Bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý thuế mới nhất

Hiện cả nước có khoảng 520.000 doanh nghiệp siêu nhỏ, những doanh nghiệp này có bộ máy kế toán rất đơn giản. Vì vậy, họ có nhu cầu ký hợp đồng với các đại lý thuế để thay mình thực hiện nghĩa vụ thuế như khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục hành chính thuế khác. Có thể thấy thị trường cho dịch vụ đại lý thuế là rất rộng, việc sử dụng đại lý thuế tạo điều kiện thuận lợi, và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Đồng thời hiệu quả quản lý thuế cao hơn, minh bạch, rõ ràng hơn.

Sau đây Luatvn.vn xin cung cấp thông tin cần thiết khi doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý thuế, cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý:

 • Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, được sửa đổi bổ sung bằng Thông tư số 51/2017/TT-BTC

Điều kiện ngành nghề đại lý thuế

 • Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế
 • Có ít nhất 02 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Như vậy, doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh đại lý thuế cần thực hiện theo 02 bước:

Bước 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý thuế vào nôi dung đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Mã ngành đăng ký:

Tên ngành nghề kinh doanhMã ngành
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuếChi tiết: kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế6920

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
 • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên;
 • Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
 • Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, Hợp đồng dịch vụ với tổ chức được uỷ quyền nộp hồ sơ (Trường hợp người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ thì không cần uỷ quyền nộp hồ sơ).

Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết:  Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo về tính hợp lệ hoặc yêu cầu sửa đổi/bổ sung hồ sơ.

Kinh doanh đại lý thuế
Kinh doanh đại lý thuế

Bước 2: Đăng ký đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hồ sơ chuẩn bị:

 • Văn bản đề nghị xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế;
 • Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có xác nhận của đại lý thuế);
 • Bản chụp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế của các nhân viên đại lý thuế (có xác nhận của đại lý thuế).

Cơ quan tiếp nhận: Cục Thuế nơi đại lý thuế đóng trụ sở chính

Thời hạn xử lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cục Thuế kiểm tra đối chiếu thông tin đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Cục Thuế cấp “Xác nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý thuế” (theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC) đối với doanh nghiệp đủ điều kiện; trường hợp không đủ điều kiện thì Cục Thuế có văn bản trả lời doanh nghiệp.

Trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày ký “Xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế” cho đại lý thuế, Cục Thuế đăng tải công khai danh sách đại lý thuế đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế và gửi thông tin qua mạng giao dịch nội bộ ngành thuế cho Tổng cục Thuế để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Công việc cụ thể của đại lý thuế là gì?

 • Thiêt lập hồ sơ khai thuế ban đầu sau khi quý khách tiến hành thành lập doanh nghiệp.
 • Lập hồ sơ khai thuế GTGT, Thu nhập cá nhân, Thu nhập doanh nghiệp tháng, quý, năm.
 • Lập hồ sơ (báo cáo) quyết toán thuế.
 • Lập hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, xin ưu đãi thuế.
 • Soát xét về thuế.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan thuế.
 • Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế.
 • Liệt kê và quản lý rủi ro về thuế.
 • Tư vấn các vấn đề về thuế cho khách hàng, những loại thuế doanh nghiệp phải nộp
 • Dịch vụ khai thuế và nộp thuế thay cho doanh nghiệp.

Công ty Luatvn.vn trân trọng gửi tới Qúy khách hàng Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý thuế như sau:

Tư vấn điều kiện, các tài liệu cần chuẩn bị cụ thể theo yêu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh của khách hàng;

Soạn thảo hồ sơ pháp lý liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh theo thông tin khách hàng cung cấp và theo đúng với quy định của pháp luật;

Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan về các vấn đề liên quan đến nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh của khách hàng;

Đại diện doanh nghiệp xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788