Sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện

Chi nhánh và văn phòng đại diện có nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, Chúng vẫn có những khác biệt về chức năng, thuế, hình thức hạch toán… Vì vậy nên dựa trên cơ sở nào để chọn loại thích hợp và chúng khác nhau ra sao? Bài viết này sẽ trả lời chính xác và hoàn toàn đầy đủ cho bạn.

Khái niệm chi nhánh Công Ty

 • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh nghiệp: ” một chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng kể cả chức năng người đại diện theo uỷ quyền. Ngành nghề kinh doanh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Đó là một chi nhánh Công Ty có thể thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra doanh thu của riêng mình, nhưng nó phải dựa trên ngành công nghiệp của doanh nghiệp.

Khái niệm văn phòng đại diện

Theo Khoản 2 Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014: ” văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”

Có nghĩa là văn phòng đại diện không được phép thực hiện các hoạt động tạo lợi nhuận và doanh thu. Các hoạt động được phép như: truyền thông, đẩy nhanh tiến độ dự án…
Ví dụ: doanh nghiệp A sản xuất và giao dịch sản phẩm B, thì:
+ Văn phòng đại diện của doanh nghiệp A không được sản xuất và thương mại sản phẩm y tế;
+ Chỉ thực hiện các hoạt động không có lãi như được ủy quyền bởi doanh nghiệp A hoặc người đứng đầu doanh nghiệp A

Sự tương đồng giữa chi nhánh của Công Ty và văn phòng đại diện

 • Chi nhánh Công Ty và văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014, hoạt động theo ủy quyền và nhân danh doanh nghiệp, Công Ty mẹ hoặc người đứng đầu tổ chức.
 • Cả hai đều áp dụng nguyên tắc đặt tên theo quy định tại điều 41 luật doanh nghiệp 2014.
 • Chi nhánh Công Ty và văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, con dấu, giấy phép kinh doanh.
 • Có mã số thuế riêng với 13 số. Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục đăng ký khai thác, khai thác thông tin và gửi đến phòng đăng ký kinh doanh Tỉnh, Thành Phố nơi có chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Các chi nhánh của Công Ty và văn phòng đại diện có thể được thành lập tại nhà và nước ngoài và có thể có nhiều chi nhánh và văn phòng đại diện cùng Tỉnh, Thành Phố. Đồng thời, các chi nhánh và văn phòng đại diện có thể nằm ở cùng Tỉnh hoặc Thành Phố nơi trụ sở Công Ty mẹ đặt trụ sở.

Phân biệt chi nhánh của Công Ty và văn phòng đại diện

4 tiêu chí cơ bản để phân biệt các chi nhánh và văn phòng đại diện là: các chức năng, hình thức kế toán, hoạch toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.

1. Chức năng

Các chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng đại diện được ủy quyền.
Văn phòng đại diện có chức năng kinh doanh và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp. Đơn giản là đặt, mục đích của văn phòng đại diện là nơi quảng bá,thúc đẩy sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng.

2. Hình thức hạch toán

Nếu chi nhánh của Công Ty có thể chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc, văn phòng đại diện phải chọn hình thức hạch toán phụ thuộc.

3. Hình thức kế toán và kê khai thuế

Tờ khai kế toán và thuế của chi nhánh Công Ty sẽ căn cứ vào hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc. Sau đó:
Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập.

 • Nếu cùng Tỉnh: Công Ty mẹ có trách nhiệm lập báo cáo thuế hàng quý và hàng năm, sử dụng chữ ký số của Công Ty mẹ để nộp thuế giấy phép.
 • Nếu cùng Tỉnh hay khác Tỉnh đều phải mua chữ kí số riêng: các chi nhánh phải có con dấu riêng của mình để nộp thuế , làm báo cáo thuế quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm của Công Ty mẹ sẽ hoàn tất.
 • Chi nhánh đăng ký kế toán độc lập
 • Trong cùng một tỉnh hoặc các tỉnh khác nhau, họ phải mua chữ ký số của riêng mình, kê khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm.
 • Mẫu kê khai thuế và thuế của văn phòng đại diện sẽ được Công Ty mẹ thực hiện, như: nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, khai thuế cho văn phòng đại diện.

