Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

Không giống như các loại hình doanh nghiệp khác, việc thành lập một doanh nghiệp khoa học và công nghệ cần đáp ứng các điều kiện cụ thể. Do đặc trưng của đơn vị trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, sản phẩm của nó có thể hữu hình hoặc vô hình.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

thanh lap cong ty 8

Điều kiện thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Dưới đây là một số quy định về điều kiện thành lập và đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cần được nắm bắt khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Các đối tượng thành lập có thể thành lập các doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 • Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, khi được thành lập, phải hoạt động theo pháp luật việt nam và thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dựa trên kết quả khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc xác nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ của nhà nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
 • Tổ chức, cá nhân phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành về doanh nghiệp để thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp phải lập hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ sau khi thành lập. Sở khoa học và công nghệ của tỉnh nơi trụ sở chính của doanh nghiệp có thẩm quyền xem xét và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều kiện được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 • Doanh nghiệp phải được thành lập theo luật doanh nghiệp.
 • Về chuyên môn, có khả năng tạo ra hoặc áp dụng kết quả s&t được thẩm định, thẩm định và công nhận theo quy định tại khoản 2 điều 7 nghị định 13/2019/NĐ – CP.

Theo đó, doanh nghiệp phải thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Có khả năng tạo kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm định và công nhận theo quy định. Khả năng tạo ra kết quả khoa học công nghệ được phản ánh trong việc nghiên cứu, phát triển, cải tiến và tạo ra kết quả của các doanh nghiệp được đánh giá, thẩm định và công nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền.
 • Có khả năng áp dụng kết quả khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, thẩm định và công nhận theo quy định. Khả năng áp dụng kết quả khoa học và công nghệ được phản ánh trong thực tế rằng các doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện cần thiết theo mẫu số 02 tại phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 13/2019/NĐ – CP) để triển khai ứng dụng kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Điều kiện đáp ứng tỷ lệ doanh thu

 • Đối với doanh nghiệp đã được thành lập từ 5 năm trở lên: có doanh thu từ sản xuất, kinh doanh sản phẩm được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ ít nhất là 30% tổng thu.
 • Xác định tỷ lệ doanh thu cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp phải kê khai trong hồ sơ xác nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tuyên bố theo kết quả kinh doanh của quý, năm. Và chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của thông tin.
 • Cơ quan quản lý căn cứ vào báo cáo hàng năm về sản xuất kinh doanh sản phẩm được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để quản lý, rà soát và bảo đảm doanh nghiệp duy trì điều kiện xác nhận. Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp được thành lập dưới 5 năm, thì không cần phải đáp ứng tỷ lệ doanh thu.

>> Thành lập công ty Huyện Vĩnh Hưng >>

Thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

 • Đó là một loại hình doanh nghiệp rất cụ thể, ngoài việc tuân thủ đầy đủ các thủ tục do luật doanh nghiệp quy định. Các doanh nghiệp cần thực hiện một số thủ tục khác. Bên dưới là quy định về tài liệu và thủ tục thành lập doanh nghiệp.
 • Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm:

 • Đơn xin cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. số 01 theo phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 13/2019/NĐ – CP.
 • Tài liệu – xác nhận và công nhận kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền bản sao hoặc mang bản chính để đối chiếu.

Theo đó, văn bằng có thể thuộc về một trong những người sau đây. Theo các loại:

 • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ;
 • Quyết định công nhận giống cây trồng mới, giống vật nuôi mới, giống thủy sản mới, giống cây trồng mới và tiến bộ kỹ thuật;
 • Giấy chứng nhận giải thưởng cho việc thực hiện các nhiệm vụ đã giành được giải thưởng trong khoa học và công nghệ, do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp, phối hợp tổ chức việc trao, đồng ý cho tổ chức. Tổ chức trao quyền;
 • Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước hoặc giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước ; giấy chứng nhận, giấy chứng nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
 • Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;
 • Tài liệu nhận dạng và nhận dạng khác có giá trị pháp lý tương đương.
 • Kế hoạch sản xuất, kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ số 02 theo phụ lục ban hành kèm theo nghị định số 13/2019/NĐ – CP)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Trong đó:

 • Nội dung các dự án sản xuất, kinh doanh phải giải thích rõ sản phẩm sản xuất, kinh doanh và phải được hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ ; điều kiện bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đính kèm tài liệu xác nhận quyền sử dụng/quyền sở hữu hợp pháp của các kết quả khoa học và công nghệ.
 • Ngoài ra, hồ sơ đăng ký chứng chỉ doanh nghiệp khoa học và công nghệ của tổ chức công, ngoài các tài liệu nêu trên, quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về dự án. Chuyển đổi tổ chức.
 • Bộ khoa học và công nghệ quy định chi tiết và rõ ràng nội dung hồ sơ đăng ký, thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hướng dẫn thẩm định, cấp và thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

thanh lap cong ty 9

Thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giống như đăng ký thành lập doanh nghiệp nói chung, thủ tục thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ có 3 bước cơ bản:

Bước 1: chuẩn bị tài liệu theo quy định của pháp luật về cơ sở kinh doanh.

Bước 2: gửi đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại trụ sở cục khoa học và công nghệ.

 • Trong bước đăng ký giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp không cần nộp phí khi.
  Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ, vụ khoa học và công nghệ sẽ rà soát, thẩm định hồ sơ đăng ký.
 • Có 2 trường hợp:
  + nếu hồ sơ doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu quy định, cục khoa học và công nghệ sẽ cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.
  + nếu hồ sơ thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu theo quy định, cục khoa học và công nghệ sẽ không cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp và gửi văn bản trả lời. Và lý do.

Bước 3: sau khi nhận được thông báo nhận chứng chỉ, doanh nghiệp sẽ nhận kết quả tại vụ tiếp nhận và trả lại cục khoa học và công nghệ.

Bạn nên lưu ý:

 • Chứng chỉ doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ có giá trị cùng thời điểm giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có hiệu lực kể từ ngày nhận được và hết thời hạn hưởng chế độ miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là căn cứ để xem xét việc thực hiện chính sách hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp này.

Nếu quý khách có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi tại luatvn.vn số Hotline/Zalo: 076 338 7788 để được tư vấn miễn phí.

Đánh giá bài viết

Contact Me on Zalo

0763 387 788