Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Việc thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải tuân thủ các quy định và điều kiện sau:

 1. Đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đội ngũ giáo viên và chương trình giảng dạy được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 2. Phải đăng ký và được cấp phép hoạt động từ các cơ quan chức năng như Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc các cơ quan quản lý giáo dục địa phương.
 3. Có giấy tờ, tài liệu hợp lệ và đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 4. Có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng về chất lượng giảng dạy và dịch vụ.
 5. Tuân thủ các quy định về an toàn, an ninh và môi trường.

Ngoài ra, trung tâm ngoại ngữ còn cần đáp ứng các yêu cầu về quy mô, hình thức tổ chức, cách thức quản lý và tài chính để đảm bảo hoạt động hiệu quả và bền vững.

Căn cứ pháp lý để thành lập Trung tâm ngoại ngữ bao gồm các văn bản sau: 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.

Cơ sở vật chất

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và mạng lưới các cơ sở giáo dục đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Điều kiện này đòi hỏi người sáng lập trung tâm ngoại ngữ phải làm thủ tục xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã rằng hoạt động dạy ngoại ngữ trên địa bàn phù hợp với quy hoạch giáo dục địa phương.

Đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và đáp ứng yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, có đủ phòng học và các phòng chức năng phù hợp, với diện tích tối thiểu 1,5m2/học sinh/ca.

Tên trung tâm ngoại ngữ.

Tên của trung tâm ngôn ngữ được đặt theo nguyên tắc: Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng. Trong đó tên gọi riêng không được giống với tên gọi của trung tâm ngoại ngữ đã được thành lập trước đây, không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, mỹ thuật của dân tộc Việt Nam.

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Giám đốc phải đáp ứng các điều kiện sau đây: có nhân cách tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác nhưng có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và kinh nghiệm về năng lực quản lý.

Giáo viên giảng dạy lý thuyết và thực hành phải bảo đảm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đối với giáo viên là Người Việt Nam, cần đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; Đối với giáo viên là người bản ngữ ( đối với từng ngoại ngữ cụ thể); có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Đối với giáo viên là người nước ngoài, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Hoặc có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 • Kế toán, Thủ quỹ cần có bằng cấp phù hợp với vị trí công việc. 

>>Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ<<

Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thành lập trung tâm ngoại ngữ.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền ra quyết định cho phép hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ do tổ chức, cá nhân đề xuất thành lập; trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học của các bộ, ban, ngành, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp có trụ sở chính đặt tại địa phương.

Ngoài ra, đối với một trung tâm ngoại ngữ hoạt động trong khuôn viên của một trường đại học, học viện hoặc cao đẳng, giám đốc của trường đại học hoặc học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng có thẩm quyền quyết định cho phép hoạt động giáo dục của các trung tâm này.

Cần làm thủ tục gì khi thành lập trung tâm ngoại ngữ?

Bước 1: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ. 

Ở bước thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ này thẩm quyền thuộc các cá nhân sau:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;
 • Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;
 • Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

Hồ sơ chuẩn bị nộp xin quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ: 

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trình tự thực hiện:

 • Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

 

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?
Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ là gì?

Bước 2:

Tại bước 2 này chúng ta mới bắt đầu xin cấp phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm ngoại ngữ. Bước 1 là bước đệm tiền đề cho bước 2. Theo đó tại bước 2 này cần phải hội tụ đủ các điều kiện sau: 

 • Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền đã được cấp phép ở Bước 1.
 • Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.
 • Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.
 • Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục.

Thẩm quyền cấp phép giai đoạn này thuộc về các cá nhân sau: 

 • Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;
 • Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

Hồ sơ chuẩn bị để cấp phép hoạt động giáo dục gồm: 

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;
 •  Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

Trình tự thực hiện:

 • Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến Sở giáo dục và Đào Tạo;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định  tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;
 •  Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ tư vấn của chúng tôi về các quy định về thành lập các trung tâm ngoại ngữ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến mở trung tâm ngoại ngữ hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline/zalo: 076 338 7788. Hoặc Email: luatvn.vn02@gmail.com để được tư vấn chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788