Các bước giải thể công ty

Giải thể công ty là chấm dứt hoàn toàn hoạt động của doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc. Đây là điều mà không ai muốn nhưng vẫn phải làm trong một số trường hợp, để đảm bảo lợi ích của chính họ và của các đối tượng khác. Do đó, việc giải thể doanh nghiệp phải tuân theo một số quy tắc nhất định. Hãy cùng tìm hiểu về Các bước giải thể công ty qua bài viết dưới đây. Đội ngũ luật sư uy tín của Luatvn.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về Các bước giải thể công ty.

Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Mục lục

Điều kiện giải thể công ty và các trường hợp giải thể công ty

Giải thể công ty
Giải thể công ty
Các trường hợp giải thể doanh nghiệp về cơ bản được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 và tiếp tục được kế thừa trong Luật Doanh nghiệp 2020. Trong đó, có các trường hợp giải thể doanh nghiệp sau đây:

Trường hợp 1: Giải thể công ty theo quyết định của chủ sở hữu công ty

 • Đầu tiên, doanh nghiệp có thể bị giải thể theo quyết định tự nguyện của chủ doanh nghiệp. Đây là quyền tự do kinh doanh của chủ doanh nghiệp, có thể quyết định các vấn đề của công ty, bao gồm cả quyết định giải thể. Vì nhiều lý do khác nhau, chủ doanh nghiệp có thể quyết định giải thể doanh nghiệp để thu hồi vốn hoặc chuyển sang mô hình kinh doanh khác với các lĩnh vực và ngành nghề mới. Đây là một quyết định hoàn toàn tự nguyện và chủ động của chủ doanh nghiệp.

Trường hợp 2: Giải thể khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn

 • Nếu trong Điều lệ công ty có quy định về thời hạn hoạt động, khi hết thời hạn này, các thành viên của công ty không gia hạn hoạt động thì công ty sẽ bị yêu cầu giải thể. Quy định về thời hạn hoạt động của doanh nghiệp có thể do thành viên sáng lập và cổ đông đồng ý hoặc phụ thuộc vào sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp 3: Giải thể khi công ty không còn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong thời gian 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

 • Có đủ số lượng thành viên tối thiểu là một trong những điều kiện bắt buộc để công ty thành lập và hoạt động. Luật quy định số lượng thành viên tối thiểu cho mỗi mô hình công ty khác nhau. Do đó, nếu trong khoảng thời gian 6 tháng liên tiếp, công ty không đăng ký thêm thành viên để đáp ứng số lượng tối thiểu hoặc không chuyển đổi sang mô hình kinh doanh khác phù hợp với số lượng thành viên hiện tại thì Công ty phải tiến hành thủ tục giải thể.

Trường hợp 4: Giải thể khi công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Để thành lập doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đây là sự công nhận pháp lý, và là cơ sở để công ty tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, nếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị thu hồi, điều đó cũng có nghĩa là công ty không còn được công nhận về địa vị pháp lý và buộc phải giải thể công ty. Trong trường hợp này, doanh nghiệp phải chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Nói tóm lại, một doanh nghiệp có thể tự nguyện giải thể hoặc buộc giải thể trong một số trường hợp. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đảm bảo thanh toán tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không phải trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Các bước giải thể công ty

Tự nguyện giải thể doanh nghiệp

Bước 1: Phê chuẩn quyết định giải thể công ty

 • Việc tự nguyện giải thể phải được các thành viên của công ty thoả thuận về các vấn đề liên quan đến lý do giải thể; thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và trả nợ; phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động và thành lập đoàn thanh lý tài sản (nếu cần).
 • Trong đó, đối với doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của chủ doanh nghiệp; đối với công ty hợp danh là quyết định của Hội đồng thành viên; đối với công ty TNHH là quyết định của Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty; đối với công ty cổ phần là quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Đối với mô hình có từ hai chủ sở hữu trở lên, phải tổ chức họp thành viên và biên bản cuộc họp phê chuẩn quyết định giải thể công ty.

