Thành lập công ty tại Tuyên Quang

Là trung tâm lịch sử quan trọng, Tuyên Quang được Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư, phát triển; cùng với cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư tin cậy là trọng tâm ngày càng thu hút các nhà đầu tư xây dựng nền kinh tế. Tuy nhiên, mặc dù có lợi thế cởi mở, tiềm lực tài chính và chuyên môn, nhưng không phải tất cả các doanh nghiệp đều biết cách kinh doanh theo quy định của pháp luật và theo đúng quy trình. Để hỗ trợ bạn thực hiện những bước đi đầu tiên trên con đường khởi nghiệp, Công ty Luatvn.vn với hơn 02 năm kinh nghiệm sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ Thành lập công ty tại Tuyên Quang uy tín và hiệu quả.

Mục lục

Điều kiện để thành lập công ty tại Tuyên Quang

Điều kiện riêng để thành lập một liên doanh tại Tuyên Quang

 • Thành lập công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.
 • Cổ đông chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu có công chứng để làm thủ tục thành lập công ty cổ phần.

Điều kiện chung để thành lập công ty cổ phần tại Tuyên Quang

Các điều kiện liên quang đến hình thức kinh doanh

 • Điều kiện tên công ty cổ phần: Tên công ty không được giống nhau hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đăng ký trước trên toàn quốc.
 • Về vấn đề tên gọi, khi thành lập Công ty Cổ phần Gia Minh, các chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành tìm kiếm sơ bộ, sau đó cung cấp giải pháp cho khách hàng trên cơ sở tìm kiếm.
 • Điều kiện làm việc: Thành lập công ty cổ phần, phải có văn phòng giao dịch. Trụ sở chính của công ty cổ phần không được là khu vực chung cư hoặc tập thể.
 • Điều kiện dòng kinh doanh: Khi thành lập công ty cổ phần, dòng kinh doanh phải phù hợp với tiêu chuẩn ngành kinh tế quốc dân. Đối với nghề nghiệp có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây mới được thành lập. Theo yêu cầu của khách hàng, Luatvn.vn sẽ đưa ra lời khuyên về các điều kiện cụ thể của từng ngành nghề kinh doanh

Thành lập công ty tại Tuyên Quang

Điều kiện về vốn đăng ký/vốn pháp định

 • Vốn điều lệ là số vốn mà cổ đông đầu tư hoặc cam kết đầu tư và ghi nhận trong Điều lệ công ty trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về vốn đăng ký của mình. Vốn đăng ký của công ty có liên quan đến số tiền thuế giấy phép phải nộp. Gia Minh sẽ tư vấn cụ thể cho doanh nghiệp.
 • Vốn pháp định là vốn tối thiểu cần thiết để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Vốn pháp định áp dụng cho nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Điều kiện cổ đông của công ty
 • Thành lập công ty cổ phần với ít nhất ba cổ đông sáng lập
 • Cổ đông phải tuân thủ các quy định chung của Luật Doanh nghiệp.

>>>> Xem thêm: 8 Điều Kiện thành lập công ty, doanh nghiệp >>>>

Hồ sơ công ty cổ phần tại Tuyên Quang

 • Mẫu đơn đăng ký kinh doanh.
 • Dự thảo Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập;
 • Một bản sao hợp lệ của một trong các tài liệu được chứng nhận:
 • Chứng minh nhân dân hợp lệ hoặc hộ chiếu hợp lệ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố) kèm theo giấy tờ tùy thân cá nhân, quyết định ủy quyền của người đại diện được ủy quyền của tổ chức;
 • Các tài liệu khác để đăng ký kinh doanh có điều kiện:
 • Giấy tờ chứng minh vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (áp dụng đối với doanh nghiệp thực hiện ngành nghề kinh doanh có vốn pháp định theo quy định của pháp luật).
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc/Tổng Giám đốc và/hoặc những người có liên quan khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
 • Giấy ủy quyền của Công ty Luatvn.vn..
 • Số hồ sơ: 02 (bộ). Trong đó, 01 bộ được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ được lưu giữ cho công ty sau đó.

Thủ tục thành lập Công ty tại Tuyên Quang

Bước 1: Các tài liệu bạn cần chuẩn bị

 • Để thành lập công ty cổ phần, khách hàng chỉ cần chuẩn bị bản sao chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) đã được công chứng hoặc hộ chiếu hợp lệ của cổ đông sáng lập công ty. (Nếu bạn không có bản sao được công chứng, bạn có thể gửi bản gốc cho Gia Minh để công chứng miễn phí).

