Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Khi thay đổi địa chỉ của công ty, vị trí trụ sở chính ở cùng quận, nhu cầu kinh doanh phải hoàn thành thủ tục và gửi thông báo cho cơ quan của các thay đổi này. Bài viết sau đây sẽ giải thích chi tiết về thủ tục để chuyển vị trí kinh doanh của bạn trong cùng một quận cho bạn. 
Để thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty, thay đổi địa điểm kinh doanh ở cùng quận, doanh nghiệp phải lập hồ sơ và gửi cho cục kế hoạch và đầu tư.
Dưới đây là dãy các bước để hoàn tất ứng dụng và thay đổi địa chỉ của công ty trong cùng một quận.

Tài liệu và thủ tục thay đổi địa chỉ công ty của cùng cấp trên cục KH&ĐT

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty trong cùng một huyện đối với từng loại công ty bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, cụ thể là thông báo thay đổi địa chỉ công ty tại phụ lục quận ii. 1.
  • Quyền lực của luật sư – cần trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty.
    Bản sao chứng từ cá nhân của người nộp đơn.

Bên cạnh đó: 

  • Đối với công ty TNHH một thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, quyết định của chủ sở hữu phải thay đổi trụ sở chính của công ty trong cùng một quận. 
  • Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty là yêu cầu và biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ công ty. 
  • Đối với công ty cổ phần, một quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty là yêu cầu và biên bản họp hội đồng quản trị về việc thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận.thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thời gian xử lý thay đổi địa chỉ trong nước 

Sau khi có tất cả tài liệu, doanh nghiệp nộp trực tiếp cho cục kế hoạch và đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ tại cục kế hoạch và đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép kinh doanh công nhận địa chỉ công ty mới. 

Bên trên là thông tin cần thiết về thủ tục, tài liệu để thay đổi địa chỉ công ty, địa điểm kinh doanh cùng quận. Nếu doanh nghiệp của bạn cần thay đổi địa chỉ của nó thành một quận khác, vui lòng tham khảo Thủ tục thay đổi địa chỉ của Công Ty khác quận

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788