Bước 2: Công bố công khai quyết định giải thể

 • Sau khi công ty đã thông qua và thống nhất quyết định giải thể phải thông báo cho người dân có quyền lợi, lợi ích liên quan về quyết định giải thể.
 • Để đảm bảo đủ điều kiện giải thể theo quy định của pháp luật, nếu còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì công ty phải kèm theo quyết định giải thể với phương án xử lý nợ cho chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ. Liên quan đến.

Bước 3: Thanh lý tài sản và trả nợ của công ty

Chủ sở hữu công ty phải trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Công ty thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết trong khuôn khổ pháp lý;
 • Nợ thuế;
 • Các khoản nợ khác.

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ giải thể cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thanh toán toàn bộ các khoản nợ của doanh nghiệp. Hồ sơ giải thể bao gồm:
 • Thông báo giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp
 • Biên bản họp giải thể doanh nghiệp (đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh)
 • Báo cáo của doanh nghiệp liên quan đến thanh lý tài sản; danh sách chủ nợ và số tiền nợ đã trả
 • Xác nhận đóng tài khoản ngân hàng
 • Xác nhận đóng mã số thuế
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Thông báo hủy mẫu niêm phong

Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh

 • Sau khi nhận được hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm gửi thông tin liên quan đến việc doanh nghiệp tự nguyện giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin, cơ quan thuế phải gửi ý kiến về việc giải thể công ty cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải cập nhật tư cách pháp nhân của doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ giải thể.
 • Trường hợp doanh nghiệp không nộp hồ sơ, doanh nghiệp sẽ tự động giải thể, sau 180 ngày kể từ ngày thông báo giải thể doanh nghiệp mà không nhận được văn bản phản đối của các bên liên quan, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp bắt buộc giải thể theo quy định của pháp luật

Hạch toán kế toán giải thể công ty
Hạch toán kế toán giải thể công ty

Bước 1: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, đồng thời ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có lý do thu hồi). hoặc quyết định giải thể của Tòa án đã có hiệu lực.
 • Kèm theo thông báo, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án phải được niêm yết công khai và gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 2: Doanh nghiệp triệu tập họp để ra quyết định giải thể

 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định yêu cầu giải thể cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp phải triệu tập họp để thống nhất quyết định giải thể.
 • Sau đó, doanh nghiệp phải gửi quyết định giải thể và bản sao quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động. Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện để đáp ứng các điều kiện giải thể thì phải kèm theo quyết định giải thể kèm theo phương án giải quyết cho chủ nợ, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty. Đồng thời xuất bản báo trong ít nhất ba vấn đề liên tiếp nếu pháp luật yêu cầu

Bước 3: Thanh lý tài sản và trả nợ của công ty

Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan có thẩm quyền

Bước 5: Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh

Trình tự, phương pháp thực hiện ở các bước 3, 4, 5 trong thủ tục giải thể bắt buộc tương tự như trong trường hợp tự nguyện giải thể.

Dịch vụ giải thể công ty tại Luatvn.vn

Tư vấn các vấn đề pháp lý có liên quan đến thủ tục khuyết toán thuế, thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

 • Thực hiện đăng thông báo giải thể công ty. (đăng 3 số báo điện tử hoặc báo viết)
 • Thực hiện thủ tục xin xác nhận đóng tài khoản ngân hàng của công ty.
 • Hướng dẫn Quý khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý cho việc giải thể công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ, giao dịch với cơ quan thuế xinđóng mã số thuế cho công ty.
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
 • Tư vấn các thức chuyển nhượng nếu doanh nghiệp muốn chuyển nhượng không thực hiện thủ tục giải thể công ty.

Hy vọng bài viết trên đã đưa ra những thông tin cơ bản và chung chung về các trường hợp giải thể, cũng như các thủ tục giải thể mà doanh nghiệp cần thực hiện.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Các bước giải thể công ty cho nhu cầu của quý khách theo từng bước và từng phân loại cụ thể. Mong có thể đáp ứng được nhu cầu của quý khách. Nếu quý khách hàng có câu hỏi vui lòng liên hệ với Luatvn.vn qua số hotline/zalo: 076 338 7788.  Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc cho quý khách miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788