Đối tượng khai thuế GTGT theo tháng, theo quý

Thuế giá trị gia tăng thường được khai theo tháng, trừ các trường hợp khai theo quý hoặc năm. Dưới đây là các đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Cơ sở pháp luật:

 • Điều 15 của Circular 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014;
 • Điều 9 của Nghị định 126/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020;
 • Điểm b, Khoản 2, Điều 11 của Circular 156/2013/TT-BTC ngày 6 tháng 11 năm 2013.

1. Đối tượng kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý gồm:

+ Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

+ Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Sau khi sản xuất, kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

Hướng dẫn xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý
+ Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là tổng doanh thu trên các Tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

+ Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

Đối tượng khai thuế GTGT
Đối tượng khai thuế GTGT

Thời kỳ khai thuế theo quý:

 • Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 03 năm.
 • Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
 • Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 50 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng

2. Các đối tượng khai thuế GTGT theo tháng

Theo điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp khai thuế giá trị gia tăng theo quý, theo từng lần phát sinh, cụ thể:

 • Khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo từng lần phát sinh đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.
 • Khai thuế giá trị gia tăng theo từng lần phát sinh đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

Vì vậy đối với các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa có tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước đó lớn hơn 50 tỷ đồng thì sẽ thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng theo từng tháng.

Trên đây là những quy định về đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý. Kế toán các doanh nghiệp cần lưu ý để tránh những sai sót trong quá trình thực hiện kê khai. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

3. Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT:

 • Trong trường hợp người nộp thuế muốn chuyển từ khai báo thuế GTGT theo quý sang hàng tháng:

Người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai báo thuế GTGT theo quý và muốn chuyển sang khai báo thuế hàng tháng nên gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT kèm theo Circular 151/2014/TT-BTC) đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp không muộn hơn thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm mà khai báo thuế GTGT hàng tháng bắt đầu.

 • Trong trường hợp người nộp thuế muốn chuyển từ khai báo thuế GTGT hàng tháng sang quý (áp dụng từ ngày 5 tháng 12 năm 2020):

Người nộp thuế đang khai báo thuế hàng tháng, nếu đủ điều kiện để chuyển sang khai báo thuế theo quý và chọn lựa chuyển sang khai báo thuế theo quý, nên gửi đơn yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 126/2020/ND-CP yêu cầu thay đổi kỳ thuế đến cơ quan quản lý thuế trực tiếp không muộn hơn ngày 31 tháng 1 của năm mà kỳ khai báo thuế theo quý bắt đầu. Nếu sau thời hạn này người nộp thuế không gửi văn bản đến cơ quan thuế, họ phải tiếp tục thanh toán thuế và tiếp tục khai báo thuế hàng tháng ổn định suốt cả năm dương lịch.

Chú ý: Người nộp thuế chịu trách nhiệm tự xác định xem họ có đủ điều kiện để khai báo thuế hàng tháng hay thuế quý theo quy định.

4. Xác định phương pháp kê khai thuế GTGT

Hiện nay, theo quy định, có 2 phương pháp tính Thuế Giá trị gia tăng (VAT) bao gồm phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp. Vậy doanh nghiệp làm thế nào để xác định phương pháp thuế nào áp dụng cho đơn vị của họ?

Hãy theo dõi hướng dẫn để khai báo VAT trực tuyến hàng quý trong năm 2023:

Đối tượng khai báo VAT theo phương pháp khấu trừ

Theo quy định tại Điều 12 của Thông tư 219/2013/TT-BTC, phương pháp khấu trừ áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện đầy đủ kế toán, hóa đơn và chứng từ theo quy định, bao gồm:

 • Các doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hàng năm từ 1 tỷ VND trở lên, trừ các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chịu thuế theo phương pháp trực tiếp.
 • Các cơ sở kinh doanh tự nguyện đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ, trừ các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh chịu thuế theo phương pháp trực tiếp.

Đối tượng khai báo VAT sử dụng phương pháp trực tiếp chủ yếu áp dụng cho các cơ sở kinh doanh mua bán và chế biến vàng, bạc, ngọc, lưu huỳnh.

Ngoài ra, còn một số đối tượng khác như:

 • Hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh;
 • Các doanh nghiệp và hợp tác xã kinh doanh có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dưới 1 tỷ VND hàng năm, trừ trường hợp đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ;
 • Các doanh nghiệp và hợp tác xã mới thành lập, trừ khi đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ tự nguyện;
 • Tổ chức kinh doanh và cá nhân nước ngoài không có cơ sở cố định tại Việt Nam nhưng có thu nhập tại Việt Nam nhưng chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn và chứng từ theo quy định;
 • Các tổ chức kinh tế khác, trừ khi đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

5. Thời hạn nộp thuế tờ khai thuế GTGT

Theo quy định của Điều 44 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 về hạn chót nộp bảng kê khai thuế GTGT như sau:

Hạn chót nộp bảng kê khai thuế GTGT hàng tháng: không muộn hơn ngày 20 của tháng tiếp theo sau kỳ nợ thuế đối với việc khai thuế và thanh toán hàng tháng.

Hạn chót nộp bảng kê khai thuế GTGT hàng quý: không muộn hơn ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của quý ngay sau quý nợ thuế đối với việc khai thuế và thanh toán hàng quý.

Do đó, đối với các doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý 3 năm 2023, hạn cuối cùng để nộp tài liệu khai thuế là ngày 31 tháng 10 năm 2023.

6. Sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp thuế điện tử nhanh chóng, đúng theo quy định

Việc sử dụng chữ ký số mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan thuế. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đã chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử để thực hiện các thủ tục nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Do đó, việc sử dụng chữ ký số để khai báo thuế GTGT đang ngày càng trở nên phổ biến.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788