Thành lập trung tâm ngoại ngữ Huyện Hóc Môn HCM

Câu hỏi:

Kính thưa Luật sư, gia đình tôi hiện đang sống tại huyện Hóc Môn HCM, con gái tôi tốt nghiệp đại học sư phạm và đang đi dạy ngoại ngữ tại trường dân lập. Tuy nhiên, con tôi muốn thánh lập một trung tâm ngoại ngữ riêng thì cần những quy định và thủ tục như thế nào? Mong Luật sư trả lời giúp. Tôi cảm ơn!

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Hợp tác mở trung tâm ngoại ngữ
Hợp tác mở trung tâm ngoại ngữ

Cơ sở pháp lý 

 •  Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
 •  Luật giáo dục số 43/2019/QH14;
 •  Nghị định số 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 •  Nghị định số 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;
 • Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin học;

Người được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều khoản 3, điều 47 nghị định 46/2014/NĐ – CP quy định thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • Tổ chức, cá nhân a) gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện theo quy định tại khoản 2 điều này đối với người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tin học;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập hoặc phê duyệt thành lập trung tâm công nghệ ngoại ngữ và công nghệ thông tin quy định tại khoản 1 điều này sẽ quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nếu có đủ điều kiện. Nếu chưa quyết định thành lập, văn bản thông báo sẽ được gửi đến tổ chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do
 • Theo quy định này, cả hai tổ chức và cá nhân có thể thiết lập trung tâm ngoại ngữ. Tuy nhiên, trung tâm ngoại ngữ là một tổ chức không có tư cách pháp lý và đảm bảo việc quản lý, giám sát trung tâm ngoại ngữ, sở giáo dục và đào tạo không đồng ý cho các trung tâm ngoại ngữ. Cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, chỉ cấp giấy phép cho các tổ chức, doanh nghiệp thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Do đó, để thiết lập một trung tâm ngôn ngữ riêng lẻ, cần thiết phải thiết lập một công ty giới hạn một thành viên và đăng ký doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục  

Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

>>Mở Trung tâm ngoại ngữ trực thuộc doanh nghiệp tại Hà Tĩnh<<

Hồ sơ cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ:

Sau khi thành lập công ty và đáp ứng tất cả các điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 đơn xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ và trình cục giáo dục và đào tạo phê duyệt. Giấy phép thành lập trung tâm ngôn ngữ:

Theo quy định tại khoản 20 điều 1 nghị định 135/2018/NĐ – CP, hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

 • A) a văn bản đề nghị thành lập trung tâm công nghệ ngoại ngữ và công nghệ thông tin;
 • Một kế hoạch thành lập trung tâm thông tin và tin học, bao gồm: tên trung tâm, loại trung tâm, địa điểm trung tâm, sự cần thiết, quy mô, nhiệm vụ của trung tâm ; sơ yếu lý lịch của người dự kiến là trung tâm;
 • Dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ và tin học. ”

Theo đó, các thành phần của một đơn xin phép thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm các thành phần sau:

 • Đơn xin thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Dự án thành lập trung tâm ngoại ngữ bao gồm: tên trung tâm ngoại ngữ, trung tâm, địa điểm trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý để thành lập trung tâm ; sơ yếu lý lịch của người dự kiến là trung tâm;
 • Dự thảo quy định về tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ
Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ

Thủ tục xin cấp giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Theo quy định tại khoản 20 điều 1 nghị định 135/2018/NĐ – CP quy định về thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ:

 • Giám đốc trường đại học hoặc viện trưởng trường đại học sư phạm, đại học sư phạm sẽ quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ và trung tâm tin học trong trường;
 • Thủ trưởng các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập trung tâm đào tạo có liên quan có thẩm quyền quyết định trung tâm ngoại ngữ, trung tâm thông tin liên kết;
 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ và tin học thuộc thẩm quyền của các trường đại học, học viện, trường đại học và các trung tâm tin học được quy định tại điểm b khoản 1. .”

Sau khi thảm quyền kiểm tra:

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ nêu trên cho cục giáo dục và đào tạo nơi có trung tâm ngoại ngữ, sau 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Giám đốc sở giáo dục và đào tạo sẽ ra quyết định cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ.
 • Sau khi được cấp giấy phép thành lập, trung tâm ngoại ngữ cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục để được dạy ngoại ngữ.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788