Dịch vụ tư vấn du học 100% vốn nước ngoài

Luật Đầu tư 2020 công nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trên thực tế, đây là quy định mở cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kinh doanh dịch vụ này, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng các điều kiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật và phải xin cấp chứng chỉ kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo.  Sau đây, công ty Luật VN sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục xin giấy phép tư vấn du học theo quy định mới nhất như sau:

e5204acd8dd9798720c8

Cơ sở pháp lý :

 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập;
 • Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đi du học.

Điều kiện đầu tư: 

Các dự án nước ngoài muốn hoạt động tại Việt Nam cần xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Để được cấp văn bản này, nhà đầu tư cần đăng ký với UBND tỉnh.

Giấy tờ pháp lý :

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đối với nhà đầu tư tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc văn bản tương đương khác xác nhận tư cách pháp nhân;
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và kế hoạch huy động vốn, địa điểm, thời gian và tiến độ đầu tư, nhu cầu lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động và hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Bản sao của một trong các tài liệu sau:
 • Báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong 2 năm gần nhất;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính cho các tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Tài liệu giải thích năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì bản sao hợp đồng thuê địa điểm hoặc văn bản khác xác nhận chủ đầu tư có quyền sử dụng mặt bằng để thực hiện. dự án đầu tư hiện tại;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ bao gồm các nội dung sau: tên công nghệ, nguồn gốc công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; Thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ chính đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao.

Quy trình thủ tục xin giấy phép tư vấn du học. 

Bước 1; Đăng ký chủ trương đầu tư với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 2: Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đăng ký đầu tư trong thời hạn 5 – 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định chủ trương đầu tư.

Bước 3: Thành lập doanh nghiệp:

Hồ sơ bao gồm:
 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao của các tài liệu sau:
 • Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác của tổ chức và giấy ủy quyền; Chứng minh nhân dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên tổ chức;
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.
Trước khi xin giấy phép du học, doanh nghiệp cần đăng ký thành lập công ty, trong đó yêu cầu các ngành nghề kinh doanh sau: 8650- Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Dịch vụ tư vấn du học.
Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, chỉ có 6-8 ngày doanh nghiệp có thể hoàn tất mọi thủ tục.

Bước 4: Chủ đầu tư làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

giay phep hoat dong tu van du hoc
Ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại Mục 144 Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020.

Căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP và Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP như sau:

Điều kiện thành lập:

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:
 • Được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có văn phòng, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các vụ án rủi ro; có số tiền gửi tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại một ngân hàng thương mại;
 • Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ và có chứng chỉ đào tạo chuyên môn về tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);
 • Kế hoạch hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với các nội dung chính bao gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở hạ tầng; năng lực tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học; bằng chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, biện pháp tổ chức thực hiện; kế hoạch, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; kế hoạch giải quyết các vấn đề rủi ro;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
 • Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 • Danh sách ngắn các nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chính sau: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí việc làm sẽ phụ trách tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 • Bản sao giấy chứng nhận tham gia khóa đào tạo tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.
Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 phụ lục đã ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư nước ngoài nói chung. Đầu tư vào lĩnh vực giáo dục nói riêng, vui lòng liên hệ với bộ phận pháp lý của Công ty Luật VN.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788