Thành lập công ty Huyện Ninh Hải

Thành lập công ty Huyện Ninh Hải, thành lập công ty có nhiều loại hình thức để các bạn nựa chọn, hôm nay Luật VN sẽ giới thiệu về mô hình công ty cổ phần. 

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là một loại pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập với chủ sở hữu của nó. Vốn của doanh nghiệp được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần, được phát hành để huy động sự tham gia vốn từ các nhà đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế.

Khái niệm công ty cổ phần

Theo Điều 7. Luật Doanh nghiệp 2005, doanh nghiệp cổ phần được quy định như sau:
Doanh nghiệp cổ phần là doanh nghiệp trong đó:
Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần;
Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không tránh khỏi số lượng tối đa;
Cổ đông chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp;
Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 8., khoản 5 Điều 8 của Luật này.
doanh nghiệp cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Doanh nghiệp cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn.

Góp vốn thành lập công ty, tài sản góp vốn.

Vốn đầu tư của chủ sở hữu công ty cổ phần do chính chủ doanh nghiệp đăng ký. Chủ doanh nghiệp có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác. chỉ định loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của từng loại tài sản.

Toàn bộ vốn, tài sản, kể cả vốn vay, tài sản cho thuê được sử dụng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc tăng, giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp vốn đầu tư giảm xuống dưới vốn đầu tư đã đăng ký,
Chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Giấy tờ chuẩn bị để thành lập công ty 

1. CMND hoặc Hộ chiếu, hoặc căn cước công dân của chủ doanh nghiệp tư nhân(sao y công chứng không quá 3 tháng)
2. Thông tin về doanh nghiệp cần thành lập:
– Tên công ty dự định thành lập
– Địa chỉ công ty
– Ngành nghề kinh doanh
– Vốn điều lệ
– Đại diện pháp luật
– Cơ cấu tỷ lệ phần vốn góp

Các bước thành lập công ty.

Bước 1:

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và tư vấn miễn phí
Tiếp nhận thông tin khách hàng, tư vấn chung về điều kiện, thủ tục, phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục thành lập công ty và các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của công ty, Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu và khai báo thông tin. Báo cáo phí dịch vụ cho khách hàng và các ghi chú liên quan đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Bước 2:

Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ, hoàn tất thủ tục

Luật VN sẽ thay quý khách soạn thảo nộp hồ sơ và lấy kết quả giao cho Quý khách.

Dịch vụ thành lập công ty tại Luật VN cam kết mang tới sự hài lòng tuyệt đối cho mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline/Zalo: 076 338 7788.

Tham khảo thêm:

Xây dựng thường hiệu.

Thủ tục đầu tư nước ngoài

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788