4. Các loại thuế phải nộp

Lưu ý: nếu chi nhánh của công ty ở một tỉnh khác thì sẽ nộp thêm thuế TNDN
Tóm tắt:
Nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình được mở rộng ở các Tỉnh khác nhau và Thành Phố để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận và mang lại sự tiện lợi cho khách hàng khi họ cần giao dịch. Sau đó bạn nên chọn thành lập chi nhánh Công Ty.
Nếu bạn muốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao tiếp, chăm sóc khách hàng, một nơi để liên lạc, ghi chép sổ sách và giấy tờ, sản phẩm hiển thị hoặc hỗ trợ tốc độ thi công dự án thì thành lập Văn phòng đại diện là lựa chọn dành cho bạn.chi nhánh và văn phòng đại diện

5 câu hỏi thường gặp giữa chi nhánh Công Ty và văn phòng đại diện :

Hỏi: chi nhánh của Công Ty có tư cách pháp lý không?
Trả lời: chi nhánh Công Ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền thực hiện tất cả hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó, chi nhánh Công Ty không có tư cách pháp nhân mặc dù chi nhánh có thể ký hợp đồng và thực hiện các giao dịch có lãi.
Hỏi- văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?
Trả lời: văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp, trừ các hoạt động tạo doanh thu. Văn phòng đại diện không có tài sản độc lập và do đó không có tư cách pháp nhân.

Hỏi – tôi có nên thành lập một chi nhánh hay văn phòng đại diện?
Trả lời: Thành lập chi nhánh Công Ty hoặc văn phòng đại diện sẽ phụ thuộc vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động, thúc đẩy doanh nghiệp, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong chăm sóc khách hàng, họ nên chọn thành lập chi nhánh Công Ty.
Nếu các doanh nghiệp muốn tiện lợi hơn trong việc trao đổi tài liệu, trưng bày các sản phẩm, chăm sóc khách hàng, v. v. họ nên thành lập văn phòng đại diện.
Hỏi: chi nhánh của Công Ty khác với văn phòng đại diện như thế nào?
Trả lời: chi nhánh Công Ty và văn phòng đại diện có sự khác biệt về chức năng, hình thức kế toán, kê khai thuế  và các loại thuế phải nộp.

 • Về chức năng: nếu một chi nhánh thực hiện chức năng, hành vi kinh doanh là người đại diện theo uỷ quyền, văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền
 • Về hình thức kế toán: trong khi chi nhánh có thể tích cực lựa chọn hình thức kế toán độc lập hoặc phụ thuộc, văn phòng đại diện chỉ có hình thức kế toán phụ thuộc.
 • Về hình thức kế toán kê khai: chi nhánh Công Ty sẽ phức tạp hơn văn phòng đại diện. Bạn có thể thấy chi tiết ở đây.
 • Về thuế phải trả: trong khi văn phòng đại diện chỉ cần nộp thuế, chi nhánh Công Ty sẽ phải nộp thuế như: thuế môn bài, thuế GTGT và thuế TNCN. Đặc biệt, các chi nhánh ở các tỉnh khác sẽ phải nộp thêm thuế TNDN.

.
Hỏi: – điểm tương đồng giữa chi nhánh và văn phòng đại diện là gì?
Trả lời: các chi nhánh Công Ty và văn phòng đại diện đều phụ thuộc vào các đơn vị của doanh nghiệp, hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, không có văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân.
– Cả hai chi nhánh và văn phòng đại diện có thể được thành lập tại trong nước  và nước ngoài, có nhiều địa điểm trong cùng một Tỉnh / Thành Phố nơi trụ sở chính của doanh nghiệp.
Đồng thời, các chi nhánh và văn phòng đại diện phải tuân thủ các quy định chung về tên, địa chỉ theo Luật doanh nghiệp 2014.
Nếu bạn vẫn còn câu hỏi về các chi nhánh của Công Ty và văn phòng đại diện, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline/zalo 0763 387 788

Xem thêm » Dịch vụ kế toán tại Luật VN

Contact Me on Zalo

0763 387 788