quyết định của doanh nghiệp phê duyệt nội dung cam kết đạt mục tiêu xã hội và môi trường
 • Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên có hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với công ty hợp danh, hợp danh.
 • Số bộ hồ sơ: 01 bộ

2. Nơi nộp và giải quyết hồ sơ

Người thành lập doanh nghiệp xã hội hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp xã hội theo trình tự, thủ tục tương ứng quy định tại Luật doanh nghiệp về đăng ký doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cập nhật thông tin Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường vào hồ sơ doanh nghiệp và công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

+ Trường hợp từ chối, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để doanh nghiệp biết.

 

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788