Bước 2: Viết tài liệu về điều lệ công ty

 • Ngay sau khi nhận được đầy đủ thông tin về tên công ty, trụ sở chính của công ty, phạm vi kinh doanh dự kiến của công ty, thông tin thành viên, cổ đông sáng lập công ty, vốn đăng ký của công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty, ngay lập tức. Gia Minh sẽ căn cứ vào thông tin khách hàng cung cấp để lập hồ sơ thành lập công ty cổ phần theo quy định của pháp luật, giao cho khách hàng ký tên.

Bước 3: Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 • Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Thời gian: 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ). Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người sáng lập doanh nghiệp. Thông tư phải nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Bước 4: Nội dung thông báo đăng ký doanh nghiệp (Luật Doanh nghiệp 2020) Doanh nghiệp mới phải công bố mẫu

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử đăng ký kinh doanh quốc gia theo trình tự, thủ tục quy định và nộp lệ phí theo quy định. Thông báo bao gồm:
 • Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Kinh doanh;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông của nhà đầu tư nước ngoài của công ty cổ phần.
Thời gian: 30 ngày kể từ ngày phát hành.

Bước 5: Sử dụng con dấu kinh doanh

Doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình. Nội dung con dấu phải hiển thị các thông tin sau: Tên doanh nghiệp + mã số doanh nghiệp.
Bước 6:
 • Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế (hiện nay có cơ quan thuế cần có bộ phận, vì vậy trước tiên cần liên hệ với cơ quan thuế để làm thủ tục ban đầu)
 • Mở tài khoản ngân hàng thương mại, đăng ký tài khoản ngân hàng 08 tại cơ quan thuế, đăng ký thanh toán thuế điện tử.
 • Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công ty mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp phải căn cứ Vào Mẫu 08: Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế – Thông tư 156/2013/TT-BTC on 06/11/2013
 • Đăng ký thực hiện chữ ký số nộp thuế điện tử
 • Lập hóa đơn điện tử Nếu công ty không đủ điều kiện để lập hóa đơn điện tử thì mua hóa đơn từ cơ quan thuế
 • Những điều cần lưu ý khi đăng ký in và đặt hàng hóa đơn in:
  • Trụ sở chính của công ty được niêm yết
  • Chuẩn bị giấy tờ bất động sản cho thuê/mượn văn phòng và chủ đầu tư cho thuê/mượn;
  • Chuẩn bị cơ sở vật chất cho trụ sở chính của công ty.

Tham khảo ý kiến một số câu hỏi thường gặp về việc thành lập công ty tại Tuyên Quang

Những gì cần thiết để thành lập một công ty?

Để có thể xây dựng doanh nghiệp, các thành viên/cổ đông cần chuẩn bị các tài liệu và thông tin cơ bản sau:
 • Giấy tờ cá nhân, bao gồm chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
 • Thông tin thành lập công ty, chẳng hạn như: tên công ty, địa chỉ, số tiền góp vốn, tỷ lệ góp vốn, doanh nghiệp dòng kinh doanh, thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, thông tin giám đốc, thông tin chủ tịch, thông tin kế toán trưởng;
 • Phí thành lập luật sư, phí công bố thông tin, phí khắc con dấu của công ty, phí xuất bản mẫu con dấu

Bắt đầu một doanh nghiệp có cần bằng cấp và tài khoản không?

Việc khởi nghiệp có cần bằng cấp hay không sẽ phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh mà bạn muốn đăng ký, hầu hết khi thành lập doanh nghiệp không yêu cầu bằng cấp, ngoại trừ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện như dịch vụ đào tạo kinh doanh, sáng tạo ngoại ngữ, hoạt động xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, du lịch…
Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp thành lập không yêu cầu thành viên/cổ đông phải có sổ đăng ký hộ khẩu tại nơi đăng ký thành lập.

Chi phí thành lập công ty?

Luật sư của Công ty Luật Hoàng Sa tư vấn miễn phí, bạn chỉ phải trả lệ phí đăng ký kinh doanh, chi phí con dấu, phí xuất bản, mua chữ ký số, hóa đơn điện tử và phí dịch vụ luật sư.

Bao nhiêu vốn là cần thiết để bắt đầu một doanh nghiệp?

Vốn đăng ký doanh nghiệp là vốn góp của chủ doanh nghiệp/thành viên/cổ đông, pháp luật không quy định mức vốn tối thiểu hoặc tối đa, trừ trường hợp ngành nghề kinh doanh có nhu cầu vốn pháp định như doanh nghiệp thương mại, du lịch, du lịch, kinh doanh tài chính, kinh doanh dịch vụ môi giới việc làm, công ty bất động sản (vốn đăng ký không thấp hơn vốn pháp định), vốn đăng ký thành lập doanh nghiệp do thành viên thỏa thuận.

Bạn nên thành lập một công ty TNHH hoặc một công ty cổ phần?

Loại hình doanh nghiệp được lựa chọn là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hay doanh nghiệp cổ phần do thành viên quyết định, mỗi loại hình doanh nghiệp đều có ưu điểm, nhược điểm, ví dụ như trên. Hiện nay, theo quy định của pháp luật Việt Nam, loại hình doanh nghiệp chuyển đổi từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần, từ cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn, từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chuyển đổi thành cổ phần và ngược lại. Do đó, chúng tôi khuyên khách hàng nên chọn loại TNHH với 2 hoặc nhiều thành viên ban đầu.

Lợi ích

 • Hệ thống trách nhiệm của công ty cổ phần là trách nhiệm hữu hạn và cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi góp vốn của mình, do đó mức độ rủi ro của cổ đông không cao.
 • Số lượng cổ đông của công ty không giới hạn;
 • Năng lực hoạt động của các công ty cổ phần rất rộng, trải rộng trên hầu hết các lĩnh vực và ngành công nghiệp;
 • Sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng vốn hoặc sau 03 năm hoạt động, việc chuyển nhượng vốn của công ty cổ phần tương đối dễ dàng, do đó có thể tham gia vào phạm vi chính của công ty cổ phần rất rộng, thậm chí cán bộ, nhân viên cũng có quyền mua cổ phần trong công ty cổ phần.

Nhược điểm

 • Việc quản lý và vận hành các công ty cổ phần rất phức tạp vì số lượng cổ đông có thể rất lớn, nhiều người không biết nhau và thậm chí có thể xuất hiện sự phân chia các nhóm cổ đông đối lập.
 • Việc giảm vốn của các công ty cổ phần tương đối phức tạp;
 • Sau khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng vốn, cổ đông mua cổ phần của công ty sẽ không được liệt kê trên hệ thống đăng ký kinh doanh mà chỉ được ghi trong hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp.

Thành lập công ty tại Tuyên Quang

Tôi phải trả những loại thuế nào khi bắt đầu một doanh nghiệp?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp phải nộp nhiều loại thuế khi kinh doanh nhưng có thuế giá trị gia tăng (tại thời điểm lập hóa đơn), thuế thu nhập doanh nghiệp (khi thu nhập và lãi), thuế thu nhập cá nhân (khi nộp thuế), thuế cấp phép nộp hàng năm…

Bạn sẽ nhận được những lợi gì khi sử dụng dịch vụ của Công ty Luatvn.vn?

Tin tưởng vào Công ty Luatvn.vn, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi, bạn không cần phải trải qua bất kỳ giai đoạn thành lập nào, tất cả các thủ tục, tài liệu sẽ được soạn thảo và giao cho khách hàng ký kết … Giúp bạn tiết kiệm tối đa thời gian và công sức cho doanh nghiệp của mình.
Bạn cũng sẽ được tư vấn và giải đáp bất kỳ vấn đề pháp lý nào vẫn còn vướng mắc ở tất cả các giai đoạn thành lập doanh nghiệp: lựa chọn tên, loại hình, thủ tục thuế, quản lý nội bộ, cơ cấu tổ chức, tuyển dụng nhân sự, hợp tác kinh doanh, tư vấn phát triển thương hiệu và định vị thương hiệu cho khách hàng… Ngoài ra, một hệ thống tập tin pháp lý hoàn toàn miễn phí được cung cấp cho bạn.

Bài viết trên đây của Luật VN đã cung cấp cho quý khách hàng về nội dung của Hướng dẫn thủ tục Thành lập công ty tại Tuyên Quang. Nếu quý khách hàng có câu hỏi  cần hỗ trợ về những vấn đề khác liên quan đến pháp luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline/zalo: 076.338.7788 để được giải đáp mọi thắc mắc. Xin cảm ơn!

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788